Keravan tanssiopisto pyysi ja sai toiminnastaan palautetta huoltajilta ja yli 7-vuotiailta oppilailta joulukuussa 2020. Kysely toteutettiin netissä ja kyselylinkit lähetettiin oppilashallintajärjestelmässä oleviin sähköpostiosoitteisiin. Vastausaikaa oli pari viikkoa.

Kysyimme niin oppilaiden kuin huoltajienkin mielipidettä harjoittelusta, opetuksesta, tiloista, yhdenvertaisesta kohtelusta ja tiedottamisesta sekä osallistumisesta poikkeusajan opetukseen. Vastauksissa näkyi kautta linjan, että tanssiopiston opetustoimintaan, harrastetiloihin ja yhdenvertaiseen kohteluun oltiin hyvin tyytyväisiä. Vastaajat kokivat myös lähiopetusjärjestelyt poikkeusaikana turvallisiksi ja tanssiopiston hygieniaohjeet helposti noudatettaviksi. Tanssin etäopetusta poikkeusaikana pidettiin hyvänä vaihtoehtona ja hyvin järjestettynä, vaikka pieni osa vastaajista piti sitä myös turhana ja huonona lähiopetuksen korvikkeena. Poikkeusajan tiedottamiseen oltiin vastausten perusteella tyytyväisiä.

Oppilashallintajärjestelmä Eepoksen lisääntynyt käyttö päätiedotusvälineenä lukuvuoden 2020–2021 alusta koettiin vastauksissa sekä hyvänä että huonona asiana. Järjestelmän kehittäjä- ja ylläpitäjätaho kehittää Eeposta ja sen mobiilisovellusta entistä käyttäjäystävällisempään suuntaan myös asiakaspalautteiden perusteella. Tiedämme jo, että siihen on tulossa paljon lisätoimintoja mm. kahdensuuntaisen viestinnän osalta ensi lukuvuodeksi. Odotamme tätä innolla. Jatkamme tiedotusta kevätlukukaudella 2021 myös sähköpostitse Eepoksen ja nettisivujen lisäksi.

 

Tällaista palautetta saimme:

”Tykkään tanssitunnin hauskoista tanssisarjoista. Varsinkin kun opettajakin on niin mukava.”

”Nyt etäopetuksen aikaan lapsen tanssituntia seuranneena huomaan, miten hyvin tutut sarjat jo sujuvat. Oppimista siis selkeästi tapahtuu erinomaisesti!”

”Opetus on hyvää ja kannustavaa sekä rakentavaa kritiikkiä saa sopivan verran.”

”On ollut ilo seurata motivoitunutta nuorta ja hänen kehittymistään tanssijana. Ihanat, taitavat opettajat, hyvät ryhmät.”

”Erittäin hyvät opettajat ja tasokasta opetusta. Lapsella oppimisen ilo tunneilla!”

”Opettaja on todella muuntautumiskykyinen – haasteita on syksyllä ollut mutta tunnit on pidetty ja ohjelmaa on sovellettu tilaan sopivaksi ja etänäkin toimii todella hyvin!”

”Lapsi tykkää tanssia ja tanssii oppimiaan asioita myös kotona.”

”Hygienia tanssitunneilla otetaan hyvin huomioon. Etäopetuskin on ollut hyvin suunniteltu.”

”Kiitos tanssiopistolle tämän hyvin erikoisen vuoden läpi luovimisesta.”

”Olette hoitaneet homman timanttisesti, kiitos siitä!”

”Vaikka itse en vielä ole tottunutkaan käyttämään Eeposta säännöllisesti, koen sen olevan kätevä, koska kaikki tiedot eri opettajilta tulevat samaan paikkaan. Tiedot löytyvät nopeasti.”

”Kun sain lopulta Eepoksen toimimaan, se on ollut oikein hyvä tapa seurata viestintää.”

”Eepos-appi on helppo ja käytännöllinen. Ilmoittaa viesteistä, eikä tanssia koskevia tietoja tarvitse etsiä muun sähköpostitulvan seasta.”