Sipoo showavoin

 

TANSSIOPINNOT PANDEMIA-AIKANA

Otamme toiminnassamme huomioon tartuntatautitilanteen jatkumisen ja viranomaistahojen suositukset. Tavoitteenamme on pitää toiminta käynnissä mahdollisimman kattavasti ja samalla kuitenkin turvallisesti. Tämän takia olemme ottaneet käyttöömme uusia toimintatapoja opetuksen järjestämiseen sekä väliaikaisesti uudet suositukset korvaustuntikäytäntöihin.

KORVAUSTUNTIKÄYTÄNTÖÖN UUSI SUOSITUS

Keravan tanssiopiston koulutussääntöihin on kirjattu ohje poissaolojen korvaamiseen (joka edelleen on voimassa):
Yksittäiset poissaolot voi ottaa kiinni saman lukukauden kuluessa, etu- tai jälkikäteen, helpommilla tai saman tasoisilla tunneilla sen mukaan kuin tunneilla on tilaa. Poissaolon voi ottaa kiinni kuukautta ennen poissaoloa. Syyslukukauden poissaolot on otettava kiinni seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Lukujärjestystunteja ei voi ottaa kiinni tiiviskursseilla (koulutussäännöt 2020).

UUSI SUOSITUS: Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi suosittelemme, että oppilaat eivät käy kiinniottamassa poissaolojaan lukujärjestyksen mukaisilla viikkotunneilla tämän syksyn aikana tai niin kauan, kuin tartuntatautitilanne vaatii. Tällä käytännöllä pyrimme vähentämään eri ryhmien välillä tapahtuvaa sekoittumista ja lähikontaktien määrää sekä pitämään tartuntariskin pienempänä. Suositus perustuu THL:n, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ohjeistuksiin taiteen perusopetuksen järjestämiseksi koronaepidemian aikana.

Suositus on aluksi voimassa syyslukukauden ja kevätlukukaudella palaamme (toivottavasti) normaaliin käytäntöön. Jos koronaepidemia on laantunut kevätkaudeksi, voi syksyn poissaoloja korvata koko kevätlukukauden ajan myös lukujärjestyksen mukaisilla tunneilla. Toivomme oppilailta ymmärrystä ja yhteistä vastuunottoa pandemia-ajalla.

 

KORVAUSTUNNIT (lähi- ja etämahdollisuus)

Uuden suosituksen rinnalle haluamme tarjota oppilaille mahdollisuuden korvata poissaoloja syyslukukaudella seuraavasti:

Korvaustunnit syyslomaviikolla 42
Järjestämme erillisiä korvaustunteja eri lajeista syyslomaviikolla 42. Näille tunneille on mahdollisuus osallistua myös etänä. Ilmoittautuminen korvaustunneille aukeaa 15.9. klo 9. Korvaustunnit löydät aikajärjestyksessä ilmoittautumislomakkeelta osoitteesta kto.eepos.fi

Korvaustunneille ilmoittautuminen: Kaikille korvaustunneille ilmoittaudutaan etukäteen Eepoksessa (selain, ei appi) omilla tunnuksilla viimeistään kaksi päivää ennen korvaustuntia. Ryhmiin mahtuu 10 oppilasta/ryhmä.

STRIIMATUT TUNNIT (osallistuminen etänä omalle tunnille)
Useissa ryhmissä oppilas voi osallistua omalle tunnilleen myös etänä. Opettaja tiedottaa tästä mahdollisuudesta ryhmäkohtaisesti. Jos oppilaan ryhmässä on mahdollisuus osallistua striimatulle tunnille, tulee poissaolo ilmoittaa viimeistään (samana päivänä) klo 12.00 mennessä omalle opettajalle.

Ilmoittaminen tehdään s-postilla tai tekstiviestillä. Otamme tämän opetusmuodon käyttöön ensin laajan oppimäärän syventävien opintojen ryhmissä (Tako ja Taiko). Jatkossa myös muissa ryhmissä voidaan etäosallistumista hyödyntää.

Osallistuminen etänä

Koronatestin tuloksen saaminen saattaa kestää useita päiviä ja oppilas voi joutua odottelemaan tulosta jo ihan terveenä. Tämän takia tulemme tarjoamaan striimattuja tanssitunteja niille, jotka eivät pysty osallistumaan tunneille.
Striimaus toteutetaan normaaliopetuksen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että opettaja käynnistää yhteyden tunnin alussa ja oppilas voi osallistua tuntiin kotoa käsin. Oppilas näkee normaalituntitilanteen – harjoitteineen, taukoineen (juomatauot, siirtymät harjoituksesta toiseen) ja opettajan kommentein. Opettaja keskittyy opetuksessa paikalla olevaan ryhmään, eikä välttämättä pysty antamaan palautetta etäyhteydellä opiskelevalle. Tässä kohtaa oppilas ottaa itse vastuuta oppimisesta. Etätunnilla oppilaan vakuutus on voimassa myös kotona harjoittelevilla.

Myös opettaja voi joutua karateeniin. Tuolloin opetusta voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla. Opettaja voi pitää etätunnin niin, että oppilaat osallistuvat tunnille omasta kodista käsin. Joissakin tilanteissa opetus voidaan toteuttaa etänä myös niin, että oppilaat ovat salissa ja opettaja opettaa kotoa käsin. Tällaisessa tapauksessa ryhmällä on salissa valvoja, joka on vastuussa ryhmästä.

KUVAUSLUPA

Jotta striimaus tunneilla sujuu mutkattomasti ja luvanvaraisesti, tarvitsemme oppilailta luvan tulla kuvatuksi. Olemme kysyneet kuvausluvat jo ilmoittautumisvaiheessa, mutta tuo kuvauslupa ei kata striimattuja tunteja. Jos sinua EI saa kuvata striimaustilanteessa, ilmoita asiasta omalle opettajallesi s-postilla. Opettaja ottaa tämän huomioon järjestäessään kuvaustilannetta.