On tullut aika julkistaa tämän lukuvuoden kunniamainintojen saajat!

Kunniakirjoja on tänä vuonna myönnetty kuusi, ja ne perustuvat eri teemojen ympärille uuden opetussuunnitelman innoittamana.


Vuoden Aktiivi

Vuoden Aktiiviksi opettajakunta on valinnut Takojazz 2-ryhmässä harrastavan Emilia Alasaran.

Kun tehtävät hoituvat ja vastuuta kannetaan näin hienosti, saa Vuoden Aktiivin kunniakirjan. Emilia on ollut monessa mukana, niin treeneissä, lavalla, tanssinopettajan sijaisena kuin esimerkkinä nuoremmille oppilaille. Todellinen aktiivioppilas!

Vuoden Motivoituneeksi opettajakunta on valinnut Takojazz 3 -ryhmässä harrastavan Anna Hammarbergin.

Anna käy aktiivisesti tanssiopiston eri tunneilla ja on tehnyt vuoden aikana tanssitunneilla sitkeää, omaehtoista ja sitoutunutta työtä edistymisensä eteen. Annan tekemisestä heijastuu rakkaus tanssiin.

Vuoden Motivoitunut
Vuoden Yllättäjä

Vuoden Yllättäjäksi opettajakunta on valinnut Hip hop perus -ryhmässä harrastavan Marten Vainikin.

Marten on tämän vuoden aikana kasvanut hienosti tanssiharrastajana, ja suhtautuu koko ajan ennakkoluulottomammin ja innokkaammin mm. freestyle-harjoitteluun. Marten on päästänyt luovuutensa virtaamaan vapaana ja itsevarmana!

Vuoden Esiintyjäksi opettajakunta on valinnut Pikkolobaletti 1 -ryhmässä harrastavan Sofia Mäen.

Erittäin vakuuttavasti ja ilmaisuvoimaisesti esitetty rooli kutistuneena Liisana Liisa Tanssimaassa -teoksessa. Sofia kehittyi huimasti roolityössään ja päästi itsensä loistamaan lavalla!

Vuoden Esiintyjä
Vuoden Tsemppari

Vuoden Tsemppariksi opettajakunta on valinnut Show perus (nuoret/aikuiset) -ryhmässä harrastavan Salme Larvalan.

Salmen toiminta Liisa Tanssimaassa -nimirooliryhmässä oli kannustavaa ja etenkin lapset huomioonottavaa. Hän antoi kaikille hyvää tsemppaavan aikuisen mallia ja oli todellinen tiimipelaaja, jonka toiminta tuki koko työryhmää.

Vuoden Tanssiperheeksi opettajakunta on valinnut Siltalopin perheen.

Pitkäjänteinen tanssiharrastus on imaissut näyttävästi koko perheen mukaansa. Tanssi on tälle perheelle iloinen juttu ja harrastuskuljetukset sukkuloidaan positiivisella tavalla perheen arkeen.

Vuoden Tanssiperhe

 

Onnittelut ja halaukset kaikille kunniakirjojen saajille!

 

Kunniakirjojen lisäksi myönnetään Tanssin Taitaja -kunniamaininnat nykytanssin ja jazztanssin laajan opintolinjan syventävien opintojen oppilaille sekä Tanssin Säde -kunniamaininta laajan opintolinjan syventävien opintojen balettioppilaalle.

Tanssin Taitaja 2020

Tanssin Taitaja 2020 on jazztanssin laajan opintolinjan syventävien opintojen oppilas Martta Saari. Martta on pitkänlinjan tanssiopiston kasvatti, jonka kaikesta tekemisestä heijastuu rakkaus tanssiin ja esiintymiseen. Martasta on kehittynyt persoonallinen tanssija, jonka tanssi on taitavaa ja ilmaisukykyistä. Monipuolinen tanssihistoria näkyy myös Martan tavasta olla ja osallistua tanssitunneilla: hän ottaa aktiivisesti osaa tunneilla käytävään keskusteluun ja on tunneilla oikeasti läsnä. Martta on kiinnostunut tanssista ja tanssikulttuurista yleensä.

Tanssin Taitaja 2020 on myös nykytanssin laajan opintolinjan syventävien opintojen oppilas Julia Trinh. Julian pitkä historia tanssin harrastajana ja kokemus eri tanssilajeista näkyvät hänen tanssissaan monipuolisuutena. Hänellä on ajatus hyvin mukana työskentelyssä ja hänen oppimisensa on itseohjautuvaa. Julialla on vahva kehollinen ilmaisu, joka vahvistuu entisestään kasvojen eleiden myötä. Hänen tanssissaan näkyy eri liikelaatujen vivahteikas käyttö ja vahva musiikkisuhde. Julialla on hyvä kehotietoisuus ja hän pystyy artikuloimaan liikettä eri kehonosilla tarkasti. Hänellä on taitoa sanallistaa tanssiin liittyviä havaintoja ja ilmiöitä sekä antaa rakentavaa palautetta toisille ryhmän tanssijoille.

Tanssin Taitaja 2020
Tanssin Säde 2020

Tanssin Säde 2020 on baletin laajan opintolinjan syventävien opintojen oppilas Suvi Niemelä. Suvi on sitoutunut itsenäiseen harjoitteluun, ja Suvin tanssiopinnoissa sisäinen motivaatio näkyy. Tanssiopintoihin kuuluu baletin ja baletin repertuaarituntien lisäksi myös jazztanssitunteja, ja Suvi on jo pitkään treenannut useita kertoja viikossa. Hän on opintojensa aikana osallistunut aktiivisesti erilaisiin tanssitapahtumiin ja on edustanut Keravan tanssiopistoa myös monissa valtakunnallisissa tapahtumissa. Suvi on edistynyt pitkäaikaisen tanssiharrastuksensa aikana balettiopinnoissaan kiitettävästi. Uuden oppimista ja aikaisempien taitojen vahvistumista sekä enenevässä määrin oman taiteilijapersoonan kukkaan puhkeamista on ollut ilo seurata.

 

Oikein isot onnittelut ja lämpimät halaukset myös Tanssin Taitajille ja Tanssin Säteelle!