Kokous pidetään tiistaina 26.11. klo 18 Talkoorengas/Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus Aleksis Kiven tie 19, Kerava
www.talkoorengas.fi

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa ja muut tarvittavat toimihenkilöt
  • todetaan kokouksen laillisuus
  • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
  • vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  • valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja opetustoiminnan piiristä valittava jäsen
  • valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet sekä yksi varajäsen 13 §:n mukaan vuodeksi kerrallaan
  • määrätään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot sekä vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä varsinaisten, kannatus- että oppilasjäsenten osalta
  • päätetään muista esille tulevista asioista, kuitenkin huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen ilman erillistä ilmoittautumista.

*****

Keravan tanssiopiston kannatusyhdistys ry on keravalainen yhdistys, joka ylläpitää Keravan tanssiopistoa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tanssin harrastusta ja liikuntakasvatusta Keravalla ja lähiympäristössä.

Haluatko olla mukana vaikuttamassa Keravan tanssiopiston tulevaisuuteen ja tukea toimintaamme? Voit tehdä sen liittymällä Keravan tanssiopiston kannatusyhdistyksen jäseneksi.

Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä yli 15-vuotiaat henkilöt ja kannatusjäseneksi sekä henkilöt että yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Jäseneksi liitytään maksamalla 20 € jäsenmaksu tai vähintään 20 € kannatusjäsenmaksu Keravan tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n tilille FI23 5132 0520 1741 78. Kirjoita maksun viestikenttään nimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi sekä puhelinnumerosi jäsenrekisteriin kirjattavaksi.