Keravan tanssiopisto yhdessä Keravan musiikkiopiston, Keravan kuvataidekoulun, Keravan Opiston ja Keravan kaupungin kanssa sai vuosina 2016-2017 rahoituksen Taidetivoli-hankkeeseen, joka oli osana hallituksen kärkihanketta koskien taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamista Suomessa. Hankkeessa tarjottiin taidetunteja päiväkodeissa ja peruskouluissa. Vuonna 2018 hanke jatkuu Keravan tanssiopiston, Keravan musiikkiopiston ja Keravan kuvataidekoulun yhteistyönä keravalaisissa päiväkodeissa.

Tiistaina 13.3. järjestetään tätä kyseistä hallituksen kärkihanketta koskeva seminaari Helsingissä Kansallismuseon auditoriossa otsikolla The benefits and opportunities of Extended education. Seminaarissa puhuvat professori Gil G. Noam Harvardin yliopistosta ja professori Sang Hoon Bae Sungkyunkwanin yliopistosta  (Etelä-Korea). Sen lisäksi seminaarissa käydään paneelikeskustelu aiheena How to enhance children’s imagination, creativity and critical thinking in systematic way? Mukana tässä keskustelussa on myös Keravan tanssiopiston apulaisrehtori Jaana Reinikka, joka istui Taidetivoli-hankkeen ohjausryhmässä.

Seminaari striimataan osoitteessa https://live.kansallismuseo.fi/?live=artseducationseminar 

 

Lisätietoa seminaarista ja sen aikataulu: http://minedu.fi/tapahtumat/2018-03-13/taiteen-ja-kulttuurin-saavutettavuuden-parantaminen-karkihankeseminaari-helsingissa