Päättötyö tehdään tanssin syventävien opintojen vaiheessa yleensä n. 17-vuotiaana.

Syventävien tanssiopintojen päättötyöprosessi lukuvuonna 2018-2019

Tanssin laajan oppimäärän opinnot huipentuvat päättötyöhön, joka esitetään ja arvioidaan yleisötilaisuudessa lauantaina 26.1.2019.

Päättötyöntekijät pääsevät valmistautumaan päättötöihinsä yhdessä ryhmän kanssa: Tanssiopistolla kokoontuu kerran kuussa päättötyöryhmä, jossa asiaan syvennytään vaihe vaiheelta ja ryhmän tuella. Päättötyökurssilla määritellään prosessin tavoitteet, tutustutaan erilasiin koreografisiin työvälineisiin, hiotaan esiintymistekniikkaa, saadaan ja annetaan palautetta ja rakennetaan omaa päättötyötä pala palalta.

Ryhmä kokoontuu syksyllä 2018 kerran kuukaudessa perjantaisin.

Päättötyöryhmän yhteisestä ohjauksesta vastaa Sari Tuunanen, ja sen lisäksi jokainen opiskelija saa oman ohjaavan opettajan, joka auttaa tanssiesityksen hiomisessa.

Ilmoittautuminen

Päättötyöryhmään 2018-2019 ilmoittaudutaan 14.-27.5.2018 sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautumisohjeet jaetaan niille laajan linjan oppilaille, jotka voivat ilmoittautua mukaan.

Päättötyö kuuluu osana laajan opintolinjan syventävien opintojen opetussuunnitelmaan ja on opiskelijalle maksuton. Ilmoittautumalla päättötyön tekijäksi ilmoittaudut samalla mukaan kerran kuukaudessa perjantaisin kokoontuvaan päättötyöryhmään.

Päättötyön osat

  • Tanssillinen tehtävä (henkilökohtaista ohjausta 2x45min)
  • Työpäiväkirja ja siitä koostettu portfolio
  • Katsojaraportit
  • Osallistuminen päättötyöryhmän kokoontumisiin

Päättötyön arviointi

  • Päättötyöstä kirjoitetaan sanallinen arviointi päättötodistukseen
  • Päättötyöstä annetaan numero (asteikolla 1-5)
  • Opiskelijan kanssa käydään palautekeskustelu