Päättötyö tehdään tanssin syventävien opintojen vaiheessa yleensä n. 17-vuotiaana.

Syventävien tanssiopintojen päättötyöprosessi lukuvuonna 2017-2018

Tanssin laajan oppimäärän opinnot huipentuvat päättötyöhön, joka esitetään ja arvioidaan yleisötilaisuudessa alkuvuodesta 2018.

Päättötyöntekijät pääsevät valmistautumaan päättötöihinsä yhdessä ryhmän kanssa: Tanssiopistolla kokoontuu kerran kuussa päättötyöryhmä, jossa asiaan syvennytään vaihe vaiheelta ja ryhmän tuella. Päättötyökurssilla määritellään prosessin tavoitteet, tutustutaan erilasiin koreografisiin työvälineisiin, hiotaan esiintymistekniikkaa, saadaan ja annetaan palautetta ja rakennetaan omaa päättötyötä pala palalta.

Ryhmä kokoontuu syksyllä 2017 kerran kuukaudessa perjantaisin klo 19.15-20.30.

Päättötyöryhmän yhteisestä ohjauksesta vastaa Salla-Maaria Mustonen, ja sen lisäksi jokainen opiskelija saa oman ohjaavan opettajan, joka auttaa tanssiesityksen hiomisessa.

Ilmoittautuminen

Päättötyöryhmään 2017-2018 ilmoittaudutaan 15.-28.5.2017 sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautumisohjeet jaetaan niille laajan linjan oppilaille, jotka voivat ilmoittautua mukaan.

Päättötyö kuuluu osana laajan opintolinjan syventävien opintojen opetussuunnitelmaan ja on opiskelijalle maksuton. Ilmoittautumalla päättötyön tekijäksi ilmoittaudut samalla mukaan kerran kuukaudessa perjantaisin klo 19.15-20.30 kokoontuvaan päättötyöryhmään.

Päättötyön osat

  • Tanssillinen tehtävä (henkilökohtaista ohjausta 2x45min)
  • Työpäiväkirja ja siitä koostettu portfolio
  • Katsojaraportit
  • Osallistuminen päättötyöryhmän kokoontumisiin

Päättötyön arviointi

  • Päättötyöstä kirjoitetaan sanallinen arviointi päättötodistukseen
  • Päättötyöstä annetaan numero (asteikolla 1-5)
  • Opiskelijan kanssa käydään palautekeskustelu