Lapsillevarhaiskasvatus

Lastentanssi on elämyksellistä ja kokonaisvaltaista tutustumista tanssin maailmaan. Turvallisessa ilmapiirissä lapselle tulevat tutuksi tanssin perusteet itse tanssien, luoden ja kokien. Samalla hän oppii toimimaan ryhmässä ja tutustuu tanssitunnin rutiineihin ja rakenteeseen. Itseilmaisu ja myönteinen minäkuva kehittyvät positiivisten tanssikokemusten kautta.

Tunneilla keskiössä ovat leikinomaisuus, luova liike ja lapsilähtöiset mielikuvat. Monipuoliset harjoitukset tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Lastentanssitunneilla käytetään monenlaista musiikkia ja erilaisia välineitä opetuksen apuna. Opetuksessa huomioidaan eri aistit ja muiden taiteenlajien antamat mahdollisuudet.

Lastentanssitunneilla liikutaan ja tanssitaan yksin, pareittain ja ryhmässä. Tunnit alkavat virittävillä ja kehoa lämmittävillä harjoituksilla. Tuntien sisältöjä ovat esimerkiksi luova tanssi sekä tanssin peruselementtien kuten kehon muotojen, tilankäytön ja liikelaatujen harjoittelu. Musiikkikasvatuksellista sisältöä tanssitunneille tuovat muun muassa rytmiikka ja lorut sekä musiikkiliikunta. Perusliikuntataitoja kuten hyppyjä, tasapainoja ja pyörimisiä eri tasoissa harjoitellaan joka tunnilla. Kehonosien nimeäminen, kehonhallinta ja liikkuvuus kehittyvät leikillisissä harjoituksissa. Tanssitunneilla tehdään myös pieniä tansseja, jotka kehittävät liikemuistia ja opettavat tanssitekniikan alkeita. Usein tunti päättyy yhteisen tanssihetken kokoavaan rauhoittumiseen.

Varhaisiän tanssikasvatus (1–6-vuotiaat)

Varhaisiän tanssitunnit on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja ne soveltuvat sekä tytöille että pojille. Tanssimaan voi tulla sekä oman aikuisen kanssa (taaperotanssi) että itsenäisesti (tanssileikki ja lastentanssi). Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin iloa ja leikinomaisesti edistää lapsen tanssin perustaitoja, ryhmässä toimimista ja oppimisvalmiuksia. Tanssitunnit ovat elämyksellisiä ja lämminhenkisiä.

Miniryhmät (7–9-vuotiaat) - Laaja ja yleinen opintolinja

Kouluikäisten miniryhmissä harjoittelu painottuu tanssin alkuopetukseen. Tanssilajin ja viikkotuntimäärän voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Osa ryhmistä harjoittelee jo automaattisesti kahdesti viikossa kuten minipikkolo baletti ja minipikkolo nyky. Jos omaa tanssilajia ei ole vielä löytänyt, suosittelemme dance hop -tuntia. Oheislajina 7-9-vuotiaille on tarjolla akrobatiaa.

Dance hop

dancehop

Hyppää tanssin maailmaan! Dance hop -tunnin avulla toivomme lapsen löytävän mieluisan tanssilajin, jossa myöhemmin voi jatkaa harrastustaan. Dance hop -tunnilla tutustutaan eri tanssilajeihin, kuten nyky-, jazz- ja showtanssiin. Mukana on elementtejä myös katutanssilajeista. Tunnilla oman kehon tuntemus ja motoriset taidot kehittyvät yhdessä tanssien. Dance hop sopii hyvin sekä pojille että tytöille, jotka haluavat kokeilla erilaisia tanssilajeja.

Dance hop: yleinen (7-10-vuotiaat)

Ryhmä harjoittelee 1 kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi liikkumiseen sopivat vaatteet ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Dance hop pojille: yleinen (7-10-vuotiaat)

Ryhmä harjoittelee 1 kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Poikien oma tunti.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi liikkumiseen sopivat vaatteet ja paljaat jalat. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Opettajat