Koulutussäännöt lukuvuosi 2018-2019

1. Oppilaaksi ottaminen

Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä tai rehtorin päätöksellä. Syventäviin opintoihin hakeudutaan valintatilaisuuden kautta tai opettajan suosituksella.

2. Ilmoittautuminen

Lukuvuosi muodostuu syys- ja kevätlukukaudesta. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodelle ja se on voimassa sekä syys- että kevätlukukaudella. Ilmoittautuessaan oppilas/oppilaan huoltaja on sitoutunut maksamaan sen lukuvuoden lukukausimaksut, joille oppilas on ilmoittautunut. Uudet oppilaat voivat tutustua tanssitunteihin veloituksetta yhden viikon ajan.

3. Peruutusehdot

Oppilaspaikan peruutus tai tuntimuutos on tehtävä kirjallisesti toimistoon kahden viikon kuluessa syyslukukauden alkamisesta tai oppilaan ilmoittautumisesta. Jos oppilas ei jatka kevätlukukaudelle, peruutus on tehtävä 15.12. mennessä kirjallisesti toimistoon. Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden lukukausimaksuja ei palauteta.

Varhaisiän opinnoissa (alle kouluikäiset) uudet aloittavat oppilaat voivat peruuttaa oppilaspaikan kirjallisesti toimistoon neljän viikon kuluessa lukuvuoden alkamisesta tai oppilaan ilmoittautumisesta. Tällöin laskutetaan vain käydyt tunnit.

Käyttämättömästä oppilaspaikasta, jota ei ole peruutettu määräaikaan mennessä, laskutetaan 50 euroa.

4. Maksut

Oppilas maksaa hinnaston mukaisen lukukausimaksun niistä tunneista, joille on ilmoittautunut.

Laskut toimitetaan e-laskuina tai postitse lukukauden alussa. Maksujärjestelyn sopimiseksi oppilaan/huoltajat tulee ottaa yhteyttä toimistoon.

Maksumuistutuksesta peritään 5 euroa. Laiminlyödyt maksut siirretään perintätoimistolle. Maksuhäiriötapauksissa oppilaan lukukausimaksut on suoritettava kokonaisuudessaan ennen uuden lukukauden alkua. Maksamattomien lukukausimaksujen vuoksi oppilaalta voidaan evätä osallistuminen tunneille.

Perhealennus 20,-

Myönnetään toiselle ja seuraaville samassa taloudessa asuville.

Ulkopaikkakuntalisä 12,-

Ulkopaikkakuntalaisten lukukausimaksuun lisätään ulkopaikkakuntalisä, koska Keravan kaupunki avustaa keravalaisopiskelijoita. Sipoossa käyviltä sipoolaisilta ei veloiteta ulkopaikkakuntalisää, koska Sipoon kunta tukee Sipoon opetusta.

Todistus opinnoista 10,-

Oppilaat voivat saada opinnoistaan todistuksen toimistosta. Nykyisille oppilaille todistus on maksuton. Entisille oppilaille todistus maksaa 10 euroa.

5. Oikeus tuntimuutoksiin

Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Mikäli ryhmään ei ilmoittaudu tarpeeksi oppilaita, opistolla on oikeus peruuttaa tunti. Vain pidetyt tunnit laskutetaan. Oppilas voi siirtyä ryhmästä toiseen tai ilmoittautua lisätunneille ottamalla yhteyttä toimistoon.

6. Poissaolot

Yksittäiset poissaolot voi ottaa kiinni saman lukukauden kuluessa, etu- tai jälkikäteen, helpommilla tai saman tasoisilla tunneilla sen mukaan kuin tunneilla on tilaa. Poissaolon voi ottaa kiinni kuukautta ennen poissaoloa. Syyslukukauden poissaolot on otettava kiinni seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Lukujärjestystunteja ei voi ottaa kiinni tiiviskursseilla. Tiiviskursseihin ei sisälly hyvitysoikeutta. Kiinniotto-oikeus on henkilökohtainen, ja kiinniottajan pitää olla oppilaana kuluvalla lukukaudella.

Lukukausimaksun muutoksista voidaan sopia, jos sairaudesta johtuva yhtäjaksoinen poissaolo kestää yli kuusi viikkoa. Laajan linjan opinnoissa maksumuutosta voi hakea jo neljän viikon poissaolosta. Poissaolosta on esitettävä lääkärintodistus, jossa tulee olla maininta liikuntakiellosta. Maksumuutoksen voi saada siitä päivästä alkaen, jolloin toimistoon on otettu yhteyttä.

Satunnaisista poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa toimistoon. Oma opettaja antaa ohjeet, jos hän haluaa ilmoitukset poissaoloista.

7. Vakuutukset

Tanssiopisto on vakuuttanut oppilaat tapaturman varalle tanssiopiston järjestämässä harrastetoiminnassa sekä edellä mainittuihin toimintoihin liittyvillä välittömillä matkoilla.

8. Vastuut

Opettajan vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Huoltaja vastaa lapsestaan pukeutumistilassa. Keravan tanssiopisto ei vastaa oppilaiden henkilökohtaisesta omaisuudesta.

9. Järjestyssäännöt

Kaikessa Keravan tanssiopiston toiminnassa noudatetaan järjestyssääntöjä, jotka ovat nähtävissä salien ilmoitustauluilla ja opiston verkkosivuilla.

10. Saapuminen tunnille

Tunnit aloitetaan ilmoitettuna aikana. Kahden peräkkäisen tunnin välillä on pieni tauko ryhmien vaihtumisen aikana. Infot ja läsnäolomerkinnät tehdään tunnin alussa. Vammojen vaaran vuoksi alkulämmittelyistä myöhästynyt oppilas voidaan siirtää katsojaksi.

11. Esiintymiset ja oppilasnäytökset

Tanssiryhmät esiintyvät kerran lukuvuodessa. Kenraaliharjoitus ja esiintyminen lasketaan yhdeksi opetuskerraksi yhden kerran lukukauden aikana. Laajan linjan oppilaat, jotka harjoittelevat useita kertoja viikossa, esiintyvät useammin. Esiintyminen edellyttää säännöllistä osallistumista tunneille ja harjoituksiin. Runsaat poissaolot voivat olla syynä siihen, että oppilas ei voi osallistua esitykseen. Oppilasnäytökset ovat pääsymaksullisia tapahtumia.

12. Esiintymismatkat

Oppilaat maksavat ruuan, majoituksen ja matkat. Keravan tanssiopisto maksaa oppilaiden osallistumismaksut ja vakuutukset tapahtumiin. Keravan tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus voi myöntää ryhmälle harkinnanvaraista matka-avustusta.

13. Kuvaus- ja julkaisuluvat

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään oppilaan kuvaus- ja julkaisulupa. Kuvaamme tunneilla oppilaita oppimis- ja tiedotustarkoituksiin. Video ja still-kuvia käytetään sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla ja painotuotteissa. Kaikki julkaisemamme materiaali on tarkoin valittua, emmekä julkaise sopimatonta materiaalia missään muodossa. 

Mikäli oppilaan kuvaa EI saa käyttää, oppilaan tunnistamiseksi on lähetettävä oppilaan kuva toimistoon osoitteeseen Seunalantie 14, 00420 Kerava tai sähköisesti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

14. Henkilökohtainen opetussuunnitelma

Tanssin laajan opintolinjan perusopintoihin ja syventäviin opintoihin kuuluu opetussuunnitelman mukainen määrä tunteja. Oppilaat, jotka eivät osallistu kaikille opetussuunnitelmaan kuuluville tunneille, noudattavat henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

15. Opetuksen yksilöllistäminen

Oppilaan harjoitteluun tai oppimiseen vaikuttavasta ominaisuudesta toivotaan kerrottavan opettajalle. Opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan tilannetta. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

16. Tietosuojaseloste

Katso tästä

17. Valitukset

Valitukset tehdään kannatusyhdistyksen hallitukselle kirjallisesti. Riitatilanteessa oppilas voi kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen.

 

Keravan tanssiopiston kannatusyhdistyksen hallitus 24.4.2018