Keravan tanssiopisto on mukana useissa paikallisissa yhteistyöhankkeissa.

Koulujen kerhotoiminta (lukuvuosi 2020-2021)

Keravan tanssiopisto tarjoaa keravalaisille alakouluille tanssikerhoja sopimuksen mukaan.

Yhteyshenkilö: Irmeli Toiviainen, irmeli.toiviainen(a)keravantanssiopisto.fi


Taidetivoli logoKeravan Taidetivoli (2016-2017 ja 2018-2019)

Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Keravan Kasvatus ja opetusvirasto, Keravan Opisto, Keravan kuvataidekoulu, Keravan musiikkiopisto ja Keravan tanssiopisto. Taidetivoli kuului hallituksen kärkihankkeisiin ja se kesti kolme lukukautta, syksystä 2016 vuoden 2017 loppuun.

Taidetivolissa järjestetään kuvataide-, musiikki- ja tanssikaruselleja varhaiskasvatuksessa ja alakouluissa. Hankekauden aikana päiväkodeissa toteutetaan yhteensä 18 taidekarusellia ja alakouluilla yhteensä 32 taidekarusellia.
Vuosina 2018-2019 hanke jatkui varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa Keravan kuvataidekoulun, Keravan musiikkiopiston ja Keravan tanssiopiston yhteistyönä.

Yhteyshenkilöt: Irmeli Toiviainen, irmeli.toiviainen(a)keravantanssiopisto.fi

Koulujen kerhotoiminta

Tanssikerhotoimintaa on järjestetty keravalaisissa alakouluissa.

Yhteyshenkilö: Irmeli Toiviainen, irmeli.toiviainen(a)keravantanssiopisto.fi

PopUp Sipoo (2019)

Hankkeessa järjestettiin koululaisille harrastekerhoja eri puolilla Sipoota. Keravan tanssiopisto osallistui yhden tanssikerhon ohjaamiseen keväällä 2019.

Yhteyshenkilö: Irmeli Toiviainen, irmeli.toiviainen(a)keravantanssiopisto.fi

Liikkuva koulu (2017-2018)

Hanke on hallituksen kärkihankkeita, ja sen tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä.

Yhteyshenkilö: Viivi Virtanen, viivi.virtanen(a)keravantanssiopisto.fi

Keravan Harrastepolku (2017-2018)

Hankkeessa Keravan kaupungin Vapaa-aikavirasto kehitti yhteistyössä Kasvatus- ja opetusviraston ja taideoppilaitosten, seurojen ja järjestöjen kanssa harrastustoimintaa 1.–9.-luokkalaisille koululaisille. Harrastepolkujen avulla pyrittiin tutustuttamaan ja aktivoimaan keravalaisia lapsia ja nuoria kaupungin, seurojen ja järjestöjen liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin. Harrastepolku tarjosi elämyksellisen oppimisympäristön, joka tukee oppimista ja tuo vaihtelua tavanomaiseen luokkaopetukseen. Oppimiskokemus myös syvenee ja rikastuu, kun ympäristö on uusi ja opettajina toimivat liikunnan ja kulttuurin erityisosaajat.

Yhteyshenkilö: Viivi Virtanen, viivi.virtanen(a)keravantanssiopisto.fi

PopUp Sipoo (2016-2017)

Hankkeessa järjestettiin koululaisille harrastekerhoja eri puolilla Sipoota.

Yhteyshenkilö: Irmeli Toiviainen, irmeli.toiviainen(a)keravantanssiopisto.fi

Tanssi näkyväksi -hanke (2016)

Opetushallituksen rahoittaman hankkeen tavoitteena oli kehittää Keravan tanssiopiston tanssin perusopintojen laajan linjan oppimisympäristöä ja lisätä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa. Esimerkiksi kuvattua esitysmateriaalia voidaan käyttää osana oppilaan arviointia, oppimista ja harrastamista. Tanssioppilaiden oppiminen syventyy ja myös heidän mediataitonsa kehittyvät osana tanssinopiskelua. Tavoitteena on luoda uudenlaista oppimista tukeva, yhteisöllinen ja viihtyisä ilmapiiri.

Hankkeessa tanssinopettajia koulutettiin hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa. Heille järjestettiin myös kurssi tanssielokuvien tekemisestä. Yhtenä hankkeen tavoitteista olikin tanssin, musiikin ja kuvataiteen yhdistäminen.

Yhteyshenkilö: Jaana Reinikka, jaana.reinikka(a)keravantanssiopisto.fi