Hyppää sisältöön

Lukioon esittävän taiteen linja – Keravan tanssiopisto yhteistyökumppanina

Keravan kasvatus- ja opetuslautakunta päätti keskiviikkona 28.9.2016, että Keravan lukioon ja aikuislukioon perustetaan kaksi painotuslinjaa: esittävän taiteen linja ja matemaattis-luonnontieteellinen linja. Opiskelu painotuslinjoilla alkaa lukuvuonna 2017–2018. Tavoitteena on lisätä Keravan lukion ja aikuislukion vetovoimaisuutta ja vastata tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.

Painotuslinjojen suunnittelussa on ajateltu Keravan lukion ja aikuislukion nykyisiä vahvuuksia sekä muita paikallisia vetovoimatekijöitä. Molemmilla valituilla opinaloilla on pitkät perinteet Keravalla. Taidepäiväkoti Konsti, Vekarateatteri, Keravan Kuvataidekoulu, Keravan Tanssiopisto ja Keravan Musiikkiopisto ovat olleet kaupungin pitkäaikaisia ja säännöllisiä yhteistyökumppaneita monimuotoisen taidekasvatuksen ja taiteen perusopetuksen järjestämisessä. 

Kasvatus- ja opetustoimessa on lisäksi mietitty kahden painotuslinjan suhdetta toisiinsa. Esittävän taiteen linja ja matemaattis-luonnontieteellinen linja ovat yhtäältä riittävän erilaisia houkutellakseen oppilaitokseen monimuotoisen opiskelijajoukon. Toisaalta painotuslinjat täydentävät toisiaan tavalla, jonka uskotaan tuottavan luovia osaajia työelämää varten. ​

Keravan tanssiopiston järjestämä lukion tanssityöpaja

Esittävän taiteen linjan sisältö

Esittävän taiteen linjalla tarjotaan oppiainekokonaisuus, jossa opiskellaan musiikkia, kuvataidetta, draamaa ja tanssia. Osa linjalla opiskeltavista kursseista on taiteidenvälisiä esittävän taiteen kursseja. Opiskelijat voivat lisäksi valita kursseja ja painottaa opintojaan oman kiinnostuksensa mukaisesti. 

Eri taideaineiden yhdistetty opetus on toteutuessaan ainutlaatuinen suomalaisella lukiokentällä. Opetuksen on tarkoitus tukea opiskelijoiden itsetuntemuksen kasvua sekä luovuutta ja rohkeutta toimia muuttuvan maailman uudistuvissa haasteissa. Esittävän taiteen painotuslinjan myötä saadaan mahdollistettua keravalainen taideopetuksen jatkumo, jossa taideaineisiin suuntautuneet perusopetuksen oppilaat voivat jatkaa opinpolkuaan paikallisessa lukiossa.

Suunnittelussa on lisäksi huomioitu uuden opetussuunnitelman mukainen ilmiöpohjainen ja monialainen opetus. Painotuslinjoilla pyritään luomaan laaja-alaista osaamista, jota voidaan hyödyntää jatko-opinnoissa ja uudistuvissa työelämän haasteissa. Lisäksi kokonaisuudet mahdollistavat tiiviimmän yhteistyön eri opinportaiden välillä varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen saakka. 

Painotuslinjojen valintaperusteet ja pääsykoejärjestelmä sekä painotusopetuksen kurssit tullaan valmistelemaan kuluvan lukuvuoden aikana. 

Lisätietoa Keravan lukion ja aikuislukion sivuilta.

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen