Hyppää sisältöön

Opetus

Opetussuunnitelma

Keravan tanssiopisto tarjoaa laadukasta ja laaja-alaista tanssin taiteen perusopetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Toiminta perustuu taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin (633/1998) ja asetukseen (831/1998). Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen määräystä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista ja koulutuksen järjestäjän hyväksymää opetussuunnitelmaa.

Laaja ja yleinen oppimäärä

Tanssin taiteen perusopetusta annetaan sekä laajassa että yleisessä oppimäärässä:

  • Laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia (perusopinnot 800 tuntia ja syventävät opinnot 500 tuntia). Syventävissä opinnoissa oppilas tekee lopputyön.
  • Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia (yhteiset opinnot 300 tuntia ja teemaopinnot 200 tuntia).
  • Molempia voi edeltää varhaisiän tanssikasvatukseen osallistuminen.

Opetussuunnitelma, laaja oppimäärä (pdf)

Opetussuunnitelma, yleinen oppimäärä (pdf)

Jaa somessa: