Hyppää sisältöön

Lapsille 1–9 v.

Lapsille 1–9 v.

Varhaisiän tanssikasvatus (1–6-vuotiaat)

Varhaisiän tanssitunnit on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja ne soveltuvat sekä tytöille että pojille. Tanssimaan voi tulla sekä oman aikuisen kanssa (taaperotanssi) että itsenäisesti. Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin iloa ja leikinomaisesti edistää lapsen tanssin perustaitoja, ryhmässä toimimista ja oppimisvalmiuksia.

Tanssitunnit ovat elämyksellisiä ja lämminhenkisiä.

Tutustu varhaisiän tanssikasvatuksen ryhmiin tarkemmin:

Varhaisiän tunnit on merkitty lukujärjestyksessä sinisellä reunaviivalla.

Miniryhmät (7–9-vuotiaat) – Laaja ja yleinen opintolinja

Kouluikäisten miniryhmissä harjoittelu painottuu tanssin alkuopetukseen. Lasten perusliikuntataidot kehittyvät ja he oppivat toimimaan ryhmässä, parin kanssa ja itsenäisesti. Tanssivalmiuksia kehitetään positiivisten tanssikokemusten kautta. Tanssilajin ja viikkotuntimäärän voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Oppilas voi valita joko yhden tai useamman viikkotunnin. Oheislajina 7-9-vuotiaille on tarjolla akrobatiaa.

Miniryhmien esittelyt löytyvät oppiaineen kohdalta:

Kouluikäisten tunnit on merkitty lukujärjestyksessä oranssilla reunaviivalla.

Kuvatanssi 7–9 v. (kurssi)

Kuvatanssi on Keravan tanssiopiston ja Keravan kuvataidekoulun yhteinen tunti, jossa yhdistyvät tanssi ja kuvataide. Kuvatanssitunnilla yhteistä teemaa tutkitaan sekä liikkeen että kuvan tekemisen kautta. Tanssia opiskellaan nykytanssitekniikan muodossa. Luova ilmaisu ja improvisaatio ovat vahvasti läsnä opetuksessa. Kuvataidetta opiskellaan monipuolisesti piirtäen, maalaten, muotoilemalla sekä mediataiteen menetelmillä.

Tanssikerho Dance hop 7–12 v.

Hyppää tanssin maailmaan! Tanssikerhon tunnilla kokeillaan eri tanssilajeja ja tutustutaan tanssin kiehtovaan maailmaan. Tanssikerhon avulla lapsi voi löytää itseään kiinnostavan harrastuksen ja tanssilajin. Kerhon lajeihin kuuluvat showtanssi, nykytanssi ja jazz. Lisäksi tunneilla voi olla mausteita katutanssista ja akrobatiasta.  

Tanssia lähestytään tanssipelien, lyhyiden tanssisarjojen ja erilaisten liikekokeilujen kautta. Tunnilla perusliikuntataidot kehittyvät ja oman kehon tuntemus kasvaa. Harjoittelun ytimessä on tanssista nauttiminen ja yhdessä tekeminen. Tunti on suunnattu tanssiopiston uusille oppilaille ja sopii kaikille eri lajeista kiinnostuneille tytöille ja pojille. Ryhmä ei esiinny oppilasnäytöksissä. 

Dance hop –tanssikerhon hinta on 100 €/lukuvuosi, koko summa laskutetaan syksyllä. Kerhon järjestämistä tuetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä, vuosittain haettavalla lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan myönnetyllä avustuksella. 

Jaa somessa: