Hyppää sisältöön

Sipoon tunnit

Sipoon tunnit

Keravan tanssiopisto antaa tanssin taiteen perusopetusta myös Sipoossa. Tunteja on alle kouluikäisille, alakouluikäisille ja aikuisille Nikkilässä ja Söderkullassa. Opinnot jakautuvat tanssin yleiseen ja laajaan opintolinjaan. Opetusta on maanantaista torstaihin.

Baletti

Baletti on esteettinen taidelaji ja monipuolinen liikuntalaji, joka säännöllisesti harjoiteltuna tukee erinomaisesti motorista kehitystä, esiintymistaitoja, musikaalisuutta, liikkuvuutta, voimaa ja kehon hallintaa.

Minibaletti: yleinen tai laaja (7–9-vuotiaat)

Ryhmä harjoittelee yhden kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tunnilla tutustutaan baletin maailmaan ja tanssiopiskelun perusteisiin pienin askelin. Harjoittelussa hyödynnetään lasten omaa mielikuvitusta ja opitaan hahmottamaan musiikkia, omaa kehoa ja tilaa. Lasten perusliikuntataidot kehittyvät ja he oppivat toimimaan ryhmässä, parin kanssa ja itsenäisesti. Tanssivalmiuksia kehitetään positiivisten tanssikokemusten kautta.

Miten pukeudun tunnille? Asuksi tytöille valkoinen balettipuku ja balettitrikoot, pojille valkoinen t-paita ja mustat tanssitrikoot, molemmilla valkoiset pehmeät balettitossut. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Baletti avoin: yleinen (nuoret ja aikuiset)

Ryhmä harjoittee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Baletti avoin -ryhmässä taso määräytyy osallistujien mukaan. Jokainen balettitunti sisältää lämmittelyosuuden lisäksi erilaisia tanssillisia harjoitteita keskilattialla. Tavoitteena on kehittää tasapainoisesti sekä kehon liikkuvuutta että voimaa kauniin klassisen musiikin säestyksellä. Erilaiset ojennukset, taivutukset, pidot ja tasapainoinen asennonhallinta ovat baletin harjoittelun keskeisiä tavoitteita. Liikesarjat tähtäävät sujuvuuteen ja sulavuuteen. Baletin liikkeisiin keskittyminen virkistää ja tarjoaa samalla esteettisen liikuntaelämyksen. Asuksi joustavat sisäliikuntavaatteet, jalkaan sukat tai pehmeät tossut. Tule haastamaan itseäsi – kuitenkin rennolla asenteella!

Miten pukeudun tunnille? Asuksi tanssipuku tai muu liikkumisen mahdollistava asu ja pehmeät balettitossut tai puuvillasukat. Pitkät hiukset kannattaa laittaa kiinni.

Jazztanssi

Jazz on monipuolinen, rytmikäs ja energinen tanssilaji, jossa on vaikutteita afrikkalaisesta tanssista, nykytanssista, baletista ja musikaalitanssista. Jazztanssille ovat tyypillisiä rytmikkäät askelkuviot, erilaiset jalanheitot, potkut ja piruetit sekä niiden yhdistelmät. Tekniikkaharjoittelun lisäksi tanssitunneilla tehdään erilaisia ilmaisuharjoitteita, tanssisarjoja, improvisaatiotehtäviä ja luodaan omaa liikemateriaalia.

Pikkolojazz Sipoo: laaja, perusopinnot (alkaen 10 v.)

Ryhmä harjoittelee jazztanssia kaksi kertaa viikossa. Lisäksi voi valita kolmannen täydentävän aineen tunnin. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Pikkolojazz-ryhmissä opitaan asteittain jazztanssissa tarvittavaa kehon- ja liikkeenhallintaa. Erilaiset rytmit ja niiden tuottaminen ovat tärkeä osa jazztanssia. Oppilaiden tanssillisuuden kehittymistä ja monipuolista liikeilmaisua tuetaan. Ryhmät esiintyvät säännöllisesti. Oppilaat opiskelevat itsenäistä työskentelyä ja oppivat pitämään huolta kehostaan ja terveellisistä elämäntavoista. Positiivisten tanssikokemusten myötä oppilaat sitoutuvat itsenäiseen ja pitkäjänteiseen tanssin harrastamiseen.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset ja sukat tai jazztossut. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Lastentanssi

Lastentanssi on elämyksellistä ja kokonaisvaltaista tutustumista tanssin maailmaan. Turvallisessa ilmapiirissä lapselle tulevat tutuksi tanssin perusteet itse tanssien, luoden ja kokien. Samalla hän oppii toimimaan ryhmässä ja tutustuu tanssitunnin rutiineihin ja rakenteeseen. Itseilmaisu ja myönteinen minäkuva kehittyvät positiivisten tanssikokemusten kautta.

Tunneilla keskiössä ovat leikinomaisuus, luova liike ja lapsilähtöiset mielikuvat. Monipuoliset harjoitukset tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Lastentanssitunneilla käytetään monenlaista musiikkia ja erilaisia välineitä opetuksen apuna. Opetuksessa huomioidaan eri aistit ja muiden taiteenlajien antamat mahdollisuudet.

Lastentanssitunneilla liikutaan ja tanssitaan yksin, pareittain ja ryhmässä. Tunnit alkavat virittävillä ja kehoa lämmittävillä harjoituksilla. Tuntien sisältöjä ovat esimerkiksi luova tanssi sekä tanssin peruselementtien kuten kehon muotojen, tilankäytön ja liikelaatujen harjoittelu. Musiikkikasvatuksellista sisältöä tanssitunneille tuovat muun muassa rytmiikka ja lorut sekä musiikkiliikunta. Perusliikuntataitoja kuten hyppyjä, tasapainoja ja pyörimisiä eri tasoissa harjoitellaan joka tunnilla. Kehonosien nimeäminen, kehonhallinta ja liikkuvuus kehittyvät leikillisissä harjoituksissa. Tanssitunneilla tehdään myös pieniä tansseja, jotka kehittävät liikemuistia ja opettavat tanssitekniikan alkeita. Usein tunti päättyy yhteisen tanssihetken kokoavaan rauhoittumiseen.

Taaperotanssi, yhdessä aikuisen kanssa 1–4 v. (s. 2018–21)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Taaperotanssi on aikuisen ja 1-4–vuotiaan lapsen yhteinen elämyksellinen ja lämminhenkinen tanssituokio, jonka keskiössä ovat yhteinen tekeminen sekä liikkeen ja leikin riemu. Tunneilla liikutaan lasten ehdoilla tukien lapsen kokonaisvaltaista kehitystä siten, että myös aikuisella on aktiivinen rooli. Leikkien, lorujen, musiikin ja monipuolisen liikkumisen avulla harjoitellaan perusliikuntataitoja ja tutustutaan tanssin peruselementteihin. Kehokontakti ja vuorovaikutus syventävät lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. Harjoituksia on helppo hyödyntää myös omassa arjessa lapsen kanssa.   Kenelle? Tunti soveltuu jo kävelemään oppineille lapsille.Miten pukeudun tunnille? Liikkumiseen sopivat vaatteet ja sukat tai paljaat jalat.

Tanssileikki 3–4 v. (s. 2018–19)

Tanssileikki on pienimpien tanssijoiden oma tunti, jolle osallistutaan ilman aikuista. Tunneilla tanssitaan pieniä tansseja, loruillaan sekä harjoitellaan perusliikuntataitoja leikin ja lapsilähtöisten mielikuvien kautta. Samalla harjoitellaan turvallisessa ilmapiirissä ryhmässä toimimista ja tutustutaan monipuoliseen musiikkiin ja välineisiin. Tanssileikki tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, ja sen kautta on helppo astua tanssin maailmaan ja aloittaa tanssiharrastus.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi liikkumiseen sopivat vaatteet ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin.

LT Säteet 4–5 v. (s. 2017–18)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Säteet tutustuvat tanssin maailmaan iloisesti kokeillen ja yhdessä oivaltaen. Luovuuden, liikemielikuvituksen, motoriikan ja tanssillisten taitojen monipuolista harjoittelua leikkien ja mielikuvien välityksellä.
Kenelle? Pienille tanssijoille, jotka nauttivat luovasta liikkeestä ja tanssillisista leikeistä.
Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi liikkumiseen sopivat vaatteet ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

LT Pikkujoutsenet 5–6 v. (s. 2016–17)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Pikkujoutsenten tunneilla mielikuvat baletin maailmasta yhdistyvät luovaan liikkeeseen, pieniin tanssiharjoituksiin sekä tanssillisiin leikkeihin. Tuntien painotus on balettiin suuntaavien perustaitojen kuten vartalon asennon, liikkuvuuden sekä käsien ja jalkojen asentojen harjoittelussa unohtamatta perusliikuntataitoja. Samalla keskittymiskyky ja ryhmässä toimimisen taidot kehittyvät.
Kenelle? Tunti sopii baletin maailmasta kiinnostuneille lapsille.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii tanssipuku tai muu liikkumisen mahdollistava asu ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Nykytanssi

Nykytanssi on monipuolinen taide- ja liikuntamuoto, joka yhdistelee ennakkoluulottomasti erilaisia tanssityylejä ja -tekniikoita, kehon hallintaa, parityöskentelyä, akrobatiaa ja luovaa tanssi-ilmaisua mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi. Nykytanssitunneilla liikutaan monipuolisesti, tehdään paljon erilaisia tanssisarjoja sekä luovia harjoitteita. Nykytanssissa korostuvat luovuus, ilmaisu ja kokemuksellisuus.

Nyky alkeet: yleinen (alkaen 9 v.)

Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Nykytanssin yleisen linjan tunneilla tutustutaan nykytanssin peruselementteihin ja tekniikkaan, jossa eri tasojen käyttö liikkeessä sekä kehon painon ja liikkeen virtauksen löytäminen korostuvat. Tunneilla hyödynnetään luovaa liikettä, rytmiikkaa ja tehdään erilaisia improvisaatioharjoituksia. Luovat harjoitteet opettavat ilmaisu- ja esiintymistaitoja.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Showtanssi

Showtanssi yhdistelee rohkeasti kaikenlaisia tanssilajeja ja -tekniikoita esim. jazz, street, nyky, steppi, musikaalit, baletti tai vaikkapa akrobatia muodostaen aina uudenlaisia ja kiinnostavia fuusioita. Eri lajeja yhdistelemällä saadaan aikaan monipuolinen tunti ja päästään tutustumaan lajien mahtavaan kirjoon. Tunneilla harjoitellaan tanssitekniikan lisäksi myös ilmaisua. Showtanssille tyypillistä on tavoite saada yleisö viihtymään näyttävillä ja ilmaisuvoimaisilla koreografioilla. Tunnit sisältävät rytmiikkaa, eläytymistä ja oman esiintyjyyden löytämistä. Sarjat ja harjoitukset ovat vauhdikkaita ja mukaansatempaavia, joten liikettä ja hikeä ei tunnilta tule puuttumaan.

Minishow: yleinen tai laaja (7–9-vuotiaat)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Show perus: yleinen (alkaen 9 v.)

Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo. 

Opettajat

  • Jenni Karjalainen
  • Lotta Lehtonen

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tunneille Eepos-järjestelmässä.

Lue myös ohjeet ilmoittautumiseen.

Jaa somessa: