Hyppää sisältöön

Opettajat

Opettajat

Voit ottaa yhteyttä opettajiin sähköpostitse etunimi.sukunimi@keravantanssiopisto.fi

Elma Kontio

Lastentanssi, showtanssi, lyrical jazz

Tanssissa Elmaa kiinnostavat itseilmaisu, itsensä haastaminen sekä fyysisyys. Tanssitunneille Elma luo turvallisen ympäristön, jossa jokainen voi kehittyä, nauttia ja ylittää itsensä. Elma on suorittanut tanssinopettajan AMK-tutkinnon Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopiossa.

Hannaleena Markkanen

Steppi

Hannaleena uskoo, että jokainen oppii, kunhan yhdessä löydämme sen oikean reitin asian luokse. Hienoin hetki opettajana on, kun näkee innostuksen syttyvän ja tietää, että tuo kipinä kantaa vielä pitkälle eteenpäin. Hannaleena on suorittanut tanssinopettajan AMK-tutkinnon Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopiossa.

Iiris Hilden

Baletti, showtanssi, lastentanssi

Tanssi on Iirikselle keino tutustua tuntemattomaan ja opettajana hän haluaa luoda tilanteita kohtaamisille. Iiris hyödyntää tunneillaan mm. tanssi- ja liiketerapiaa. Iiris on suorittanut tanssijan perustutkinnon Tampereen konservatoriossa ja sen jälkeen opiskellut tanssijantaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa Helsingissä.     

Jaana Reinikka

Baletti, oheislajit, apulaisrehtori

Jaana on tarkka, vaativa ja huumorintajuinen baletinopettaja. Hän kohtaa oppilaansa aina yksilöinä. Oppilailleen hän haluaa siirtää vahvan rakkautensa lajiin sekä antaa hyvät taustatiedot myös siitä, mitä kehossa ihon alla tapahtuu, kun tanssii ja liikkuu. Jaana on suorittanut tanssijan ammattitutkinnon Lontoossa Central School of Ballet:ssa, ja sen jälkeen opiskellut tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa Helsingissä. Hän on jatkokouluttautunut mm. Somatic Pilates -ohjaajaksi.

Jenni Karjalainen

Lastentanssi, jazztanssi, showtanssi, baletti

Jenni on opettajana positiivinen ja pitkäjänteinen. Hän luo tunneilleen avoimen, keskustelevan ilmapiirin, jossa tavoitteita kohden edetään toinen toistaan kannustaen. Jennin tunneilla on innostava, vuorovaikutteinen ja avoin oppimisilmapiiri. Jenni on suorittanut tanssinopettajan AMK-tutkinnon Oulun ammattikorkeakoulussa.

Katri Liikola

Broadway jazz, Heels

Positiivinen ja rehellinen oppimisympäristö sekä jokaisen oppilaan kannustaminen on Katrille tärkeää. Häntä inspiroi se, miten jokaisen oma erityislaatuinen kehollisuus voi toimia lähtökohtana tanssijantyössä, opettamisessa ja koreografian tekemisessä. Katri työskentelee myös koreografina ja tanssijana. Hän on suorittanut tanssijan perustutkinnon Tampereen konservatoriossa, ja sen jälkeen opiskellut tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa Helsingissä.

Lotta Lehtonen

Lastentanssi, baletti, nykytanssi, showtanssi

Lotalle tärkeää on jokaisen oppilaan kohtaaminen yksilönä sekä avoin ja vuorovaikutuksellinen oppimisympäristö. Olennaisinta hänelle tanssissa on luovuus, oppimisen ilo ja kokemus siitä, että saa ylittää itsensä ilmaisemalla itseään juuri sellaisena kuin on. Lotta on suorittanut tanssinopettajan AMK-tutkinnon Turun taideakatemiassa.

Maria Mäkelä

Lastentanssi, showtanssi, baletti

​Maria haluaa tarjota oppilailleen iloa, innostusta ja rohkeutta itsensä haastamiseen. Tunneilleen hän haluaa luoda oppimisympäristön, jossa jokaisella on mukava, turvallinen ja rento fiilis harrastaa ja nauttia tanssista. Maria on suorittanut tanssinopettajan AMK-tutkinnon Turun taideakatemiassa ja sen jälkeen opiskellut tanssijantaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa Helsingissä.   

Matti Timonen

Showtanssi

Matti on opettajana kannustava, sopivan vaativa, energinen ja positiivinen. Tunnit ovat fyysisiä ja vauhdikkaita. Hän haluaa kehittää jokaista oppijaa yksilönä ja samalla luoda myös ryhmän sisälle hyvää ryhmähenkeä. Tärkeää on opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus sekä ilmapiirin, jossa tavoitteita kohden edetään toinen toistaan kannustaen. Matti on suorittanut tanssinopettajan AMK-tutkinnon Oulun ammattikorkeakoulussa.

Petia Ilieva

Baletti

Petia on valmistunut tanssijaksi Bulgarian Kansallisbaletin koulusta, ja tanssinut Suomen Kansallisbaletissa vuodesta 2001. Vuonna 2009 hänet nimettiin tähtitanssijaksi. Tanssijantyönsä ohella Petia on opiskellut baletinopettajaksi. Hän jäi Kansallisbaletista eläkkeelle huhtikuussa 2019. Opetuskielenä on pääasiassa englanti.

Pietari Kauppinen

Break

Pietari painottaa tunneillaan vapautta liikkua, musiikin fiilistelyä ja turvallista ilmapiiriä. Tanssia opetellaan monipuolisesti pienemmistä askelista isoihin temppuihin. Pietari aka Kifle tanssii FreeDownCrew ja Toistuvat Yllätykset -nimisissä ryhmissä. Breikin erityisosaamista Pietari on hankkinut Ruotsissa Åsa Folkhögskolanin One Style -koulutusohjelmassa. Pietari on suorittanut liikuntaneuvojan opinnot Varalan urheiluopistossa.

Riikka Kekäläinen

Nykytanssi

Riikkaa kiehtoo tanssissa läsnäolo, hengitys, liikkeen virtaus ja ilmaisu. Tunneilla treenataan kehoa monipuolisesti. Välillä harjoitellaan fyysisesti voimaa käyttäen ja toisinaan vähän kevyemmin, jolloin rentous ja virtaus liikkeessä korostuvat. Riikka on suorittanut tanssinopettajan tutkinnon Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa.

Suvi Kajaus

Lastentanssi, nykytanssi, nykyjazz, dance hop, asiantuntija

Suville ominainen tanssityyli on vahvaa fyysistä tekemistä akrobatiahöysteillä lisättynä. Suvin tunneilla treenataan rennossa ilmapiirissä uutta oppien. Vuorovaikutteinen, yhdessä tekeminen ja oivaltaminen ovat tärkeässä osassa Suvin opetuksessa. Suvi haluaa johdattaa oppilaansa liikkeen hurmaavaan maailmaan. Suvi on suorittanut tanssinopettaja AMK-tutkinnon Savonia-ammattikorkeakoulussa Kuopiossa, ja sen jälkeen opiskellut tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa Helsingissä.

Taru Salminen

Jazztanssi, nykytanssi, kuvatanssi, showtanssi, edustusryhmät

Taru luo tanssitunneilleen osallistavan ilmapiirin ja korostaa erityisesti monipuolista kehollista ilmaisua, kehontuntemusta ja tanssijan oman sisäisen palon löytymistä. Tanssinopetuksessa häntä kiinnostavat vuorovaikutuksen eri muodot, taiteidenvälisyys sekä hyvinvoiva, liikkuva keho. Taru on suorittanut tanssinopettajan AMK-tutkinnon Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa, ja sen jälkeen opiskellut tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa Helsingissä.

Unna Terävä

Hip hop

Unna on helsinkiläinen tanssija, tanssinopettaja, koreografi sekä GROOVES.FI:n perustaja. Unna päätyi tanssin ja sitä kautta hiphopin pariin hieman yli 10 vuotta sitten, minkä jälkeen kokemusta on karttunut aktiivisen treenaamisen lisäksi mm. erilaisissa tapahtumissa ja kisoissa niin osallistujana, tuomarina kuin koreografinakin. Unna pyrkii jatkuvasti kasvamaan tanssijana, tanssin tekijänä sekä opettajana työskentelemällä ja opiskelemalla aktiivisesti.

Verna Nordlund

Baletti, showtanssi

Vernan tunneilla keskiössä on kokemus tanssista ja liikkeen aistimisesta. Tanssiteknisten harjoitusten lomassa oppilaat pääsevät kuulostelemaan, miltä liike tuntuu. Jokaisella tunnilla heittäydytään tanssiin ja sen kokemukseen. Liike saa viedä mennessään! Verna on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta ja tanssijaksi Tampereen konservatoriosta.

Wilma Maunula

Nykytanssi, nykyjazz, dance hop, showtanssi

Wilman tavoitteena on, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus onnistua ja oppia uutta. Tunneillaan hän painottaa kehoa kuuntelevaa liikkumista eri nykytanssin tekniikoita ja showtanssin elementtejä hyödyntäen. Esiintyjyyttä ja katseen alla olemista harjoitellaan oppilaiden ikätason mukaan. Tunneilla annetaan tilaa omalle luovuudelle tanssin parissa. Wilma on suorittanut tanssijan perustutkinnon Tampereen konservatoriossa ja sen jälkeen opiskellut tanssijantaiteen kandidaatin tutkinnon Tukholmassa Stockholms konstnärliga högskolanissa.

Jaa somessa: