Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Maksut ja hinnat

Miksi tanssituntien hinnat ovat niin korkeat?

Keravan tanssiopisto antaa taiteen perusopetusta. Opettajamme ovat pitkään alaa opiskelleita ja pedagogisesti päteviä ammattilaisia. Tanssinopetus on heidän päätyötään, josta kuuluu maksaa asianmukainen palkka. Lukukausimaksuilla kustannetaan myös toimitilojen vuokria ja muita tanssiopiston välttämättömiä kuluja. Saamme avustusta valtiolta ja kaupungilta, mutta se ei riitä kattamaan kaikkia tanssiopiston toiminnasta aiheutuvia kuluja.

Esimerkki: Oppilas käy kerran viikossa break-tunnilla (à 60 min). Maksu on 238 €/lukukausi, koko vuodelta 2 x 238 € eli 476 €. Tanssitunnin kertamaksu on 13,60 €. (Lukuvuodessa on 35 opetusviikkoa.)

Miksi tunneista pitää maksaa, vaikka niillä ei käy?

Lukukausimaksuilla maksetaan toimitilojen vuokria sekä opettajien palkkoja, vaikka osa oppilaista tunnilta puuttuisikin. Kun ilmoittautuu oppilaaksi, sitoutuu samalla maksamaan koko lukuvuoden (syyskausi ja kevätkausi) tuntimaksut. Jos tunneilla ei käy, pitää oppilaspaikka perua koulutussääntöihin kirjatun mukaisesti riittävän aikaisin, yleensä viimeistään 15.12. mennessä ja kirjallisesti (sähköpostilla toimistoon). Lääkärintodistuksella saa hyvitystä lukukausimaksuihin.

Miksi Keravan tanssiopisto laskuttaa ulkopaikkakuntalisää?

Keravan kaupunki ja Sipoon kunta avustavat Keravan tanssiopistoa. Lisäksi Sipoon kunta maksaa alle 18-vuotiaiden Keravalla opiskelevien sipoolaisten ulkopaikkakuntalisän. Muista kunnista ja kaupungeista tulevat kotikuntansa ulkopuolella harrastavat oppilaat maksavat pienen ulkopaikkakuntalisän.

Näytökset

Miksi vanhempien pitää ostaa näytöksiin liput?

Näytökset ovat maksullisia yleisötapahtumia. Näytöstoiminta kuuluu oppilailla myös opetussuunnitelmaan. Esityspaikasta maksamme asiaankuuluvaa vuokraa, joka saadaan lähes katettua pääsylipputuloilla. Lukukausimaksut eivät kata esitystilojen vuokria ja muita kustannuksia kuten mm. puvustuskuluja.

Miksi vanhemmille ei ole varattu tiettyä lippukiintiötä tanssiopiston näytöksiin?

Olemme ulkoistaneet näytöslippujen myynnin, emmekä voi määritellä lipunmyyntitoimistolle mitään tiettyä kiintiötä. Liput ovat avoimessa myynnissä ja menevät usein nopeasti. Opettajat jakavat esiintyville ryhmille hyvissä ajoin näytösinfokirjeet, joissa on aina myös lipunmyynnin alkamisaika.

Miksi pienimmät oppilaat (3–4-vuotiaat) eivät esiinny tanssiopiston näytöksissä?

Tanssileikin oppilaille järjestetään salijuhlia kauden päätteeksi, sillä esiintymistilanne suurella näyttämöllä täyden ja pimeän katsomon edessä on pienille niin jännittävä ja pelottavakin paikka, että itse tanssiminen unohtuu. Suurella näyttämöllä esiintyminen voi olla myös vaarallista, sillä näyttämön takana ja sivuilla on paljon valotekniikkaa, kuumia näyttämövaloja ja sähköjohtoja. Pienimmät oppilaat saavat siis ensimmäiset 1–2 vuotta harjoitella esiintymistä turvallisessa ympäristössä omassa tanssisalissa, jonne sinnekin tulee salijuhla- ja vanhempainvarttipäivinä paljon vieraita ihmisiä katsomaan, ja sekin jännittää. Näytöksiin he pääsevät esiintymään, kun ikää ja tanssikokemusta tulee lisää.

Miksi kaikki oppilaat eivät ole mukana näytösten loppukiitoksissa?

Näytöksissä esiintyy myös pieniä alle kouluikäisiä lapsia, jotka eivät jaksa odottaa oman tanssinsa jälkeen yhteiskiitoksia esitystilan takatiloissa. Tästä syystä myös väliajattomissa näytöksissä on noin puolivälissä pieni tauko, jolloin pienimmät esiintyjät ohjataan katsomoon joko vanhempien syliin tai ensimmäiseen penkkiriviin katsomaan näytös loppuun. Tanssikasvatukseen kuuluu myös tanssiesitysten seuraaminen. Pienille tanssijoille on hyväksi nähdä edistyneempien oppilaiden työn tuloksia.

Miksi kaikki oppilaat eivät esiinny jokaisessa oppilasnäytöksessä?

Keravan tanssiopistossa on yli 600 oppilasta. Jos jokainen oppilasryhmä esiintyisi jokaisessa näytöksessä, näytökset olisivat useamman tunnin pituisia eivätkä kaikki vanhemmatkaan mahtuisi katsomaan lapsensa esitystä katsomoon. Näytöksiä järjestetään pääasiassa kolmena eri ajankohtana: jouluna, maaliskuussa ja toukokuussa. Joulunäytöksessä esiintyvät pääasiassa laajan linjan oppilaat, jotka harjoittelevat useamman kerran viikossa pääainetunneilla. Maaliskuun näytöksissä esiintyvät pääasiassa yleisen linjan oppilaat, jotka harjoittelevat kerran viikossa ja näiden lisäksi laajan linjan syventävien opintoryhmien oppilaita. Toukokuun kevätnäytöksissä esiintyvät jälleen pääasiassa laajan linjan oppilaat. Eri lastentanssiryhmiä esiintyy jokaisessa näytöksessä.

Kerran viikossa harjoittelevat ryhmät saavat keskittymisrauhan myös tanssitekniikan harjoitteluun, kun esityksiä on harvemmin. Kerran viikossa harjoittelevilla on lukukaudessa on 17-18 tanssituntia, ja esityksen harjoitteluun menee useampi tanssitunti.

Oppilaiden valokuvaaminen

Mitä tarkoittaa kuvan käyttäminen opiston toiminnassa (kuvaus- ja julkaisulupa)?

Kun oppilaasta otettujen kuvien käyttö sallitaan, näytöksissä, leireillä, tuntitilanteessa ja muissa tapahtumissa otettuja kuvia voidaan käyttää tanssiopiston viestinnässä ja mainoksissa niin nettisivuilla, lehdissä kuin muissakin yhteyksissä.

Miksi lapseni ryhmästä ei ole valokuvia tanssiopiston kotisivuilla tai sosiaalisen median kanavissa?

Kysymme ilmoittautumisen yhteydessä, saako oppilaan kuvia käyttää tanssiopiston toiminnassa ja mm. mainonnassa sekä nettisivuilla. Jos ryhmässä on yksikin oppilas, joka on kieltänyt kuvansa käytön eikä hänestä ole toimitettu toimistoon kasvokuvaa tunnistamisen helpottamiseksi, emme käytä kyseisen ryhmän kuvia ollenkaan.

Tanssiopisto taltioi näytökset omaan käyttöön videoimalla ne sekä toisinaan tilaamalla ammattivalokuvaajan ottamaan kuvia. Ammattikuvaaja on mukana vain yhdessä näytöksessä oman aikataulunsa mukaisesti, ja jos näytöksiä on samalla kertaa useampi, muissa näytöksissä esiintyneistä ei ole kuvia käytettävissä.

Miksi Keravan tanssiopisto ei myy videotallenteita näytöksistä?

Tekijänoikeussyistä sekä yksityissuojan vuoksi näytösten tallenteita ei myydä. Keravan tanssiopisto videokuvaa näytökset pelkästään oppimistarkoituksia varten. 1 § Tekijänoikeuden kohde. Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla.

Miksi katsojat eivät saa kuvata Keravan tanssiopiston näytöksissä?

Valokuvaus ja videointi on näytöksissämme ehdottomasti kielletty tekijänoikeussyistä sekä yksityissuojan vuoksi. Sekä tanssin koreografilla, puvustajalla että tanssijoilla itsellään on tekijänoikeus tanssiinsa, siksi heitä ei saa valokuvata ilman kaikkien tanssissa mukana olevien lupaa. Kenraaliharjoituksissa vanhemmat saavat kuvata omaa lastaan perhepiirin sisäiseen käyttöön. Kuvia joissa näkyy ryhmän muita oppilaita, ei saa julkaista oman perhepiirin ulkopuolella.

Varusteet, pukeutuminen ja käyttäytyminen tunnilla

Mistä saan tietää, miten tanssitunnille pitää pukeutua?

Varusteista ja pukeutumisesta on tietoa Oppiaineet-osiossa jokaisen lajin kohdalla erikseen. Myös opettajat kertovat ryhmilleen tarvittavista varusteista ja vaatteista kauden alkaessa syksyllä ja keväällä, sekä uusille oppilaille näiden aloittaessa kesken kauden.

Miksi tanssitunnilta ei saa myöhästyä?

Tanssitunnit rakentuvat tiettyjen periaatteiden mukaan. Tunnin alussa on aina lämmittely, jonka tarkoituksena on saada lihakset ja nivelet tanssimista varten lämpimiksi, ehkäistä loukkaantumisia ja orientoitua tanssitunnille. Jos tunnille tulee myöhässä, lämmittely jää välistä ja loukkaantumisriski kasvaa. Tämän lisäksi myöhästely on epäkohteliasta muita ryhmäläisiä ja opettajaa kohtaan, ja myöhässä tulija keskeyttää jo alkaneen tanssitunnin. Etenkin alle kouluikäisten lasten tanssitunnilla myöhästely haittaa koko ryhmän keskittymistä.

Miksi tanssitunti ei ala täsmälleen ilmoitettuna aikana?

Kahden peräkkäisen tanssitunnin välissä on parin minuutin tauko, kun edellisen ryhmän oppilaat poistuvat ja jälkimmäisen ryhmän oppilaat tulevat tanssisaliin. Tunti aloitetaan tämän jälkeen läsnäolijoiden kirjaamisella. Lisäksi jokaisella opettajalla on omat tapansa koota ryhmä ja luoda sopiva tunnelma tanssitunnin sujumiselle. Tällaiseen toimintaan ei aina kuulu musiikki.

Vuorovaikutus opettajien kanssa

Miten saan yhteyden opettajaan tanssituntien ulkopuolella?

Opettajillamme on käytössä työsähköposti (etunimi.sukunimi(a)keravantanssiopisto.fi), johon voi lähettää viestejä koskien tanssitunteja. Opettajilla ei pääasiassa ole omaa työnumeroa, johon heille voisi soittaa. Toimistoon on mahdollista jättää opettajalle soittopyyntö, joka välitetään opettajalle.

Minkälaista palautetta oppilaat saavat opettajalta?

Jokaisella tanssitunnilla opettaja antaa oppilaille välitöntä suullista ja kannustavaa palautetta osana harjoittelua. Perusopintojen päättyessä laajan linjan pikkolo-ryhmien oppilaat saavat lukuvuoden päätteeksi laajan linjan perusopintojen päättötodistuksen, joka sisältää sanallisen arvioinnin. Laajan linjan syventävien opintojen oppilaille annetaan mm. edistymisnäytetuntien perusteella kirjoitetut henkilökohtaiset kirjalliset arvioinnit ja heidän kanssaan käydään lyhyt henkilökohtainen palautekeskustelu kevätkauden loppupuolella. Tanssin perusopetuksen syventävien opintojen lopuksi oppilaat saavat virallisen päättötodistuksen, jossa niin ikään on sanallinen arvio.

Pikkolo- ja tako-luokilla oppilaat tekevät vuosittain myös itsearviointia, joka toimii reflektiovälineenä oman kehityksen arvioinnissa. Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Se myös ohjaa tanssiopiston opiskelulle asettamia tavoitteita ja tukee oppilaan hyvän itsetunnon ja tanssivalmiuksien kehittymistä sekä oppilaan halukkuutta kehittää itseään tanssijana.

Ikä- ja lajikysymykset

Milloin lapsi voi aloittaa klassisen baletin harjoittelun?

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle menevät lapset voivat aloittaa Minibaletin (harjoittelee kerran viikossa) tai Minipikkolobaletin (harjoittelee 2 kertaa viikossa) tunneilla. Näillä tunneilla tutustutaan klassiseen balettiin musiikin kautta ja tehdään baletin opintoja tukevia harjoitteita muiden motorisia taitoja, koordinaatiota ja liikkuvuutta kehittävien harjoitteiden lisäksi. Klassisen baletin liikesanastoa aletaan harjoitella enenevässä määrin Pikkolobaletin ryhmien tunneilla.

Minkä ikäisenä baletissa voi aloittaa kärkitossuilla tanssimisen?

Nykysuositusten mukaan kärkitossuilla harjoittelun voi aloittaa aikaisintaan 10-vuotiaana. Lasten jalkaterien luut ovat ennen sitä vielä niin pehmeät, että varhainen kärkitossuharjoittelu voi aiheuttaa haitallisia muutoksia. Lisäksi vasta noin 10-vuotiaana lapsilla keskivartalon hallinta alkaa olla niin vahvaa, että kärkitossuilla harjoittelu ylipäätään onnistuu ja on järkevää.

Keravan tanssiopistossa kärkitossut hankitaan opettajan harkinnan mukaan Pikkolobaletti 2 -ryhmässä eli kun oppilaat ovat n. 11-12-vuotiaita ja ovat harrastaneet balettia kaksi kertaa viikossa jo jonkin aikaa.

Miksi alle kouluikäisten ryhmissä ryhmäkoko on pieni?

Tanssin varhaiskasvatuksen ryhmiin otetaan lasten ikä ja tanssisalin koko huomioiden enintään 12-16 oppilasta. Pienemmässä ryhmässä opetus on yksilöllisempää ja huomioi paremmin lapset kokonaisvaltaisesti. Kyse on myös turvallisuudesta ja opetustilanteen sujuvuudesta.

Laaja ja yleinen opintolinja

Mitä tarkoittaa laaja opintolinja?

Keravan tanssiopisto tarjoaa tanssitunteja yleisellä ja laajalla opintolinjalla. Laajalla linjalla oppilas on tanssin varhaiskasvatuksessa (tanssileikki, lastentanssi), taiteen perusopetuksen perusopinnoissa mini- ja pikkolotunneilla sekä taiteen perusopetuksen syventävissä opinnoissa tako- ja taikotunneilla (balettitako, nykytako, jazztako). Laajan opintolinjan oppimäärät tulevat taiteen perusopetuksen opetusuunnitelmasta opetus- ja kulttuuriministeriön määräysten mukaan, ja ne ovat valtakunnalliset.

Perusopinnoissa pikkololuokilla oman painotusaineen tunteja on kaksi kertaa viikossa ja täydentävää ainetta yksi kerta viikossa. Näiden lisäksi oppilas voi ottaa valinnaisaineita niin halutessaan. Syventävissä opinnoissa tako- ja taikoluokilla oman painotusaineen tunteja on 3-4 kertaa viikossa ja täydentävän aineen tunteja yhden kerran viikossa. Näiden lisäksi oppilas voi ottaa valinnaisaineita niin halutessaan. 

Laajan oppimäärän ryhmät opiskelevat tanssia monipuolisesti ja osallistuvat aktiivisesti esityksiin sekä muihin tapahtumiin.

Milloin opiskellaan yleisellä linjalla?

Yleisellä linjalla opiskeleva lapsi tai nuori voi harrastaa tanssia yhden tai useamman kerran viikossa eri lajien tanssitunneilla. Yleisessä oppimäärässä ei ole painotus- tai täydentäviä aineita. Myös yleisellä linjalla opetus on tavoitteellista ja etenee tasolta (alkeet, perus, jatko) toiselle.

Ilmoittautuminen, tuntimuutokset ja poissaolot

Miten tuntimuutoksista ilmoitetaan?

Silloin kun tuntimuutos on tiedossa hyvissä ajoin, opettaja ilmoittaa siitä oppilaille ja vanhemmille Eepos-viestillä. Lisäksi näistä muutoksista ilmoitetaan myös tanssiopiston nettisivuilla, mikäli ne ovat merkittäviä. Valitettavasti joskus tuntimuutokset tulevat hyvin lyhyellä varoitusajalla, ja silloin niistä ilmoitetaan huoltajille tekstiviestillä.

Miksi jotain tanssituntia ei perustetakaan, vaikka sille voi ilmoittautua?

Kun lukujärjestys seuraavaksi lukuvuodeksi laaditaan, tavoitteena on, että jokaiselle lukujärjestyksessä olevalle tunnille tulee riittävä määrä oppilaita. Valitettavasti aina näin ei tapahdu, vaan oppilasmäärä voi joskus jäädä ryhmässä niin pieneksi, että tuntia ei ole taloudellisesti kannattavaa perustaa. Liian pieni ryhmä ei myöskään ole mukava oppilaiden kannalta. Jos oppilasmäärä kuitenkin ylittää minimin, tunti perustetaan vaikka kauden alettua.

Miten poissaolot voi ottaa kiinni, ja millä aikavälillä?

Jos joutuu olemaan omalta tunnilta poissa, voi tunnin käydä korvaamassa rinnakkaisryhmän tai alemman tason ryhmän tunneilla saman lukukauden kuluessa, etu- tai jälkikäteen, sen mukaan kuin tunneilla on tilaa. Poissaolon voi ottaa kiinni kuukautta ennen poissaoloa. Syyslukukauden poissaolot on otettava kiinni seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Opettajalta ja toimistosta voi kysyä tarkemmin sopivista kiinniottotunneista.

Miksi lapseni ei syksyllä päässyt mukaan siihen ryhmään, missä hän tanssi keväällä?

Jatkavat oppilaat ilmoittautuvat uudelle lukuvuodelle toukokuussa ennen uusia oppilaita. Oppilaat otetaan tunneille ilmoittautumisjärjestyksessä, eikä kokonaisia ryhmiä automaattisesti siirretä jatkaviksi seuraavalle lukuvuodelle.

Ennen ilmoittautumisen alkamista opettaja tekee oppilailleen Eepokseen tuntisuositukset. Näin hän merkitsee sen ryhmän ja tanssitunnit, joita oppilailleen suosittelee. Jos ehdotetut ryhmät ovat ennättäneet täyttyä, jonopaikoille voi ilmoittautua, mutta tanssiopistolla ei ole velvollisuutta ottaa jonon ohi edellisen vuoden oppilaita.

Tutustu myös Keravan tanssiopiston koulutussääntöihin.

Voiko tanssitunnilla käydä kokeilemassa ennen kuin sille ilmoittautuu?

Tanssitunnilla voi uusi oppilas käydä kokeilemassa ilmoittautumisen jälkeen. Tämä siksi, että tanssiopiston vakuutus koskee vain niitä tanssitunneille osallistujia, jotka ovat tunneille virallisesti ilmoittautuneet.

Jos kokeilutunnin perusteella vaikuttaa siltä, että ryhmä ei ole oikea, kannattaa jutella opettajan kanssa, joka mielellään auttaa ryhmän valinnassa ja ohjaa ilmoittautumaan oikeaan ryhmään. Jos kokeilutunnin perusteella tulee siihen tulokseen, että tanssiharrastus ei ole oma juttu, ilmoittautumisen voi peruuttaa koulutussääntöjen mukaisesti. Tunnilta poisjääminen ei ole peruutusilmoitus, vaan kaikki peruutukset tulee tehdä kirjallisesti tanssiopiston toimistoon.

Jaa somessa: