Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Maksut ja hinnat

Miksi tanssituntien hinnat ovat niin korkeat?

Keravan tanssiopisto antaa taiteen perusopetusta. Opettajamme ovat pitkään alaa opiskelleita ja pedagogisesti päteviä ammattilaisia. Tanssinopetus on heidän päätyötään, josta kuuluu maksaa asianmukainen palkka. Lukukausimaksuilla kustannetaan myös toimitilojen vuokria ja muita tanssiopiston välttämättömiä kuluja. Saamme avustusta valtiolta ja kaupungilta, mutta se ei riitä kattamaan kaikkia tanssiopiston toiminnasta aiheutuvia kuluja.

Esimerkki: Oppilas käy kerran viikossa break-tunnilla (à 60 min). Maksu on 259 €/lukukausi, koko vuodelta 2 x 259 € eli 518 €. Tanssitunnin kertamaksu on 14,80 €. (Lukuvuodessa on 35 opetusviikkoa.)

Miksi tunneista pitää maksaa, vaikka niillä ei käy?

Lukukausimaksuilla maksetaan toimitilojen vuokria sekä opettajien palkkoja, vaikka osa oppilaista tunnilta puuttuisikin. Kun ilmoittautuu oppilaaksi, sitoutuu samalla maksamaan koko lukuvuoden (syyskausi ja kevätkausi) tuntimaksut. Jos tunneilla ei käy, pitää oppilaspaikka perua koulutussääntöihin kirjatun mukaisesti ja kirjallisesti (sähköpostilla toimistoon). Lääkärintodistuksella on mahdollista saada hyvitystä lukukausimaksuihin, kun sairaudesta johtuva yhtäjaksoinen poissaolo kestää yli kuusi viikkoa (tai laajalla linjalla yli neljä viikkoa).

Miksi Keravan tanssiopisto laskuttaa ulkopaikkakuntalisää?

Keravan kaupunki ja Sipoon kunta avustavat Keravan tanssiopistoa. Lisäksi Sipoon kunta maksaa alle 18-vuotiaiden Keravalla opiskelevien sipoolaisten ulkopaikkakuntalisän. Muista kunnista ja kaupungeista tulevat kotikuntansa ulkopuolella harrastavat oppilaat maksavat pienen ulkopaikkakuntalisän.

Näytökset

Miksi vanhempien pitää ostaa näytöksiin liput?

Näytökset ovat maksullisia yleisötapahtumia. Näytöstoiminta kuuluu oppilailla myös opetussuunnitelmaan. Esityspaikasta maksamme asiaankuuluvaa vuokraa, joka saadaan lähes katettua pääsylipputuloilla. Lukukausimaksut eivät kata esitystilojen vuokria ja muita kustannuksia kuten mm. puvustuskuluja.

Miksi vanhemmille ei ole varattu tiettyä lippukiintiötä tanssiopiston näytöksiin?

Olemme ulkoistaneet näytöslippujen myynnin, emmekä voi määritellä lipunmyyntitoimistolle mitään tiettyä kiintiötä. Liput ovat avoimessa myynnissä ja menevät usein nopeasti. Opettajat jakavat esiintyville ryhmille hyvissä ajoin näytösinfokirjeet, joissa on aina myös lipunmyynnin alkamisaika.

Miksi pienimmät oppilaat (3–4-vuotiaat) eivät esiinny tanssiopiston näytöksissä?

Tanssileikin oppilaille järjestetään salijuhlia kauden päätteeksi, sillä esiintymistilanne suurella näyttämöllä täyden ja pimeän katsomon edessä on pienille niin jännittävä ja pelottavakin paikka, että itse tanssiminen unohtuu. Suurella näyttämöllä esiintyminen voi olla myös vaarallista, sillä näyttämön takana ja sivuilla on paljon valotekniikkaa, kuumia näyttämövaloja ja sähköjohtoja. Pienimmät oppilaat saavat siis ensimmäiset 1–2 vuotta harjoitella esiintymistä turvallisessa ympäristössä omassa tanssisalissa, jonne sinnekin tulee salijuhla- ja vanhempainvarttipäivinä paljon vieraita ihmisiä katsomaan, ja sekin jännittää. Näytöksiin he pääsevät esiintymään, kun ikää ja tanssikokemusta tulee lisää.

Miksi kaikki oppilaat eivät ole mukana näytösten loppukiitoksissa?

Näytöksissä esiintyy myös pieniä alle kouluikäisiä lapsia, jotka eivät jaksa odottaa oman tanssinsa jälkeen yhteiskiitoksia esitystilan takatiloissa. Tästä syystä myös väliajattomissa näytöksissä on noin puolivälissä pieni tauko, jolloin pienimmät esiintyjät ohjataan katsomoon joko vanhempien syliin tai ensimmäiseen penkkiriviin katsomaan näytös loppuun. Tanssikasvatukseen kuuluu myös tanssiesitysten seuraaminen. Pienille tanssijoille on hyväksi nähdä edistyneempien oppilaiden työn tuloksia.

Miksi kaikki oppilaat eivät esiinny jokaisessa oppilasnäytöksessä?

Keravan tanssiopistossa on yli 600 oppilasta. Jos jokainen oppilasryhmä esiintyisi jokaisessa näytöksessä, näytökset olisivat useamman tunnin pituisia eivätkä kaikki vanhemmatkaan mahtuisi katsomaan lapsensa esitystä katsomoon. Näytöksiä järjestetään pääasiassa kolmena eri ajankohtana: jouluna, maaliskuussa ja toukokuussa. Joulunäytöksessä esiintyvät pääasiassa laajan linjan oppilaat, jotka harjoittelevat useamman kerran viikossa pääainetunneilla. Maaliskuun näytöksissä esiintyvät pääasiassa yleisen linjan oppilaat, jotka harjoittelevat kerran viikossa ja näiden lisäksi laajan linjan syventävien opintoryhmien oppilaita. Toukokuun kevätnäytöksissä esiintyvät jälleen pääasiassa laajan linjan oppilaat. Eri lastentanssiryhmiä esiintyy jokaisessa näytöksessä.

Kerran viikossa harjoittelevat ryhmät saavat keskittymisrauhan myös tanssitekniikan harjoitteluun, kun esityksiä on harvemmin. Kerran viikossa harjoittelevilla on lukukaudessa on 17-18 tanssituntia, ja esityksen harjoitteluun menee useampi tanssitunti.

Miksi omalle lapselle ei voi ostaa lippua siihen näytökseen, jossa hän esiintyy, että hän pääsisi oman tanssinsa jälkeen katsomaan muita esityksiä?

Tanssiopiston oppilasnäytökset ovat kokonaisuus, jossa ei yleensä ole väliaikaa. Pienimmille, 5–6-vuotiaiden ryhmille järjestetään näytöksen puolivälissä ja oman esiintymisvuoron jälkeen yhteinen hetki, kun katsomon ovet avataan ja lapset pääsevät katsomoon oman aikuisen syliin katsomaan loppunäytöksen. Esitysjärjestystä ei valitettavasti voida suunnitella niin, että kaikki ryhmät esiintyvät näytöksen alussa, jotta pääsisivät sen jälkeen katsomoon katsomaan näytöksen loppuun. Katsomon ovista ei myöskään voi kulkea tanssien välissä, sillä se aiheuttaa häiriötä sekä katsomossa että lavalle. Tästä syystä samassa näytöksessä esiintyvää perheenjäsentä ei voida päästää oman tanssinsa jälkeen katsomoon.

Tanssiopisto videoi näytökset omaan käyttöönsä, ja näytösten jälkeen tanssitunneilla opettajat pyrkivät katsomaan näytösvideot osittain tai kokonaan esiintyneiden oppilaiden kanssa, ja näin he pääsevät näkemään sekä oman esityksensä että myös muiden ryhmien esityksiä.

Kilpailutoiminta

Osallistuvatko Keravan tanssiopiston ryhmät tanssikilpailuihin?

Keravan tanssiopisto on profiloitunut tanssin taidekasvatukseen, ja opetus pohjautuu tanssin taiteen perusopetukseen. Tavoitteena on luoda oppilaalle monipuolinen sekä kattava käsitys ja taitotaso tanssista. Opetussuunnitelmaan kuuluvat esiintymiset tanssiopiston omissa tapahtumissa, sekä mahdollisesti/(tapauskohtaisesti) muut esiintymiset erilaisissa tanssitapahtumissa ja tanssikatselmuksissa. Emme painota kilpailutoimintaa. Näkemyksemme mukaan kilpailut eivät ole paras foorumi tanssin esittämiselle, koska taidetanssia on vaikea laittaa paremmuusjärjestykseen. Tanssikilpailuihin osallistuvat jotkin ryhmät satunnaisesti. Ensisijaisesti kilpailutoimintaa harkitaan tanssiopiston edustusryhmille: Tendency KTO, Extend KTO, Into KTO ja Repertuaari KTO. Näiden ryhmien tavoitteena on esiintyminen monipuolisesti erilaisissa tanssitapahtumissa.

Kilpailuihin osallistuminen on usein myös kallista. Voimassa olevien koulutussääntöjen mukaan oppilaat maksavat itse kilpailumatkojen osallistumis- ja matkakulut.

Oppilaiden valokuvaaminen

Mitä tarkoittaa kuvan käyttäminen opiston toiminnassa (kuvaus- ja julkaisulupa)?

Kun oppilaasta otettujen kuvien käyttö sallitaan, näytöksissä, leireillä, tuntitilanteessa ja muissa tapahtumissa otettuja kuvia voidaan käyttää tanssiopiston viestinnässä ja mainoksissa niin nettisivuilla, lehdissä kuin muissakin yhteyksissä.

Miksi lapseni ryhmästä ei ole valokuvia tanssiopiston kotisivuilla tai sosiaalisen median kanavissa?

Kysymme ilmoittautumisen yhteydessä, saako oppilaan kuvia käyttää tanssiopiston toiminnassa ja mm. mainonnassa sekä nettisivuilla. Jos ryhmässä on yksikin oppilas, joka on kieltänyt kuvansa käytön eikä hänestä ole toimitettu toimistoon kasvokuvaa tunnistamisen helpottamiseksi, emme käytä kyseisen ryhmän kuvia ollenkaan.

Tanssiopisto taltioi näytökset omaan käyttöön videoimalla ne sekä toisinaan tilaamalla ammattivalokuvaajan ottamaan kuvia. Ammattikuvaaja on mukana vain yhdessä näytöksessä oman aikataulunsa mukaisesti, ja jos näytöksiä on samalla kertaa useampi, muissa näytöksissä esiintyneistä ei ole kuvia käytettävissä.

Miksi Keravan tanssiopisto ei myy videotallenteita näytöksistä?

Tekijänoikeussyistä sekä yksityissuojan vuoksi näytösten tallenteita ei myydä. Keravan tanssiopisto videokuvaa näytökset pelkästään oppimistarkoituksia varten. 1 § Tekijänoikeuden kohde. Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla.

Miksi katsojat eivät saa kuvata Keravan tanssiopiston näytöksissä?

Valokuvaus ja videointi on näytöksissämme ehdottomasti kielletty tekijänoikeussyistä sekä yksityissuojan vuoksi. Sekä tanssin koreografilla, puvustajalla että tanssijoilla itsellään on tekijänoikeus tanssiinsa, siksi heitä ei saa valokuvata ilman kaikkien tanssissa mukana olevien lupaa. Kenraaliharjoituksissa vanhemmat saavat kuvata omaa lastaan perhepiirin sisäiseen käyttöön. Kuvia joissa näkyy ryhmän muita oppilaita, ei saa julkaista oman perhepiirin ulkopuolella.

Varusteet, pukeutuminen ja käyttäytyminen tunnilla

Mistä saan tietää, miten tanssitunnille pitää pukeutua?

Varusteista ja pukeutumisesta on tietoa Oppiaineet-osiossa jokaisen lajin kohdalla erikseen. Myös opettajat kertovat ryhmilleen tarvittavista varusteista ja vaatteista kauden alkaessa syksyllä ja keväällä, sekä uusille oppilaille näiden aloittaessa kesken kauden.

Miksi tanssitunnilta ei saa myöhästyä?

Tanssitunnit rakentuvat tiettyjen periaatteiden mukaan. Tunnin alussa on aina lämmittely, jonka tarkoituksena on saada lihakset ja nivelet tanssimista varten lämpimiksi, ehkäistä loukkaantumisia ja orientoitua tanssitunnille. Jos tunnille tulee myöhässä, lämmittely jää välistä ja loukkaantumisriski kasvaa. Tämän lisäksi myöhästely on epäkohteliasta muita ryhmäläisiä ja opettajaa kohtaan, ja myöhässä tulija keskeyttää jo alkaneen tanssitunnin. Etenkin alle kouluikäisten lasten tanssitunnilla myöhästely haittaa koko ryhmän keskittymistä.

Miksi tanssitunti ei ala täsmälleen ilmoitettuna aikana?

Kahden peräkkäisen tanssitunnin välissä on parin minuutin tauko, kun edellisen ryhmän oppilaat poistuvat ja jälkimmäisen ryhmän oppilaat tulevat tanssisaliin. Tunti aloitetaan tämän jälkeen läsnäolijoiden kirjaamisella. Lisäksi jokaisella opettajalla on omat tapansa koota ryhmä ja luoda sopiva tunnelma tanssitunnin sujumiselle. Tällaiseen toimintaan ei aina kuulu musiikki.

Vuorovaikutus opettajien kanssa

Miten saan yhteyden opettajaan tanssituntien ulkopuolella?

Opettajillamme on käytössä työsähköposti (etunimi.sukunimi(a)keravantanssiopisto.fi), johon voi lähettää viestejä koskien tanssitunteja. Myös Eepoksen kautta voi lähettää opettajalle viestejä. Opettajilla ei pääasiassa ole omaa työnumeroa, johon heille voisi soittaa. Toimistoon on mahdollista jättää opettajalle soittopyyntö, joka välitetään opettajalle.

Minkälaista palautetta oppilaat saavat opettajalta?

Jokaisella tanssitunnilla opettaja antaa oppilaille välitöntä suullista ja kannustavaa palautetta osana harjoittelua. Perusopintojen päättyessä laajan linjan pikkolo-ryhmien oppilaat saavat lukuvuoden päätteeksi laajan linjan perusopintojen päättötodistuksen, joka sisältää sanallisen arvioinnin. Laajan linjan syventävien opintojen oppilaille annetaan mm. edistymisnäytetuntien perusteella kirjoitetut henkilökohtaiset kirjalliset arvioinnit ja heidän kanssaan käydään lyhyt henkilökohtainen palautekeskustelu kevätkauden loppupuolella. Tanssin perusopetuksen syventävien opintojen lopuksi oppilaat saavat virallisen päättötodistuksen, jossa niin ikään on sanallinen arvio.

Pikkolo- ja tako-luokilla oppilaat tekevät vuosittain myös itsearviointia, joka toimii reflektiovälineenä oman kehityksen arvioinnissa. Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Se myös ohjaa tanssiopiston opiskelulle asettamia tavoitteita ja tukee oppilaan hyvän itsetunnon ja tanssivalmiuksien kehittymistä sekä oppilaan halukkuutta kehittää itseään tanssijana.

Milloin lapseni tanssitunteja pääsee katsomaan? 

Ryhmillä on avointen ovien tunti kerran lukukaudessa, ja silloin kotiväki kutsutaan seuraamaan tanssituntia. Lastentanssiryhmillä voi olla yhden kokonaisen avointen ovien tunnin sijasta vanhempainvartteja useamman kerran lukukaudessa. Opettajat tiedottavat avointen ovien tunneista/vanhempainvarteista ryhmiensä oppilaille ja kotiväelle Eepoksen kautta hyvissä ajoin ennen ajankohtaa.

Viestintä ja tiedottaminen

Mikä on Eepos? 

Eepos on Keravan tanssiopistossa käytössä oleva oppilashallintajärjestelmä, jonka kautta ilmoittaudutaan oppilaaksi tanssiopistoon. Ilmoittautumisen lisäksi näet Eepoksessa oman opintohistoriasi ja voit seurata, kuinka opintosi etenevät. Oman opettajasi lähettämät viestit, palautteet ja tanssiopiston toimiston tiedotteet näkyvät Eepoksessa kirjautuneille. Eepoksessa voit myös päivittää omia yhteystietojasi. Eeposta voi käyttää sekä selaimessa että lataamalla mobiililaitteeseesi maksuttoman Eepos-sovelluksen. Eepos App on ladattavissa Play kaupassa ja iStoressa. Eepos on erityisesti taiteen perusopetuksen oppilaitoksille kehitetty työkalu, joka on käytössä yli 100 oppilaslaitoksessa.  

Oppilashallintajärjestelmänä Eepoksella on tarkka ja kattava tietoturva. Voit käydä lukemassa tanssiopiston tietosuojaselosteen sekä Oksidian sivuilta Eeposta koskevat tiedot tietoturvasta

Miten saan Eepos-tunnukset? 

Eepos-tunnukset lähetetään toimistosta uusille oppilaille. Jos et ole saanut tunnuksia tai olet kadottanut ne, voit pyytää uudet tunnukset tanssiopiston toimistosta. Jos perheessä on useampi tanssiopiston oppilas, huoltaja voi kirjautua Eepokseen yhdellä huoltajatunnuksella.

Miten Eeposta käytetään? 

Eepokseen kirjaudutaan omilla Eepos-tunnuksilla (oppilastunnukset tai huoltajatunnukset). Eeposta voi käyttää sekä selaimessa että Eepos-sovelluksessa. Jos kirjaudut Eepokseen huoltajatunnuksella, kirjautumisen jälkeen valitse sivun oikeasta laidasta oppilas, jonka tietoja haluat selata. 

Eepoksen etusivulla näkyvät oppilaan tulevat tunnit, tapahtumat ja loma-ajat. Kohdasta Omat tiedot voit päivittää osoitetietojasi ja vaihtaa salasanasi.  

Tanssiopiston toimisto ja omat opettajat lähettävät sinulle Eepoksen kautta tiedotteita. Tiedotteet löytyvät omalta aikajanalta. Voit kommentoida oman opettajasi lähettämiä tiedotteita, mutta et toimiston. Jos käytät sovellusta, saat ilmoituksen uudesta viestistä aikajanallasi. Sähköposti-ilmoitusta siitä ei lähetetä.   

Toinen viestintätapa ovat Eepos-viestit. Viestit löytyvät Eepoksessa omalta välilehdeltään, eivätkä ne näy aikajanalla. Voit saada viestejä toimistosta ja omilta opettajiltasi ja voit myös itse lähettää heille viestejä. Kun saat Eepos-viestin, siitä tulee automaattinen ilmoitus sähköpostiisi. Jos ilmoitukset menevät roskapostikansioon, ne kannattaa merkata omassa sähköpostiohjelmassa.  

Tavoitetaulut, johon opettajat kirjaavat oppimisen edistymiseen liittyviä palautteita, löytyvät Opetuksen sisällöt -välilehdeltä. Tavoitetaulupalautteet näkyvät myös aikajanalla, mutta niihin pääsee myös oman välilehtensä kautta myöhemmin.  

Ohjeita Eepoksen käyttöön löytyy myös osoitteesta: https://www.eepos.fi/ota-yhteytta/asiakastuki/ohjekeskus/ohjeita-opiskelijalle-ja-huoltajalle-taiteen-opetus  

Kuinka usein Eepoksen kautta tulee viestejä (aikajanalle/Eepos-viestinä sähköpostiin)? 

Tämä riippuu siitä, kuinka usein ryhmän opettajalla tai toimistolla on tiedotettavaa. Eepos kannattaakin ottaa vakioseurantaan esim. mobiilisovelluksena, ja näin saat tiedotteet itsellesi heti, kun ne lähetetään.

Ilmoittautuminen

Miten tanssitunneille ilmoittaudutaan Eepoksessa?

Ilmoittautumislomakkeet ovat Eepoksen selainversiossa. Jatkava oppilas saa keväällä opettajiltaan tuntisuositukset, jotka näkyvät Eepoksessa selainversiossa Opintorekisteri-välilehdellä kohdassa Tuntisuositukset. Kun ilmoittautuminen alkaa, aukeaa lomake jatkaville oppilaille, ja nämä samat suositellut tunnit ovat valmiina tämän ilmoittautumislomakkeen “ostoskorissa”. Ennen ilmoittautumislomakkeen lähettämistä voi ostoskorista poistaa ne suositellut ryhmät, joihin oppilas ei sillä erää ilmoittaudu. Omaa ilmoittautumistaan voi täydentää, ja tässä tapauksessa on hyvä tarkistaa, että ostoskorista poistaa ne ryhmät, joihin on jo ilmoittautunut.  

Uusille oppilaille on Eepoksessa oma ilmoittautumislomakkeensa, johon syötetään oppilaan ja mahdollisen huoltajan henkilötiedot. Jos jatkava oppilas ilmoittautuu uusien oppilaiden lomakkeella, Eepos yhdistää uudet tiedot vanhoihin.  

Miksi henkilötunnusta kysytään ilmoittautumislomakkeella?

Oppilaan henkilötunnus on yksilöintitieto, jonka perusteella opinnot tallentuvat opintorekisterissä oikealle henkilölle. Henkilötunnusta käyttäen opintosuoritukset on mahdollista siirtää myös valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon. Yli 18-vuotiaan oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan henkilötunnusta tarvitaan laskutusta varten.  

Miksi lapseni ei syksyllä päässyt mukaan siihen ryhmään, jossa hän tanssi keväällä?

Jatkavat oppilaat ilmoittautuvat uudelle lukuvuodelle toukokuussa ennen uusia oppilaita. Oppilaat otetaan tunneille ilmoittautumisjärjestyksessä, eikä kokonaisia ryhmiä automaattisesti siirretä jatkaviksi seuraavalle lukuvuodelle.

Ennen ilmoittautumisen alkamista opettaja tekee oppilailleen Eepokseen tuntisuositukset. Näin hän merkitsee sen ryhmän ja tanssitunnit, joita oppilailleen suosittelee. Jos ehdotetut ryhmät ovat ennättäneet täyttyä, jonopaikoille voi ilmoittautua, mutta tanssiopistolla ei ole velvollisuutta ottaa jonon ohi edellisen vuoden oppilaita.

Voiko tanssitunnilla käydä kokeilemassa ennen kuin sille ilmoittautuu?

Tanssitunnilla voi uusi oppilas käydä kokeilemassa ilmoittautumisen jälkeen. Tämä siksi, että tanssiopiston vakuutus koskee vain niitä tanssitunneille osallistujia, jotka ovat tunneille virallisesti ilmoittautuneet.

Jos kokeilutunnin perusteella vaikuttaa siltä, että ryhmä ei ole oikea, kannattaa jutella opettajan kanssa, joka mielellään auttaa ryhmän valinnassa ja ohjaa ilmoittautumaan oikeaan ryhmään. Jos kokeilutunnin perusteella tulee siihen tulokseen, että tanssiharrastus ei ole oma juttu, ilmoittautumisen voi peruuttaa koulutussääntöjen mukaisesti. Tunnilta poisjääminen ei ole peruutusilmoitus, vaan kaikki peruutukset tulee tehdä kirjallisesti (sähköpostitse) tanssiopiston toimistoon.

Ikä- ja lajikysymykset

Milloin lapsi voi aloittaa klassisen baletin harjoittelun?

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle menevät lapset voivat aloittaa Minibaletin (harjoittelee kerran viikossa) tunneilla. Näillä tunneilla tutustutaan klassiseen balettiin musiikin kautta ja tehdään baletin opintoja tukevia harjoitteita muiden motorisia taitoja, koordinaatiota ja liikkuvuutta kehittävien harjoitteiden lisäksi. Klassisen baletin liikesanastoa aletaan harjoitella enenevässä määrin Pikkolobaletin ryhmien tunneilla.

Minkä ikäisenä baletissa voi aloittaa kärkitossuilla tanssimisen?

Nykysuositusten mukaan kärkitossuilla harjoittelun voi aloittaa aikaisintaan 10-vuotiaana. Lasten jalkaterien luut ovat ennen sitä vielä niin pehmeät, että varhainen kärkitossuharjoittelu voi aiheuttaa haitallisia muutoksia. Lisäksi yleensä aikaisintaan noin 10-vuotiaana lapsilla keskivartalon ja jalkaterien hallinta alkaa olla niin vahvaa, että kärkitossuilla harjoittelu ylipäätään onnistuu ja on järkevää.

Keravan tanssiopistossa kärkitossut hankitaan opettajan harkinnan mukaan, kun oppilaat ovat n. 11-12-vuotiaita ja ovat harrastaneet balettia kaksi kertaa viikossa jo jonkin aikaa.

Miksi alle kouluikäisten ryhmissä ryhmäkoko on pieni?

Tanssin varhaiskasvatuksen ryhmiin otetaan lasten ikä ja tanssisalin koko huomioiden enintään 12-16 oppilasta. Pienemmässä ryhmässä opetus on yksilöllisempää ja huomioi paremmin lapset kokonaisvaltaisesti. Kyse on myös turvallisuudesta ja opetustilanteen sujuvuudesta.

Laaja ja yleinen opintolinja

Mitä tarkoittaa laaja opintolinja?

Keravan tanssiopisto tarjoaa tanssitunteja yleisellä ja laajalla opintolinjalla. Laajalla linjalla oppilas on tanssin varhaiskasvatuksessa (tanssileikki, lastentanssi), taiteen perusopetuksen perusopinnoissa mini- ja pikkolotunneilla sekä taiteen perusopetuksen syventävissä opinnoissa tako- ja taikotunneilla (balettitako, nykytako, jazztako). Laajan opintolinjan oppimäärät tulevat taiteen perusopetuksen opetusuunnitelmasta opetus- ja kulttuuriministeriön määräysten mukaan, ja ne ovat valtakunnalliset.

Perusopinnoissa pikkololuokilla oman painotusaineen tunteja on kaksi kertaa viikossa ja täydentävää ainetta yksi kerta viikossa. Näiden lisäksi oppilas voi ottaa valinnaisaineita niin halutessaan. Syventävissä opinnoissa tako- ja taikoluokilla oman painotusaineen tunteja on 3-4 kertaa viikossa ja täydentävän aineen tunteja yhden kerran viikossa. Näiden lisäksi oppilas voi ottaa valinnaisaineita niin halutessaan. 

Laajan oppimäärän ryhmät opiskelevat tanssia monipuolisesti ja osallistuvat aktiivisesti esityksiin sekä muihin tapahtumiin.

Milloin opiskellaan yleisellä linjalla?

Yleisellä linjalla opiskeleva lapsi tai nuori voi harrastaa tanssia yhden tai useamman kerran viikossa eri lajien tanssitunneilla. Yleisessä oppimäärässä ei ole painotus- tai täydentäviä aineita. Myös yleisellä linjalla opetus on tavoitteellista ja etenee tasolta (alkeet, perus, jatko) toiselle.

Tuntimuutokset ja poissaolot

Miten tuntimuutoksista ilmoitetaan?

Silloin kun tuntimuutos on tiedossa hyvissä ajoin, opettaja ilmoittaa siitä oppilaille ja vanhemmille Eepos-viestillä. Valitettavasti joskus tuntimuutokset tulevat hyvin lyhyellä varoitusajalla, ja silloin niistä ilmoitetaan huoltajille tekstiviestillä.

Miksi jotain tanssituntia ei perustetakaan, vaikka sille voi ilmoittautua?

Kun lukujärjestys seuraavaksi lukuvuodeksi laaditaan, tavoitteena on, että jokaiselle lukujärjestyksessä olevalle tunnille tulee riittävä määrä oppilaita. Valitettavasti aina näin ei tapahdu, vaan oppilasmäärä voi joskus jäädä ryhmässä niin pieneksi, että tuntia ei ole taloudellisesti kannattavaa perustaa. Liian pieni ryhmä ei myöskään ole mukava oppilaiden kannalta. Jos oppilasmäärä kuitenkin ylittää minimin, tunti perustetaan vaikka kauden alettua.

Miten korvaustuntikäytäntö toimii?

Jos joutuu olemaan omalta tunnilta poissa, voi tunnin käydä korvaamassa rinnakkaisryhmän tai alemman tason ryhmän tunneilla saman lukukauden kuluessa, etu- tai jälkikäteen, sen mukaan kuin tunneilla on tilaa. Poissaolon voi ottaa kiinni kuukautta ennen poissaoloa. Syyslukukauden poissaolot on otettava kiinni seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Opettajalta ja toimistosta voi kysyä tarkemmin sopivista kiinniottotunneista. Kiinniotot kannattaa hoitaa ennen lukukauden viimeisiä viikkoja, koska silloin ryhmillä voi jo olla lukujärjestyksestä poikkeavia aikatauluja ja tavanomaisesta tanssitunnista poikkeavaa sisältöä.

Syyslukukaudella on 17 opetusviikkoa ja kevätlukukaudella 18 opetusviikkoa. Opetuksen ei tarvitse tapahtua ainoastaan tanssisalissa, vaan yksi opetuskerta lukukaudessa voi olla myös näytös, jossa ryhmä esiintyy. Jos näytös on eri päivänä kuin ryhmän oma tanssitunti, näytökseen osallistuminen korvaa lukukauden viimeisen tanssitunnin tai voi korvata lukukauden aikana syystä tai toisesta pois jääneen tanssitunnin. Esiintyminen lasketaan yhdeksi opetuskerraksi yhden kerran lukukauden aikana. (Koulutussäännöt, 11. Esiintymiset ja oppilasnäytökset). 

Tutustu myös Keravan tanssiopiston koulutussääntöihin.

Jaa somessa: