Hyppää sisältöön

Koulutussäännöt

Koulutussäännöt lukuvuosi 2024–2025

1. Oppilaaksi ottaminen

Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä tai rehtorin päätöksellä. Syventäviin opintoihin hakeudutaan valintatilaisuuden kautta tai opettajan suosituksella.

2. Ilmoittautuminen

Lukuvuosi muodostuu syys- ja kevätlukukaudesta. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodelle ja se on voimassa sekä syys- että kevätlukukaudella. Ilmoittautuessaan oppilas/oppilaan huoltaja on sitoutunut maksamaan sen lukuvuoden lukukausimaksut, jolle oppilas on ilmoittautunut. Uudet oppilaat voivat tutustua tanssitunteihin veloituksetta yhden kerran.

3. Peruutusehdot

Ilmoittautumisen peruutus on tehtävä kirjallisesti toimistoon kahden viikon kuluessa syyslukukauden alkamisesta tai oppilaan ilmoittautumisesta kesken lukuvuoden. Jos oppilas ei jatka kevätlukukaudelle, peruutus on tehtävä 15.12. mennessä kirjallisesti toimistoon. Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden lukukausimaksuja ei palauteta.

Varhaisiän opinnoissa (alle kouluikäiset) uudet aloittavat oppilaat voivat peruuttaa oppilaspaikan kirjallisesti toimistoon neljän viikon kuluessa lukuvuoden alkamisesta tai oppilaan ilmoittautumisesta. Tällöin laskutetaan vain käydyt tunnit.

Käyttämättömästä oppilaspaikasta, jota ei ole peruutettu määräaikaan mennessä, laskutetaan 50 euroa.

4. Maksut

Oppilas maksaa hinnaston mukaisen lukukausimaksun niistä tunneista, joille on ilmoittautunut.

Laskut toimitetaan e-laskuina tai postitse lukukauden alussa. Laskuissa on eräpäivät. Maksujärjestelyn sopimiseksi oppilaan/huoltajat tulee ottaa yhteyttä toimistoon.

Maksumuistutuksesta peritään 10 euroa. Laiminlyödyt maksut siirretään perintätoimistolle. Maksuhäiriötapauksissa oppilaan lukukausimaksut on suoritettava kokonaisuudessaan ennen uuden lukukauden alkua. Maksamattomien lukukausimaksujen vuoksi oppilaalta evätään osallistuminen tunneille.

Perhealennus 20,-
Myönnetään toiselle ja seuraaville samassa taloudessa asuville.

Ulkopaikkakuntalisä 15,-
Muiden kuin keravalaisten ja sipoolaisten oppilaiden lukukausimaksuun lisätään ulkopaikkakuntalisä.

Todistus opinnoista 10,-
Oppilaat voivat saada opinnoistaan todistuksen toimistosta. Nykyisille oppilaille todistus on maksuton. Entisille oppilaille todistus maksaa 10 euroa.

5. Oikeus tuntimuutoksiin

Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Mikäli ryhmään ei ilmoittaudu tarpeeksi oppilaita, opistolla on oikeus lopettaa ryhmä. Tällöin vain pidetyt tunnit laskutetaan.

Opetusta järjestetään erilaisissa oppimisympäristöissä ja opetusta voidaan järjestää tilanteen niin vaatiessa myös muulla tavoin kuin lähiopetuksena. Etäopetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä itsenäistä opiskelua.

Liikkuvaan arkipyhään (itsenäisyyspäivä ja vappu) osuvaa opetustuntia ei järjestetä, vaan oppilas voi käydä korvaamassa tunnin toisella hänelle sopivalla tunnilla.

Yksi peruttu opetustunti lukukauden aikana voidaan järjestää niin, että oppilas ohjataan korvaamaan toiseen opetusryhmään.

6. Poissaolot

Yksittäiset poissaolot voi korvata toisten ryhmien tunneilla saman lukukauden kuluessa, etu-tai jälkikäteen, helpommilla tai saman tasoisilla tunneilla sen mukaan kuin tunneilla on tilaa. Poissaolon voi korvata kuukautta ennen poissaoloa. Syyslukukauden poissaolot on korvattava seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Lukujärjestystunteja ei voi korvata tiiviskursseilla. Tiiviskursseihin ei sisälly hyvitysoikeutta. Korvausoikeus on henkilökohtainen, ja korvaajan pitää
olla oppilaana kuluvalla lukukaudella.

Lukukausimaksun muutoksista voidaan sopia, jos sairaudesta johtuva yhtäjaksoinen poissaolo kestää yli kuusi viikkoa. Laajan linjan opinnoissa maksumuutosta voi hakea jo neljän viikon poissaolosta. Poissaolon ajalta on esitettävä lääkärintodistus. Maksumuutoksen voi saada siitä päivästä alkaen, jolloin toimistoon on otettu yhteyttä.

Satunnaisista poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa toimistoon. Oma opettaja antaa ohjeet, jos hän haluaa ilmoitukset poissaoloista.

7. Vakuutukset

Tanssiopisto on vakuuttanut oppilaat tapaturman varalle tanssiopiston järjestämässä harrastetoiminnassa sekä edellä mainittuihin toimintoihin liittyvillä välittömillä matkoilla.

8. Vastuut

Opettajan vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Huoltaja vastaa lapsestaan pukeutumistilassa.

Keravan tanssiopisto ei vastaa oppilaiden henkilökohtaisesta omaisuudesta.

9. Järjestyssäännöt

Kaikessa Keravan tanssiopiston toiminnassa noudatetaan järjestyssääntöjä, jotka ovat nähtävissä opiston verkkosivuilla.

10. Saapuminen tunnille

Tunnit aloitetaan ilmoitettuna aikana. Kahden peräkkäisen tunnin välillä on pieni tauko ryhmien vaihtumisen aikana. Infot ja läsnäolomerkinnät tehdään tunnin alussa. Alkulämmittelyistä myöhästynyt oppilas voidaan ohjata katsojaksi.

11. Esiintymiset ja oppilasnäytökset

Useimmat ryhmät esiintyvät kerran lukuvuodessa. Esiintyminen lasketaan yhdeksi opetuskerraksi yhden kerran lukukauden aikana. Laajan linjan oppilaat, jotka harjoittelevat useita kertoja viikossa, esiintyvät useammin. Esiintyminen edellyttää säännöllistä osallistumista tunneille ja harjoituksiin. Runsaat poissaolot voivat olla syynä siihen, että oppilas ei voi osallistua esitykseen. Oppilasnäytökset ovat pääsymaksullisia tapahtumia.

12. Esiintymismatkat

Keravan tanssiopisto maksaa esiintymismatkalla ryhmää ohjaajavan opettajan palkan sekä osallistujien vakuutukset. Muut osallistumis- ja matkakulut oppilaat maksavat itse.

Keravan tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus voi myöntää ryhmälle harkinnanvaraista matka-avustusta.

13. Kuvaus- ja julkaisulupa

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään oppilaan kuvaus- ja julkaisulupa. Kaikki julkaisemamme materiaali on tarkoin valittua emmekä julkaise sopimatonta materiaalia missään muodossa.

14. Henkilökohtainen opetussuunnitelma

Tanssin laajan opintolinjan perusopintoihin ja syventäviin opintoihin kuuluu opetussuunnitelman mukainen määrä tunteja. Oppilaat, jotka eivät osallistu kaikille opetussuunnitelmaan kuuluville tunneille, noudattavat henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

15. Opetuksen yksilöllistäminen

Oppimäärä voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan opiskelu- ja oppimisedellytyksiä. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

16. Tietosuojaseloste

https://www.keravantanssiopisto.fi/fi/tietosuojaseloste

17. Valitukset

Valitukset tehdään kannatusyhdistyksen hallitukselle kirjallisesti.

Keravan tanssiopiston kannatusyhdistyksen hallitus 17.4.2024

Jaa somessa: