Hyppää sisältöön

Koulutussäännöt

Koulutussäännöt lukuvuosi 2021-2022

1. Oppilaaksi ottaminen 

Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä tai rehtorin päätöksellä. Syventäviin opintoihin hakeudutaan valintatilaisuuden kautta tai opettajan suosituksella. 

2. Ilmoittautuminen 

Lukuvuosi muodostuu syys- ja kevätlukukaudesta. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodelle ja se on voimassa sekä syys- että kevätlukukaudella. Ilmoittautuessaan oppilas/oppilaan huoltaja on sitoutunut maksamaan sen lukuvuoden lukukausimaksut, jolle oppilas on ilmoittautunut. Uudet oppilaat voivat tutustua tanssitunteihin veloituksetta yhden viikon ajan. 

3. Peruutusehdot 

Oppilaspaikan peruutus tai tuntimuutos on tehtävä kirjallisesti toimistoon kahden viikon kuluessa syyslukukauden alkamisesta tai oppilaan ilmoittautumisesta. Jos oppilas ei jatka kevätlukukaudelle, peruutus on tehtävä 15.12. mennessä kirjallisesti toimistoon. Kesken lukukauden lopettaneiden oppilaiden lukukausimaksuja ei palauteta. 

Varhaisiän opinnoissa (alle kouluikäiset) uudet aloittavat oppilaat voivat peruuttaa oppilaspaikan kirjallisesti toimistoon neljän viikon kuluessa lukuvuoden alkamisesta tai oppilaan ilmoittautumisesta. Tällöin laskutetaan vain käydyt tunnit. 

Käyttämättömästä oppilaspaikasta, jota ei ole peruutettu määräaikaan mennessä, laskutetaan 50 euroa. 

4. Maksut  

Oppilas maksaa hinnaston mukaisen lukukausimaksun niistä tunneista, joille on ilmoittautunut. 

Laskut toimitetaan e-laskuina tai postitse lukukauden alussa. Laskuissa on eräpäivät. Maksujärjestelyn sopimiseksi oppilaan/huoltajan tulee ottaa yhteyttä toimistoon.  

Maksumuistutuksesta peritään 10 euroa. Laiminlyödyt maksut siirretään perintätoimistolle. Maksuhäiriötapauksissa oppilaan lukukausimaksut on suoritettava kokonaisuudessaan ennen uuden lukukauden alkua. Maksamattomien lukukausimaksujen vuoksi oppilaalta voidaan evätä osallistuminen tunneille. 

Perhealennus 20,- 
Myönnetään toiselle ja seuraaville samassa taloudessa asuville. 

Ulkopaikkakuntalisä 15,-
Keravan kaupunki avustaa keravalaisopiskelijoita. Sipoon tunneilla käyviltä sipoolaisilta ei veloiteta lisämaksua. 

Todistus opinnoista 10,-
Oppilaat voivat saada opinnoistaan todistuksen toimistosta. Nykyisille oppilaille todistus on maksuton. Entisille oppilaille todistus maksaa 10 euroa. 

5. Oikeus tuntimuutoksiin 

Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin. Mikäli ryhmään ei ilmoittaudu tarpeeksi oppilaita, opistolla on oikeus lopettaa ryhmä. Tällöin vain pidetyt tunnit laskutetaan.  

Opetusta voidaan järjestää tilanteen niin vaatiessa myös muulla tavoin kuin lähiopetuksena. Etäopetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä itsenäistä opiskelua. 

6. Poissaolot 

Yksittäiset poissaolot voi ottaa kiinni saman lukukauden kuluessa, etu- tai jälkikäteen, helpommilla tai saman tasoisilla tunneilla sen mukaan kuin tunneilla on tilaa. Poissaolon voi ottaa kiinni kuukautta ennen poissaoloa. Syyslukukauden poissaolot on otettava kiinni kevätlukukaudella neljän viikon aikana lähiopetuksen alkamisesta. Lukujärjestystunteja ei voi ottaa kiinni tiiviskursseilla. Tiiviskursseihin ei sisälly hyvitysoikeutta. Kiinniotto-oikeus on henkilökohtainen, ja kiinniottajan pitää olla oppilaana kuluvalla lukukaudella.  

Lukukausimaksun muutoksista voidaan sopia, jos sairaudesta johtuva yhtäjaksoinen poissaolo kestää yli kuusi viikkoa. Laajan linjan opinnoissa maksumuutosta voi hakea jo neljän viikon poissaolosta. Poissaolosta on esitettävä lääkärintodistus, jossa tulee olla maininta liikuntakiellosta. Maksumuutoksen voi saada siitä päivästä alkaen, jolloin toimistoon on otettu yhteyttä.  

Satunnaisista poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa toimistoon. Oma opettaja antaa ohjeet, jos hän haluaa ilmoitukset poissaoloista.  

7. Vakuutukset 

Tanssiopisto on vakuuttanut oppilaat tapaturman varalle tanssiopiston järjestämässä harrastetoiminnassa sekä edellä mainittuihin toimintoihin liittyvillä välittömillä matkoilla. 

8. Vastuut 

Opettajan vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Huoltaja vastaa lapsestaan pukeutumistilassa. 

Keravan tanssiopisto ei vastaa oppilaiden henkilökohtaisesta omaisuudesta. 

9. Järjestyssäännöt 

Kaikessa Keravan tanssiopiston toiminnassa noudatetaan järjestyssääntöjä, jotka ovat nähtävissä salien ilmoitustauluilla ja opiston verkkosivuilla. 

10. Saapuminen tunnille 

Tunnit aloitetaan ilmoitettuna aikana. Kahden peräkkäisen tunnin välillä on pieni tauko ryhmien vaihtumisen aikana. Infot ja läsnäolomerkinnät tehdään tunnin alussa. Vammojen vaaran vuoksi alkulämmittelyistä myöhästynyt oppilas voidaan siirtää katsojaksi.

11. Esiintymiset ja oppilasnäytökset 

Tanssiryhmät esiintyvät kerran lukuvuodessa. Kenraaliharjoitus ja esiintyminen lasketaan yhdeksi opetuskerraksi yhden kerran lukukauden aikana. Laajan linjan oppilaat, jotka harjoittelevat useita kertoja viikossa, esiintyvät useammin. Esiintyminen edellyttää säännöllistä osallistumista tunneille ja harjoituksiin. Runsaat poissaolot voivat olla syynä siihen, että oppilas ei voi osallistua esitykseen. Oppilasnäytökset ovat pääsymaksullisia tapahtumia. 

12. Esiintymismatkat 

Keravan tanssiopisto maksaa lasten ja nuorten ryhmien osallistumismaksut ja vakuutukset tapahtumiin sekä ryhmää ohjaavan opettajan palkan. Oppilaat maksavat ryhmän majoituksen ja matkat sekä omat ruokailunsa. Keravan tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n hallitus voi myöntää ryhmälle harkinnanvaraista matka-avustusta.  

13. Kuvaus- ja julkaisulupa 

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään oppilaan kuvaus- ja julkaisulupa. Kaikki julkaisemamme materiaali on tarkoin valittua emmekä julkaise sopimatonta materiaalia missään muodossa.  

14. Henkilökohtainen opetussuunnitelma 

Tanssin laajan opintolinjan perusopintoihin ja syventäviin opintoihin kuuluu opetussuunnitelman mukainen määrä tunteja. Oppilaat, jotka eivät osallistu kaikille opetussuunnitelmaan kuuluville tunneille, noudattavat henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.  

15. Opetuksen yksilöllistäminen 

Oppimäärä voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan opiskelu- ja oppimisedellytyksiä. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. 

16. Tietosuojaseloste   

https://www.keravantanssiopisto.fi/fi/tietosuojaseloste

17. Valitukset 

Valitukset tehdään kannatusyhdistyksen hallitukselle kirjallisesti. 
 

Keravan tanssiopiston kannatusyhdistyksen hallitus 28.4.2021, päivitetty 4.1.2022

Jaa somessa: