Hyppää sisältöön

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Kannatusyhdistyksen jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Keravan tanssiopiston kannatusyhdistys ry, Seunalantie 14, 04200 Kerava
Yhteyshenkilö: yhdistyksen sihteeri Anne Alatalo
anne.alatalo(a)keravantanssiopisto.fi
0400 956084

2. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Jäsenrekisteri
Rekisterissä käsitellään Keravan tanssiopiston kannatusyhdistys ry:n nykyisten ja entisten jäsenten tietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin avulla pidetään yllä rekisteröityjen jäsenten tietoja jäsenyyden aikana. Tietoja päivitetään jäsenen tekemien muutosten pohjalta. Osoitetietoja voidaan käyttää Keravan tanssiopiston toimintaan liittyvään tiedon välitykseen, mikäli jäsen ei ole kieltänyt asiaa jäseneksi liittyessään tai myöhemmin. Rekisterissä dokumentoidaan myös päättyneet jäsenyydet, mikäli jäsen ei pyydä niitä erikseen poistamaan.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Yhdistyksen lainsäädännöllinen velvoite ylläpitää jäsenrekisteriä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään yhdistysten jäsenten henkilö-, yhteys- sekä muita jäsenyyteen liittyviä tietoja. Tiedot ovat:

  • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
  • Rekisteröidyn syntymäaika
  • Rekisteröidyn osoite, postinumero ja -toimipaikka
  • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
  • Rekisteröidyn puhelinnumero
  • Rekisteröidyn jäsennumero (tuotetaan rekisterinpitäjän tietojärjestelmästä)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenyyttä hakevalta henkilöltä hänen ilmoittaessaan tiedot joko sähköpostilla yhdistyksen sihteerille tai maksaessaan jäsenmaksun yhteydessä maksun viestikentässä. Jäsenyyteen liittyvät muutostiedot saadaan jäseneltä.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Maestro Oy:n ylläpitämään rekisterijärjestelmään, johon on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja jäsenyyden hoitamiseksi. Määritellyillä henkilöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan siirtää palveluntarjoajalle jäsenrekisterijärjestelmän ylläpitämiseksi. Jäsenrekisteri-järjestelmää ylläpitävä palveluntarjoaja voi siirtää henkilötietoja lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kahden vuoden ajan.

9. Jäsentietojen profilointi

Yhdistys voi tehdä jäsentietojen perusteella poimintoja/ajoja, joiden avulla saadaan kohdennettua jäsenpostituksia.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää osoitetietojensa käyttö tanssiopiston toimintaan liittyvään tiedon välitykseen.
Rekisteröidyllä on oikeus:

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.
  • tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot.
  • vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn tietojen käyttämistä koskevat pyynnöt ja kysymykset tulee tehdä sähköpostitse rekisteriselosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle.

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää lainsäädännön muuttuessa. Tämä seloste on laadittu 25.5.2018.

Jaa somessa: