Hyppää sisältöön

Lastentanssi 4–6 v.

Lastentanssi 4–6 v.

Lastentanssi on elämyksellistä ja kokonaisvaltaista tutustumista tanssin maailmaan. Turvallisessa ilmapiirissä lapselle tulevat tutuksi tanssin perusteet itse tanssien, luoden ja kokien. Samalla hän oppii toimimaan ryhmässä ja tutustuu tanssitunnin rutiineihin ja rakenteeseen. Itseilmaisu ja myönteinen minäkuva kehittyvät positiivisten tanssikokemusten kautta.

Tunneilla keskiössä ovat leikinomaisuus, luova liike ja lapsilähtöiset mielikuvat. Monipuoliset harjoitukset tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Lastentanssitunneilla käytetään monenlaista musiikkia ja erilaisia välineitä opetuksen apuna. Opetuksessa huomioidaan eri aistit ja muiden taiteenlajien antamat mahdollisuudet.

Lastentanssitunneilla liikutaan ja tanssitaan yksin, pareittain ja ryhmässä. Tunnit alkavat virittävillä ja kehoa lämmittävillä harjoituksilla. Tuntien sisältöjä ovat esimerkiksi luova tanssi sekä tanssin peruselementtien kuten kehon muotojen, tilankäytön ja liikelaatujen harjoittelu. Musiikkikasvatuksellista sisältöä tanssitunneille tuovat muun muassa rytmiikka ja lorut sekä musiikkiliikunta. Perusliikuntataitoja kuten hyppyjä, tasapainoja ja pyörimisiä eri tasoissa harjoitellaan joka tunnilla. Kehonosien nimeäminen, kehonhallinta ja liikkuvuus kehittyvät leikillisissä harjoituksissa. Tanssitunneilla tehdään myös pieniä tansseja, jotka kehittävät liikemuistia ja opettavat tanssitekniikan alkeita. Usein tunti päättyy yhteisen tanssihetken kokoavaan rauhoittumiseen.

Säteet 4–5 v. (s. 2018–19)

Säteet tutustuvat tanssin maailmaan iloisesti kokeillen ja yhdessä oivaltaen. Luovuuden, liikemielikuvituksen, motoriikan ja tanssillisten taitojen monipuolista harjoittelua leikkien ja mielikuvien välityksellä.

Kenelle? Pienille tanssijoille, jotka nauttivat luovasta liikkeestä ja tanssillisista leikeistä.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi liikkumiseen sopivat vaatteet ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin.

Tanssiseikkailu 4–6 v. (s. 2017–19)

Tutustu tanssin maailmaan vauhdikkaassa Tanssiseikkailussa! Tunnilla temppuilemme Väkkärien lailla, liikumme luovasti ja käytämme mielikuvitusta kuten Kipinät ja otamme Pikkujoutsenten tavoin keveitä tanssiaskelia. Tunnilla seikkaillaan erilaisten tanssityylien ja musiikkien maailmassa ja tutustutaan varhaisiän tanssiopintojen monipuolisiin sisältöihin.

Kenelle? Tunti soveltuu 4–6-vuotiaille lapsille.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi liikkumiseen sopivat vaatteet ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Pikkujoutsenet 5–6 v. (s. 2017–18)

Pikkujoutsenten tunneilla mielikuvat baletin maailmasta yhdistyvät luovaan liikkeeseen, pieniin tanssiharjoituksiin sekä tanssillisiin leikkeihin. Tuntien painotus on balettiin suuntaavien perustaitojen kuten vartalon asennon, liikkuvuuden sekä käsien ja jalkojen asentojen harjoittelussa unohtamatta perusliikuntataitoja. Samalla keskittymiskyky ja ryhmässä toimimisen taidot kehittyvät.

Kenelle? Tunti sopii baletin maailmasta kiinnostuneille lapsille.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii tanssipuku tai muu liikkumisen mahdollistava asu ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Väkkärät 5–6 v. (s. 2017–18)

Väkkäröiden vauhdikkailla tunneilla tanssitaan ja temppuillaan leikillisesti tutustuen samalla akrobatian alkeistaitoihin. Tuntien painotus on erilaisissa perusliikuntataitoja ja motoriikkaa kehittävissä harjoituksissa. Samalla opetellaan toimimaan ryhmässä ja harjoitellaan tanssin perusteita.

Kenelle? Tunti sopii lapsille, joita kiinnostaa tanssiminen, temppuilu ja akrobatian alkeet.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi liikkumiseen sopivat vaatteet ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Kipinät 5–6 v. (s. 2017–18)

Kipinät on hauska ja vauhdikas lastentanssitunti. Tuntien painotus on tanssin alkeistaitojen ja perusliikuntataitojen opetellussa sekä mielikuvitusta kehittävissä harjoitteissa. Tanssillisten leikkien, pienten tuntitanssien ja lapsen omien tanssikokeiluiden avulla opitaan tanssitaitoja sekä ryhmässä toimimista. 

Kenelle? Tunti sopii lapsille, joita innostaa tanssiminen ja monipuolinen liikkuminen.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi liikkumiseen sopivat vaatteet ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Opettajat

  • Annika Meriläinen
  • Jaana Reinikka
  • Jenni Karjalainen
  • Lotta Lehtonen
  • Mathilda Kauppila
  • Verna Nordlund
  • Sini Tuura
  • Suvi Kajaus

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tunneille Eepos-järjestelmässä.

Lue myös ohjeet ilmoittautumiseen.

Jaa somessa: