Hyppää sisältöön

Baletti

Baletti

Baletti on esteettinen taidelaji ja monipuolinen liikuntalaji, joka säännöllisesti harjoiteltuna tukee erinomaisesti motorista kehitystä, esiintymistaitoja, musikaalisuutta, liikkuvuutta, voimaa ja kehon hallintaa.

Baletti on länsimaisen taidetanssin vanhin lajityyppi. Sen liikkeitä tanssitaan ympäri maailmaa lähes samanlaisina. Baletin liikekielelle on ominaista pyrkimys keveyteen ja helppouteen. Olennaisia elementtejä ovat hyvä ryhti ja jalkojen aukikierto. Harjoitteluun kuuluu hitaiden ja laajojen tangossa ja keskilattialla tehtävien liikkeiden lisäksi nopeita jalkojen liikkeitä, hallittuja käsivarsien liikkeitä sekä erilaisia pyörähdyksiä ja hyppyjä. Tunneilla harjoitellaan liikesarjoja, jotka etenevät yksinkertaisesta hiljalleen monimutkaisempiin ja haastavampiin.

Baletin harrastajilla lajikohtainen harjoittelumäärä on usein suurempi kuin muiden tanssilajien harrastajilla, koska balettia tanssitaan kaksilla jalkineilla, pehmeillä tossuilla ja kärkitossuilla. Kärkitossuilla tanssiminen aloitetaan laajalla linjalla noin 11–12-vuotiaana, kun kehon kannatus ja jalkojen ojennukset on riittävän vahvat. 

Minibaletti: yleinen tai laaja (7–9-vuotiaat)

Ryhmä harjoittelee yhden kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos lapsella on halukkuutta harrastaa kaksi kertaa viikossa, hän voi valita toisenkin minitunnin.
Tunnilla tutustutaan baletin maailmaan ja tanssiopiskelun perusteisiin pienin askelin. Harjoittelussa hyödynnetään lasten omaa mielikuvitusta ja opitaan hahmottamaan musiikkia, omaa kehoa ja tilaa. Ryhmässä opiskellaan klassisen baletin liikesanastoa ja tyyliä lasten mielikuvitusta ja positiivisia tanssikokemuksia hyödyntäen. Lasten perusliikuntataidot kehittyvät ja he oppivat toimimaan ryhmässä, parin kanssa ja itsenäisesti. Tanssivalmiuksia kehitetään positiivisten tanssikokemusten kautta. Toisinaan opetellaan myös tanssin katsomista ja esiintymistä.

Miten pukeudun tunnille? Asuksi tytöille valkoinen balettipuku ja balettitrikoot sekä puuterinväriset pehmeät balettitossut, pojille valkoinen t-paita ja mustat tanssitrikoot, sekä mustat tai valkoiset pehmeät balettitossut. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Pikkolobaletti perus 1 ja jatko: laaja, perusopinnot (alkaen 9 v.)

Ryhmät harjoittelevat kolme kertaa viikossa: balettia kaksi kertaa ja täydentävää ainetta kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Uudet oppilaat voivat tulla mukaan harrastukseen ottamalla yhteyttä toimistoon, josta heidät ohjataan oikeaan ryhmään.

Pikkolobaletissa opitaan asteittain baletissa tarvittavaa kehon- ja liikkeenhallintaa. Tanssillisuus, luovuus ja musikaalisuus ovat monipuolisesti läsnä harjoituksissa. Taitoa ja taituruutta kehitetään tiiviisti, ja kovakärkiset tossut liitetään mukaan harjoitteluun. Ryhmät esiintyvät säännöllisesti. Oppilaat opiskelevat itsenäistä työskentelyä ja oppivat pitämään huolta kehostaan ja terveellisistä elämäntavoista. Positiivisten tanssikokemusten myötä oppilaat sitoutuvat itsenäiseen ja pitkäjänteiseen tanssin harrastamiseen.

Pikkoloryhmät jakautuvat kahteen osaan ikä- ja taitotason mukaan:

Pikkolobaletti perus 1: laaja, perusopinnot (alkaen 9 v.)

Pikkolobaletti jatko: laaja, perusopinnot (alkaen 12 v.)

Miten pukeudun tunnille? Asuksi tytöille opettajan ilmoittama balettipuku ja balettitrikoot sekä puuterinväriset pehmeät balettitossut, pojille valkoinen t-paita ja mustat tanssitrikoot ja mustat tai valkoiset pehmeät balettitossut. Kärkitossut hankitaan opettajan ohjeen mukaisesti. Pitkät hiukset laitetaan nutturalle ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Tytöt: Vaaleanlila ristiolkaiminen baletin peruspuku (CC123 tai CC123C, AME) tanssitarvikeliike Footlightista.
Vaaleanpunaiset (pink) balettitrikoot.
Puuterinväriset canvas-balettitossut (kuminauhoilla, split sole)

Pojat: Valkoinen harjoituspaita, mustat terättömät tanssitrikoot, valkoiset tai mustat canvas-balettitossut.

Tytöt: Viininpunainen baletin peruspuku (SE1012W tai SE1012C, BUR) tanssitarvikeliike Footlightista.
Vaaleanpunaiset (pink) balettitrikoot.
Puuterinväriset canvas-balettitossut (split sole), joihin ommellaan nauhat.

Pojat: Valkoinen harjoituspaita, mustat terättömät tanssitrikoot, valkoiset tai mustat canvas-balettitossut.

Takobaletti, tanssin koulutuslinja baletissa: laaja, syventävät (alkaen 15 v.)
Taikobaletti, tanssitaiteen koulutuslinja baletissa: laaja, syventävät (alkaen 17 v.)

Oppilaat harjoittelevat 3–6 kertaa viikossa: balettia kolme kertaa viikossa ja täydentäviä sekä valinnaisaineita oppilaan oman kiinnostuksen mukaan. Syventäviin opintoihin siirrytään baletin perusopintojen jälkeen tai hakeudutaan valintatilaisuuden kautta tai tanssinopettajan suosituksella. Lisätietoja osallistumisesta saat ottamalla yhteyttä toimistoon.

Opetuksen perustan muodostavat laajenevat liikeradat, lennokkuus, piruetit ja erilaiset hypyt. Tanssitaitoa laajennetaan tutustumalla perinteiseen balettiohjelmistoon ja samalla kehitetään esiintymistaitoa. Edellytyksinä ovat hyvä motivaatio, kyky itsenäiseen harjoitteluun, lajiin sopiva liikkuvuus ja kehonhallinta sekä musikaalisuus. Opinnoissa painotetaan myös kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kannustetaan itsenäiseen ja omaehtoiseen työskentelyyn. Ryhmät esiintyvät paljon ja monipuolisissa yhteyksissä. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään lopputyö, joka on oppilaan kiinnostuksen kohteiden mukainen taiteellinen oppimisprosessi.

Miten pukeudun tunnille? Asuksi tytöille opettajan ilmoittama balettipuku ja balettitrikoot sekä puuterinväriset pehmeät balettitossut, pojille valkoinen t-paita ja mustat tanssitrikoot (ja tanssivyö) ja mustat tai valkoiset pehmeät balettitossut. Pitkät hiukset laitetaan nutturalle ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

TAKOBALETTI Tytöt: Musta baletin peruspuku (LS16) pitsiyläosalla Dance Makers -tanssitarvikeliikkeestä.
Vaaleanpunaiset (ballet pink) balettitrikoot.
Puuterinväriset canvas-balettitossut (split sole)

Pojat: Valkoinen harjoituspaita, mustat terättömät tanssitrikoot, valkoiset tai mustat canvas-balettitossut.

Baletti alkeet, perus, jatko: yleinen (alkaen 9 v.)

Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Baletin sivuainetunnit sisältävät tanko- ja keskilattiatreeniä sekä lihaskuntoa ja venyttelyä. Tavoitteena on vahvistaa tanssiteknisiä taitoja keskittymällä esimerkiksi kokonaisvaltaisen kehokoordinaation ja nilkka- ja jalkatekniikan vahvistamiseen. Tunnit ovat myös jazztanssin ja nykytanssin laajan linjan oppilaiden täydentävän aineen tunteja, ja lisäksi ne sopivat hyvin yleisen linjan oppilaille, jotka haluavat kehittää omaa tanssitekniikkansa baletissa. Ryhmät eivät esiinny.

Miten pukeudun tunnille? Asuksi tanssipuku tai muu liikkumisen mahdollistava asu ja pehmeät balettitossut tai puuvillasukat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Baletti alkeet, perus, jatko: yleinen (nuoret & aikuiset)

Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Aikuisbaletin ryhmissä tarjolla on kolme eri tasoryhmää. Alkeet-ryhmässä aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita, kun taas perustaso on tarkoitettu harrastajille, joilla baletin perusteet ovat jo hyvin hallussa. Jatko-ryhmä on tarkoitettu jo pitempään harrastaneille edistyneille oppilaille. Jokainen balettitunti sisältää lämmittelyosuuden sekä harjoituksia tangossa että keskilattialla. Tavoitteena on kehittää tasapainoisesti sekä kehon liikkuvuutta että voimaa kauniin klassisen musiikin säestyksellä. Erilaiset ojennukset, taivutukset, pidot ja tasapainoinen asennonhallinta ovat baletin harjoittelun keskeisiä tavoitteita. Liikesarjat tähtäävät sujuvuuteen ja sulavuuteen. Baletin liikkeisiin keskittyminen virkistää ja tarjoaa samalla esteettisen liikuntaelämyksen. Asuksi joustavat sisäliikuntavaatteet, jalkaan sukat tai pehmeät tossut. Tule haastamaan itseäsi – kuitenkin rennolla asenteella! Ryhmät eivät esiinny.

Miten pukeudun tunnille? Asuksi tanssipuku tai muu liikkumisen mahdollistava asu ja pehmeät balettitossut tai puuvillasukat. Pitkät hiukset kannattaa laittaa kiinni.

Balettia kaikille (nuoret & aikuiset)

Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tällä tunnilla harjoitellaan balettia aikuisille sopivassa ja helposti lähestyttävässä muodossa. Liikkeelle lähdetään ihan alkeista rauhalliseen tahtiin. Harjoittelussa keskitytään kehonhallintaan ja perusliikkeisiin. Aikaisempaa tanssiharrastustaustaa ei tarvitse olla, vaan mukaan voi tulla matalalla kynnyksellä. Kiinnostus balettia kohtaan riittää. Balettia kaikille on kokonaisvaltainen koko kehoa virkistävä ja vetreyttävä kokonaisuus. Ryhmä ei esiinny.

Kenelle? Tunti soveltuu yli 15-vuotiaille nuorille ja aikuisille, joilla ei ole aikaisempaa tanssikokemusta tai kokemusta on vähän.

Miten pukeudun tunnille? Asuksi tanssipuku tai muu liikkumisen mahdollistava asu ja pehmeät balettitossut tai puuvillasukat. Pitkät hiukset kannattaa laittaa kiinni.

Opettajat

  • Annika Meriläinen
  • Jaana Reinikka
  • Jenni Rautawaara
  • Petia Ilieva
  • Viivi Virtanen

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tunneille Eepos-järjestelmässä.

Lue myös ohjeet ilmoittautumiseen. 

Jaa somessa: