Hyppää sisältöön

Nykytanssi

Nykytanssi

Nykytanssi on monipuolinen tanssimuoto, jossa yhdistellään ennakkoluulottomasti erilaisia tanssityylejä ja -tekniikoita, kehon hallintaa, parityöskentelyä, akrobatiaa ja luovaa tanssi-ilmaisua. Nykytanssi muotoutuu aina tekijänsä mukaan ja näin jokaisella opettajalla on oma tyylinsä opettaa. Nykytanssitunneilla liikutaan monipuolisesti, tehdään paljon erilaisia tanssisarjoja sekä luovia harjoitteita. Improvisaatio ja oman liikkeen etsiminen kuuluvat vahvasti nykytanssiin. Tunneilla treenataan liikkeen dynamiikkaa ja erilaisia liikelaatuja –  yksin, pareittain ja ryhmissä. Nykytanssissa korostuvat luovuus, ilmaisu ja kokemuksellisuus.

Mininyky: yleinen tai laaja (7–9-vuotiaat)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tunnilla tutustutaan nykytanssin maailmaan ja tanssiopiskelun perusteisiin pienin askelin. Harjoittelussa hyödynnetään lasten omaa mielikuvitusta ja opitaan hahmottamaan musiikkia, omaa kehoa ja tilaa. Lasten perusliikuntataidot kehittyvät ja he oppivat toimimaan ryhmässä, parin kanssa ja itsenäisesti. Tanssivalmiuksia kehitetään positiivisten tanssikokemusten kautta.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Minipikkolo nyky: laaja (7–9-vuotiaat)

Ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Nykytanssin minipikkolo on laajan linjan ryhmä, johon voivat tulla mukaan 2012–2014 syntyneet tytöt ja pojat. Tunnit on tarkoitettu erityisesti niille lapsille, jotka haluavat opiskella nykytanssia pääharrastuksenaan. Tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa sekä tanssi- ja esiintymistaitoja. Tanssia lähestytään niin tanssipelien, leikkien kuin lyhyiden tanssisarjojen kautta. Ketteryyttä kehitetään akrobaattisten harjoitusten avulla. Toisinaan opetellaan tanssin katsomista ja esiintymistä. Yhdessä tanssiminen tuottaa iloa ja yhteisiä kokemuksia.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Pikkolonyky 1: laaja, perusopinnot (alkaen 9 v.)
Pikkolonyky 2: laaja, perusopinnot (alkaen 11 v.)

Ryhmät harjoittelevat kolme kertaa viikossa: nykytanssia kaksi kertaa ja täydentävää ainetta kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Uudet oppilaat voivat tulla mukaan harrastukseen ottamalla yhteyttä toimistoon, josta heidät ohjataan oikeaan ryhmään.

Pikkolonyky-ryhmissä opitaan asteittain nykytanssissa tarvittavaa tanssitekniikkaa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta. Tanssillisuus, luovuus ja musikaalisuus ovat monipuolisesti läsnä tunneilla. Tunneilla harjoitellaan tilan hahmottamista ja eri tasoissa liikkumista. Luovat harjoitteet ovat olennainen osa erilaisten taitojen opettelua ja ne tukevat myös tanssiälyn kehittymistä. Ryhmät esiintyvät säännöllisesti. Oppilaat oppivat pitämään huolta kehostaan ja terveellisistä elämäntavoista. Positiivisten tanssikokemusten myötä oppilaat sitoutuvat itsenäiseen ja pitkäjänteiseen tanssin harrastamiseen.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin tai päkiätossuilla. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunneille otetaan mukaan myös juomapullo. Pikkoloryhmät tilaavat yleensä kauden alussa samanlaiset tanssipuvut, joita voi käyttää tanssitreeneissä ja esityspukujen alla.

Takonyky, tanssin koulutuslinja nykytanssissa: laaja, syventävät (alkaen 15 v.)
Taikonyky, tanssitaiteen koulutuslinja jazztanssissa: laaja, syventävät (alkaen 17 v.)

Oppilaat harjoittelevat 3–6 kertaa viikossa: nykytanssia kaksi kertaa viikossa ja täydentäviä sekä valinnaisaineita oppilaan oman kiinnostuksen mukaan. Syventäviin opintoihin siirrytään nykytanssin perusopintojen jälkeen tai hakeudutaan valintatilaisuuden kautta tai tanssinopettajan suosituksella. Lisätietoja osallistumisesta saat ottamalla yhteyttä toimistoon.

Opetuksen perustan muodostavat kehon monipuolinen käyttö ja kehotietoisuus. Opinnoissa kehitetään liikemuistia ja liikkeiden yhdistelytaitoa, sekä syvennetään improvisaatiotaitoja. Tanssitaitoja laajennetaan myös koreografisten välineiden opettelulla sekä harjoittelemalla erityylisiä esityksiä. Samalla syvenevät myös esiintymistaidot, kuten kyky olla läsnä. Ryhmä esiintyy paljon ja monipuolisissa yhteyksissä. Opinnoissa painotetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ohjataan oppilasta itsenäiseen ja omaehtoiseen työskentelyyn. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään lopputyö, joka on oppilaan kiinnostuksen kohteiden mukainen taiteellinen oppimisprosessi. Tako-opinnoissa edellytetään oppilailta perus tanssitaitojen ja hyvän kehonhallinnan lisäksi motivaatiota ja sitoutumista opintoihin, kykyä itsenäiseen harjoitteluun sekä ryhmätyöskentelyyn.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin tai päkiätossuilla. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo. Ryhmät tilaavat yleensä kauden alussa samanlaiset tanssipuvut, joita voi käyttää tanssitreeneissä ja esityspukujen alla.

Nykytanssi alkeet 1, alkeet 2, perus: yleinen (alkaen 9 v.)

Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Nykytanssin yleisen linjan tunneilla tutustutaan nykytanssin peruselementteihin ja tekniikkaan, jossa eri tasojen käyttö liikkeessä sekä kehon painon ja liikkeen virtauksen löytäminen korostuvat. Tunneilla hyödynnetään luovaa liikettä ja tehdään erilaisia improvisaatioharjoituksia. Luovat harjoitteet kehittävät ilmaisu- ja esiintymistaitoja. Tunnit ovat myös baletin laajan linjan oppilaiden täydentävän aineen tunteja ja lisäksi ne sopivat hyvin kaikille, jotka haluavat kehittää omaa tanssitekniikkansa nykytanssissa.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Nykytanssi perus/jatko: yleinen (nuoret ja aikuiset)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tunnilla liikutaan ja tanssitaan kuunnellen omaa kehoa. Tunti on monipuolinen yhdistelmä tanssimista ylä- ja lattiatasoissa sekä tanssiakrobatiaa. Opetuksen lähtökohtana on, että jokaisella meistä on jo olemassa olevaa potentiaalia ja kehollisuutta. Tavoitteena on tutkia liikkeen mahdollisuuksia improvisaatioharjoitteiden ja opettajan antaman liikemateriaalin avulla. Tunne ja tanssi kehollasi!

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Opettajat

  • Riikka Kekäläinen
  • Sari Kerkkänen
  • Suvi Kajaus
  • Verna Nordlund

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tunneille Eepos-järjestelmässä.

Lue myös ohjeet ilmoittautumiseen.

Jaa somessa: