Hyppää sisältöön

Nykytanssi

Nykytanssi

Nykytanssi on monimuotoinen tanssilaji, jossa hyödynnetään koko kehon liikemahdollisuuksia. Nykytanssi yhdistelee erilaisia tanssityylejä ja -tekniikoita, parityöskentelyä, akrobatiaa ja luovaa tanssi-ilmaisua mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi. Nykytanssissa liikutaan monipuolisesti eri tasoilla (ylä-, keski- ja lattiatasossa) sekä hyödynnetään painovoimaa liikkumisessa. Tunneilla tehdään paljon erilaisia tanssisarjoja, liikekokeiluja sekä luovia harjoitteita – yksin, pareittain ja yhdessä. Improvisaatio ja oman liikkeen etsiminen kuuluvat vahvasti nykytanssiin. Nykytanssi muovautuu aina tekijänsä mukaan, joten jokaisella opettajalla on oma tyylinsä opettaa. Nykytanssissa korostuvat luovuus, tanssin ilmaisu ja kokemuksellisuus.  

Minidance: yleinen tai laaja (7–9-vuotiaat)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Minidance-ryhmissä harjoittelu painottuu tanssin alkuopetukseen. Tunneilla tutustutaan jazztanssin, nykytanssin ja showtanssin maailmaan pienin askelin. Harjoittelussa opitaan hahmottamaan musiikkia, omaa kehoa ja tilaa. Lasten perusliikuntataidot kehittyvät ja he oppivat toimimaan ryhmässä, parin kanssa ja itsenäisesti. Tanssivalmiuksia kehitetään positiivisten tanssikokemusten kautta. 

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Pikkolonyky perus 1: laaja, perusopinnot (alkaen 9 v.)
Pikkolonykyjazz jatko: laaja, perusopinnot (alkaen 11 v.)

Ryhmät harjoittelevat kolme kertaa viikossa: nykytanssia kaksi kertaa ja täydentävää ainetta kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Uudet oppilaat voivat tulla mukaan harrastukseen ottamalla yhteyttä toimistoon, josta heidät ohjataan oikeaan ryhmään.

Pikkolonyky-ryhmissä opitaan asteittain nykytanssissa tarvittavaa tanssitekniikkaa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta. Tanssillisuus, luovuus ja musikaalisuus ovat monipuolisesti läsnä tunneilla. Tunneilla harjoitellaan tilan hahmottamista ja eri tasoissa liikkumista. Luovat harjoitteet ovat olennainen osa erilaisten taitojen opettelua ja ne tukevat myös tanssiälyn kehittymistä. Ryhmät esiintyvät säännöllisesti. Oppilaat oppivat pitämään huolta kehostaan ja terveellisistä elämäntavoista. Positiivisten tanssikokemusten myötä oppilaat sitoutuvat itsenäiseen ja pitkäjänteiseen tanssin harrastamiseen.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin tai päkiätossuilla. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunneille otetaan mukaan myös juomapullo. Pikkoloryhmät tilaavat yleensä kauden alussa samanlaiset tanssipuvut, joita voi käyttää tanssitreeneissä ja esityspukujen alla.

Takonyky, tanssin koulutuslinja nykytanssissa: laaja, syventävät (alkaen 15 v.)
Taikonyky, tanssitaiteen koulutuslinja jazztanssissa: laaja, syventävät (alkaen 17 v.)

Oppilaat harjoittelevat 3–6 kertaa viikossa: nykytanssia kaksi kertaa viikossa ja täydentäviä sekä valinnaisaineita oppilaan oman kiinnostuksen mukaan. Syventäviin opintoihin siirrytään nykytanssin perusopintojen jälkeen tai hakeudutaan valintatilaisuuden kautta tai tanssinopettajan suosituksella. Lisätietoja osallistumisesta saat ottamalla yhteyttä toimistoon.

Opetuksen perustan muodostavat kehon monipuolinen käyttö ja kehotietoisuus. Opinnoissa kehitetään liikemuistia ja liikkeiden yhdistelytaitoa, sekä syvennetään improvisaatiotaitoja. Tanssitaitoja laajennetaan myös koreografisten välineiden opettelulla sekä harjoittelemalla erityylisiä esityksiä. Samalla syvenevät myös esiintymistaidot, kuten kyky olla läsnä. Ryhmä esiintyy paljon ja monipuolisissa yhteyksissä. Opinnoissa painotetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ohjataan oppilasta itsenäiseen ja omaehtoiseen työskentelyyn. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään lopputyö, joka on oppilaan kiinnostuksen kohteiden mukainen taiteellinen oppimisprosessi. Tako-opinnoissa edellytetään oppilailta perus tanssitaitojen ja hyvän kehonhallinnan lisäksi motivaatiota ja sitoutumista opintoihin, kykyä itsenäiseen harjoitteluun sekä ryhmätyöskentelyyn.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin tai päkiätossuilla. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo. Ryhmät tilaavat yleensä kauden alussa samanlaiset tanssipuvut, joita voi käyttää tanssitreeneissä ja esityspukujen alla.

Nykytanssia kaikille: avoin (nuoret ja aikuiset)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tunnilla tanssitaan nykytanssia aikuisille sopivassa ja helposti lähestyttävässä muodossa. Tunnilla tutustutaan nykytanssin monipuoliseen liikekieleen ja rohkaistaan osallistujia liikkumaan omalla tavallaan omista lähtökohdistaan käsin. Tunneilla harjoitellaan perustekniikkaa ja kehon hallintaa. Tunnilla ei tehdä pitkiä koreografioita eikä esityksiä. Nykytanssiin pohjaavassa harjoittelussa painottuu jokaisen yksilöllisen liikkumisen arvostaminen, kehotietoisuus ja tanssista nauttiminen. Tunti on sisällöltään monipuolinen koko kehoa virkistävä ja vetreyttävä kokonaisuus. Ryhmä ei esiinny.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Nykytanssi jatko: yleinen (nuoret ja aikuiset)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tunnilla liikutaan ja tanssitaan kuunnellen omaa kehoa. Tunti on monipuolinen yhdistelmä tanssimista ylä- ja lattiatasoissa sekä tanssiakrobatiaa. Opetuksen lähtökohtana on, että jokaisella meistä on jo olemassa olevaa potentiaalia ja kehollisuutta. Tavoitteena on tutkia liikkeen mahdollisuuksia improvisaatioharjoitteiden ja opettajan antaman liikemateriaalin avulla. Tunne ja tanssi kehollasi!

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Opettajat

  • Suvi Kajaus
  • Riikka Kekäläinen
  • Lotta Lehtonen

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tunneille Eepos-järjestelmässä.

Lue myös ohjeet ilmoittautumiseen.

Jaa somessa: