Hyppää sisältöön

Nykytanssi

Nykytanssi

Nykytanssi on monimuotoinen tanssilaji, jossa hyödynnetään koko kehon liikemahdollisuuksia. Nykytanssi yhdistelee erilaisia tanssityylejä ja -tekniikoita, parityöskentelyä, akrobatiaa ja luovaa tanssi-ilmaisua mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi. Nykytanssissa liikutaan monipuolisesti eri tasoilla (ylä-, keski- ja lattiatasossa) sekä hyödynnetään painovoimaa liikkumisessa. Tunneilla tehdään paljon erilaisia tanssisarjoja, liikekokeiluja sekä luovia harjoitteita – yksin, pareittain ja yhdessä. Improvisaatio ja oman liikkeen etsiminen kuuluvat vahvasti nykytanssiin. Nykytanssi muovautuu aina tekijänsä mukaan, joten jokaisella opettajalla on oma tyylinsä opettaa. Nykytanssissa korostuvat luovuus, tanssin ilmaisu ja kokemuksellisuus.  

Minidance: yleinen tai laaja (7–9-vuotiaat)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Minidance-ryhmissä harjoittelu painottuu tanssin alkuopetukseen. Tunneilla tutustutaan jazztanssin, nykytanssin ja showtanssin maailmaan pienin askelin. Harjoittelussa opitaan hahmottamaan musiikkia, omaa kehoa ja tilaa. Lasten perusliikuntataidot kehittyvät ja he oppivat toimimaan ryhmässä, parin kanssa ja itsenäisesti. Tanssivalmiuksia kehitetään positiivisten tanssikokemusten kautta. 

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Pikkolonykyjazz perus 2: laaja, perusopinnot (alkaen 9 v.)
Pikkolonyky jatko: laaja, perusopinnot (alkaen 11 v.)

Ryhmät harjoittelevat kolme kertaa viikossa: nykytanssia kaksi kertaa ja täydentävää ainetta kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Uudet oppilaat voivat tulla mukaan harrastukseen ottamalla yhteyttä toimistoon, josta heidät ohjataan oikeaan ryhmään.

Pikkolonyky-ryhmissä opitaan asteittain nykytanssissa tarvittavaa tanssitekniikkaa, kehonhallintaa ja liikkuvuutta. Tanssillisuus, luovuus ja musikaalisuus ovat monipuolisesti läsnä tunneilla. Tunneilla harjoitellaan tilan hahmottamista ja eri tasoissa liikkumista. Luovat harjoitteet ovat olennainen osa erilaisten taitojen opettelua ja ne tukevat myös tanssiälyn kehittymistä. Ryhmät esiintyvät säännöllisesti. Oppilaat oppivat pitämään huolta kehostaan ja terveellisistä elämäntavoista. Positiivisten tanssikokemusten myötä oppilaat sitoutuvat itsenäiseen ja pitkäjänteiseen tanssin harrastamiseen.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin tai päkiätossuilla. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunneille otetaan mukaan myös juomapullo. Pikkoloryhmät tilaavat yleensä kauden alussa samanlaiset tanssipuvut, joita voi käyttää tanssitreeneissä ja esityspukujen alla.

Takonyky, tanssin koulutuslinja nykytanssissa: laaja, syventävät (alkaen 15 v.)
Taikonyky, tanssitaiteen koulutuslinja jazztanssissa: laaja, syventävät (alkaen 17 v.)

Oppilaat harjoittelevat 3–6 kertaa viikossa: nykytanssia kaksi kertaa viikossa ja täydentäviä sekä valinnaisaineita oppilaan oman kiinnostuksen mukaan. Syventäviin opintoihin siirrytään nykytanssin perusopintojen jälkeen tai hakeudutaan valintatilaisuuden kautta tai tanssinopettajan suosituksella. Lisätietoja osallistumisesta saat ottamalla yhteyttä toimistoon.

Opetuksen perustan muodostavat kehon monipuolinen käyttö ja kehotietoisuus. Opinnoissa kehitetään liikemuistia ja liikkeiden yhdistelytaitoa, sekä syvennetään improvisaatiotaitoja. Tanssitaitoja laajennetaan myös koreografisten välineiden opettelulla sekä harjoittelemalla erityylisiä esityksiä. Samalla syvenevät myös esiintymistaidot, kuten kyky olla läsnä. Ryhmä esiintyy paljon ja monipuolisissa yhteyksissä. Opinnoissa painotetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ohjataan oppilasta itsenäiseen ja omaehtoiseen työskentelyyn. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään lopputyö, joka on oppilaan kiinnostuksen kohteiden mukainen taiteellinen oppimisprosessi. Tako-opinnoissa edellytetään oppilailta perus tanssitaitojen ja hyvän kehonhallinnan lisäksi motivaatiota ja sitoutumista opintoihin, kykyä itsenäiseen harjoitteluun sekä ryhmätyöskentelyyn.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin tai päkiätossuilla. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo. Ryhmät tilaavat yleensä kauden alussa samanlaiset tanssipuvut, joita voi käyttää tanssitreeneissä ja esityspukujen alla.

Nyky alkeet ja perus: yleinen (alkaen 9 v.)

Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Nykytanssin yleisen linjan tunneilla tutustutaan nykytanssin peruselementteihin ja tekniikkaan, jossa eri tasojen käyttö liikkeessä sekä kehon painon ja liikkeen virtauksen löytäminen korostuvat. Tunneilla hyödynnetään luovaa liikettä ja tehdään erilaisia improvisaatioharjoituksia. Luovat harjoitteet kehittävät ilmaisu- ja esiintymistaitoja. Tunnit ovat myös baletin laajan linjan oppilaiden täydentävän aineen tunteja ja lisäksi ne sopivat hyvin kaikille, jotka haluavat kehittää omaa tanssitekniikkansa nykytanssissa.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Nykytanssia kaikille: avoin (nuoret ja aikuiset)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tunnilla tanssitaan nykytanssia aikuisille sopivassa ja helposti lähestyttävässä muodossa. Tunnilla tutustutaan nykytanssin monipuoliseen liikekieleen ja rohkaistaan osallistujia liikkumaan omalla tavallaan omista lähtökohdistaan käsin. Tunneilla harjoitellaan perustekniikkaa ja kehon hallintaa. Tunnilla ei tehdä pitkiä koreografioita eikä esityksiä. Nykytanssiin pohjaavassa harjoittelussa painottuu jokaisen yksilöllisen liikkumisen arvostaminen, kehotietoisuus ja tanssista nauttiminen. Tunti on sisällöltään monipuolinen koko kehoa virkistävä ja vetreyttävä kokonaisuus. Ryhmä ei esiinny.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Nykytanssi jatko: yleinen (nuoret ja aikuiset)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tunnilla liikutaan ja tanssitaan kuunnellen omaa kehoa. Tunti on monipuolinen yhdistelmä tanssimista ylä- ja lattiatasoissa sekä tanssiakrobatiaa. Opetuksen lähtökohtana on, että jokaisella meistä on jo olemassa olevaa potentiaalia ja kehollisuutta. Tavoitteena on tutkia liikkeen mahdollisuuksia improvisaatioharjoitteiden ja opettajan antaman liikemateriaalin avulla. Tunne ja tanssi kehollasi!

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Bodywork, nykytanssin lattiatekniikka: yleinen (nuoret & aikuiset)

Bodywork-tunnilla syvennytään nykytanssin rikkaaseen liikekieleen. Painotus on fyysisessä työskentelyssä, mikä tarkoittaa kehon kokonaisvaltaista käyttöä kaikissa harjoitteissa. Tunti sisältää lämmittelyn, tanssiteknisiä ja liikkuvia harjoitteita sekä tanssisarjoja. Tunnilla liikutaan monipuolisesti myös lattiatekniikkaa hyödyntäen. Lisäksi keskitytään hengitykseen, virtaavuuteen, dynamiikkaan, rytmiin ja läsnäoloon. Tunti tuntuu kehossa. Ryhmä ei esiinny.

Parityöskentely avoin: oheislaji (nuoret +13 v. & aikuiset)

Parityöskentely-tunnilla keskitytään yhdessä tanssimiseen toisiin reagoiden ja painoa jakaen. Tunnit koostuvat lämmittelystä, teknisten teemojen harjoittelusta sekä yhdessä tanssimisesta tanssisarjoja harjoitellen sekä luovia harjoitteita kokeillen. Tunnille osallistuminen ei edellytä taustaa tietyn tanssilajin harrastamisesta. Sen sisältö pohjautuu kuitenkin erityisesti nykytanssin ja kontakti-improvisaation perinteisiin. Tunneilla voidaan painottaa esimerkiksi akrobatiaa tai improvisaatiota osallistujien toiveita kuunnellen. Tunti sopii yli 13-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Ryhmä ei esiinny.

Opettajat

  • Suvi Kajaus
  • Riikka Kekäläinen
  • Lotta Lehtonen
  • Verna Nordlund
  • Matti Timonen
  • Mathilda Kauppila

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tunneille Eepos-järjestelmässä.

Lue myös ohjeet ilmoittautumiseen.

Jaa somessa: