Hyppää sisältöön

Opas pienen tanssijan vanhemmille

Tämä opas on suunnattu kaikkien 1-6-vuotiaiden tanssin varhaiskasvatuksen oppilaiden vanhemmille. Saat oppaan myös omalta opettajaltasi joko Eepoksen kautta sähköisesti tai paperisena.

Tervetuloa astelemaan tanssipolkua Keravan tanssiopistoon!

Me Keravan tanssiopiston lastentanssiopettajat lukuvuonna 2022–2023 haluamme tällä viestillä vastata yleisimpiin kysymyksiin, kertoa lastentanssituntien sisällöistä ja avata hieman tanssituntien tavoitteita. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää meille opettajille ja pienille tanssijan aluille. Yhteistyöllä takaamme lapsille iloisen ja innostavan tanssiharrastuksen!

Terveisin Keravan tanssiopiston lastentanssiopettajat:
Iiris Hilden, Suvi Kajaus, Jenni Karjalainen, Elma Kontio, Lotta Lehtonen, Maria Mäkelä ja Taru Salminen

Milloin tanssiharrastuksen voi aloittaa?

Harrastusta aloittaessa tärkeää on lapsen oma innostus harrastamiseen, sekä tanssileikki- ja lastentanssi-ryhmissä valmius toimia ryhmässä ilman vanhempaa.

Keravan tanssiopistolla tanssiharrastuksen voi aloittaa käytännössä silloin, kun lapsi kävelee. 1–4-vuotiaana tanssitaan yhdessä oman aikuisen kanssa taaperotanssissa.

Ilman aikuista tanssitaan 3–4-vuotiaiden tanssileikkitunneilla ja 4–5-vuotiaiden Säteet-ryhmissä. 5–6-vuotiaat voivat valita balettiin suuntautuvan Pikkujoutsenet-ryhmän, luovaan tanssiin keskittyvän Kipinät-ryhmän tai tanssiin ja temppuiluun painottuvaan Väkkärät-ryhmään. Pojat ovat tervetulleita kaikille tanssitunneille.

Mitä lastentanssi on ja mitä tunneilla tehdään?

Lastentanssi on tanssi- ja taidekasvatusta, jonka tarkoituksena on tarjota mahdollisuus kokea tanssin iloa ja tukea lapsen itseilmaisua, kehontuntemusta sekä kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Tunneilla harjoitellaan ikätasoisesti ja leikinomaisesti ryhmässä toimimista ja tanssin perustaitoja. Opintoihin sisältyy myös esillä olon ja esiintymisen harjoittelua, oppilaiden ikä huomioiden. Lapsi saa monipuolisia kokemuksia tanssista itse liikkuen, kokien ja oivaltaen. Kehollisuuden vahvistuminen ja tunneilla saadut positiiviset kokemukset vahvistavat lapsen itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa. Opetussuunnitelmassamme varhaisiän tanssikasvatuksen tavoitteet on jaettu kolmeen osaan: “Minä liikun”, “Minä ryhmässä” ja “Minä tanssin”.

Varhaisiän tanssikasvatuksen keskeisiä sisältöjä ovat luovuutta ja kehontuntemusta kehittävät harjoitteet sekä perusliikuntataitojen ja tanssin peruselementtien monipuolinen harjoittelu. Panostamme leikinomaiseen, lapsen osallisuutta tukevaan toimintaan sekä turvallisen oppimisympäristön rakentamiseen. Elämyksellisyys ja yhteys muihin taiteisiin tukevat oppimista. Lorut, leikit, yhteinen ihmettely ja kaikenlainen mielikuvitusta virittävä toiminta ovat tärkeässä osassa, sillä lapsi oppii leikkien ja kokeillen. Lastentanssitunneilla tärkeitä ovat myös tuntirutiinit. Opettelemme sitä, miten tanssitunnilla toimitaan ja mitä tanssituntiin sisältyy. Myös toisto on oppimisen kannalta oleellista.

Tunti alkaa virittäytymisellä ja alkulämmittelyllä, joiden jälkeen keho ja mieli ovat valmiita harjoittelemaan. Tunneilla tutustutaan tanssin peruselementteihin kuten liikelaatuihin, muotoihin ja tilassa eri tavoin liikkumiseen. Luovat harjoitukset kehittävät liikemielikuvitusta ja antavat välineitä itseilmaisuun. Musiikkikasvatus on osa opetusta esimerkiksi musiikkiliikunnan, lorujen ja laulujen sekä tunneilla käytettävän monipuolisen musiikin kautta. Teemme myös perusliikuntaharjoituksia, jotka kehittävät lapsen motoriikkaa ja liikkumistaitoja; esimerkkeinä näistä juoksu, tasapaino, hyppääminen ja kieriminen.

Harjoittelemme kehontuntemusta ja kehonosien nimeämistä sekä kehitämme liikkuvuutta ja voimaa. Lastentanssitunneilla harjoitellaan myös pieniä tansseja, joissa korostuvat tanssitekniset asiat ja liikemuisti. Usein opetuksen apuna käytetään välineitä tai rekvisiittaa, ja toisinaan opetellaan tanssin katsomista sekä esiintymistä. Tunti voi päättyä rentoutukseen tai muuhun yhteisen tanssihetken kokoavaan lopetukseen.

Monesti lapsi muistaa tunnista vain viimeisen tanssin tai loppuleikin, eikä välttämättä osaa kertoa vanhemmalle, mitä tanssitunnilla tehtiin. Viimeistään avoimissa ovissa vanhemmat saavat kokonaiskuvan tanssituntien rakenteesta ja sisällöstä. Ja toki opettajalta voi halutessaan kysyä tanssitunnin tansseista.

Milloin lastentanssiryhmät esiintyvät?

Kerran lukukaudessa tunneilla pidetään avoimet ovet, jolloin läheiset ovat tervetulleita seuraamaan tuntia. Lisäksi lastentanssiryhmät esiintyvät vuosittain.

Keravalla tanssivat alle 5-vuotiaat harjoittelevat esiintymistä yhteisöllisissä salijuhlissa. 5–6-vuotiaiden ryhmät esiintyvät tanssiopiston oppilasnäytöksessä. Näytökset ovat katsojille maksullisia, salijuhliin on vapaa pääsy. Opettaja informoi esiintymisistä ryhmäkohtaisesti.

Sipoon kaikki lastenryhmät esiintyvät omassa salijuhlassa keväällä. Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan lähempänä.

Mitä tanssinharrastajan vanhemman tulisi muistaa?

  • Tanssitunnille saa tulla vain täysin terveenä.
  • Olettehan paikalla heti tunnin alkaessa, sillä lapsen on tärkeää päästä mukaan myös tunnin alkurituaaleihin. Mikäli tunnille ehtiminen tuottaa aina vaikeuksia, kannattaa miettiä toisena ajankohtana järjestettävää ryhmää.
  • Huolehdittehan, että lapsi käy vessassa ja pesee kädet aina ennen tuntia.
  • On myös tärkeää huolehtia siitä, ettei lapsen tarvitse tulla nälkäisenä tanssitunnille.
  • Tunnin loppuessa olkaa paikalla täsmällisesti. Itku voi olla herkässä, jos omaa aikuista ei näykään tunnin päättyessä.

Tanssimme paljain varpain. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja kaikki korut jätetään kotiin. Liikkumista haittaavat vaatteet ja asusteet on syytä jättää kotileikkeihin. Juomapullon voi ottaa mukaan, sillä pidämme pienen juomatauon tunnin aikana.

Pitkät poissaolot saattavat vaikeuttaa tanssiharrastusta. Ryhmä tuntuu äkkiä vieraalta ja opettajakin ujostuttaa. Pyrkikää siis käymään tunneilla säännöllisesti. Lyhyemmistä poissaoloista ei tarvitse ilmoittaa opettajalle, mutta pidemmistä poissaolojaksoista opettaja mielellään tietää etukäteen. Erityisen tärkeää on säännöllinen läsnäolo tunneilla viimeisillä viikoilla ennen esiintymistä, jotta lapselle ja koko ryhmälle saadaan luotua edellytykset turvalliseen ja positiiviseen kokemukseen esiintymisestä. Muistathan ilmoittaa myös, jos lapsi ei pääse osallistumaan esimerkiksi esitykseen.

Kaikkein tärkeintä kuitenkin on kannustava ja rohkaiseva asenne pientä tanssijaa kohtaan!

Miten opettajaan saa yhteyden?

Tanssiopistossa käytetään sähköistä Eepos-oppilashallintojärjestelmää. Eepoksessa näet lapsesi opintohistorian ja voit seurata, kuinka opinnot etenevät. Opettaja lähettää Eepoksessa ajankohtaisia viestejä ja kaikki tanssiopiston tiedotteet näkyvät myös siellä. Eepoksessa voit myös päivittää omia yhteystietojasi. Mobiililaitteeseen saa ladattua maksuttoman Eepos-sovelluksen. Eepos-tunnuksen voit pyytää tanssiopiston toimistosta toimisto@keravantanssiopisto.fi

Jos haluat keskustella opettajan kanssa, voit ottaa häneen yhteyttä myös sähköpostitse. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@keravantanssiopisto.fi.

Pienten tanssijoiden kanssa pieniltäkin tuntuvat jutut voivat olla lapselle isoja asioita, joten askarruttavista asioista kannattaa olla yhteydessä. Ota vain rohkeasti yhteyttä opettajan suuntaan, jos kysyttävää ilmenee!

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen