lastentanssi

Lastentanssi on elämyksellistä ja kokonaisvaltaista tutustumista tanssin maailmaan. Turvallisessa ilmapiirissä lapselle tulevat tutuksi tanssin perusteet itse tanssien, luoden ja kokien. Samalla hän oppii toimimaan ryhmässä ja tutustuu tanssitunnin rutiineihin ja rakenteeseen. Itseilmaisu ja myönteinen minäkuva kehittyvät positiivisten tanssikokemusten kautta.

Tunneilla keskiössä ovat leikinomaisuus, luova liike ja lapsilähtöiset mielikuvat. Monipuoliset harjoitukset tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Lastentanssitunneilla käytetään monenlaista musiikkia ja erilaisia välineitä opetuksen apuna. Opetuksessa huomioidaan eri aistit ja muiden taiteenlajien antamat mahdollisuudet.

Lastentanssitunneilla liikutaan ja tanssitaan yksin, pareittain ja ryhmässä. Tunnit alkavat virittävillä ja kehoa lämmittävillä harjoituksilla. Tuntien sisältöjä ovat esimerkiksi luova tanssi sekä tanssin peruselementtien kuten kehon muotojen, tilankäytön ja liikelaatujen harjoittelu. Musiikkikasvatuksellista sisältöä tanssitunneille tuovat muun muassa rytmiikka ja lorut sekä musiikkiliikunta. Perusliikuntataitoja kuten hyppyjä, tasapainoja ja pyörimisiä eri tasoissa harjoitellaan joka tunnilla. Kehonosien nimeäminen, kehonhallinta ja liikkuvuus kehittyvät leikillisissä harjoituksissa. Tanssitunneilla tehdään myös pieniä tansseja, jotka kehittävät liikemuistia ja opettavat tanssitekniikan alkeita. Usein tunti päättyy yhteisen tanssihetken kokoavaan rauhoittumiseen.

LT Säteet 4-5 v. 

Säteet tutustuvat tanssin maailmaan iloisesti kokeillen ja yhdessä oivaltaen. Luovuuden, liikemielikuvituksen, motoriikan ja tanssillisten taitojen monipuolista harjoittelua leikkien ja mielikuvien välityksellä.

Kenelle? Pienille tanssijoille, jotka nauttivat luovasta liikkeestä ja tanssillisista leikeistä.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi liikkumiseen sopivat vaatteet ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin.

LT Pikkujoutsenet 5-6 v.

Pikkujoutsenten tunneilla mielikuvat baletin maailmasta yhdistyvät luovaan liikkeeseen, pieniin tanssiharjoituksiin sekä tanssillisiin leikkeihin. Tuntien painotus on balettiin suuntaavien perustaitojen kuten vartalon asennon, liikkuvuuden sekä käsien ja jalkojen asentojen harjoittelussa unohtamatta perusliikuntataitoja. Samalla keskittymiskyky ja ryhmässä toimimisen taidot kehittyvät.

Kenelle? Tunti sopii baletin maailmasta kiinnostuneille lapsille.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii tanssipuku tai muu liikkumisen mahdollistava asu ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

LT Väkkärät 5-7 v.

Väkkäröiden vauhdikkailla tunneilla tanssitaan ja temppuillaan leikillisesti tutustuen samalla akrobatian alkeistaitoihin. Tuntien painotus on erilaisissa perusliikuntataitoja ja motoriikkaa kehittävissä harjoituksissa. Samalla opetellaan toimimaan ryhmässä ja harjoitellaan tanssin perusteita.

Kenelle? Tunti sopii lapsille, joita kiinnostaa tanssiminen, temppuilu ja akrobatian alkeet. Väkkärät on erityisesti tanssista innostuneille pojille suunnattu ryhmä.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi liikkumiseen sopivat vaatteet ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

LT Kipinät 5-6 v.

Kipinät harjoittelevat tunneillaan erityisesti luovan tanssin taitoja. Kipinöiden tunneilla tutustutaan monipuolisesti kehon liikemahdollisuuksiin eri tasoissa liikkuen. Tanssilliset leikit ja pienet tanssiharjoitukset kehittävät monipuolisesti tanssillisia taitoja.

Kenelle? Liikemielikuvitusta ja itseilmaisua painottavat tunnit sopivat erityisesti luovasta tanssista kiinnostuneille.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi liikkumiseen sopivat vaatteet ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Taaperotanssi

Taaperotanssi, yhdessä aikuisen kanssa 1-4 v. (s. 2016-2019)

Taaperotanssi on aikuisen ja 1-4 –vuotiaan lapsen yhteinen elämyksellinen ja lämminhenkinen tanssituokio, jossa keskiössä on yhteinen tekeminen sekä liikkeen ja leikin riemu. Tunneilla liikutaan lasten ehdoilla tukien lapsen kokonaisvaltaista kehitystä siten, että myös aikuisella on aktiivinen rooli. Leikkien, lorujen, musiikin ja monipuolisen liikkumisen avulla harjoitellaan perusliikuntataitoja ja tutustutaan tanssin peruselementteihin. Kehokontakti ja vuorovaikutus syventävät lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. Harjoituksia on helppo hyödyntää myös omassa arjessa lapsen kanssa.
 
Kenelle? Tunti soveltuu jo kävelemään oppineille lapsille.
 
Miten pukeudun tunnille? Liikkumiseen sopivat vaatteet ja sukat tai paljaat jalat.

Tanssileikki

Tanssileikki 3-4 v. (s. 2016-2017)

Tanssileikki on pienimpien tanssijoiden oma tunti, jolle osallistutaan ilman aikuista. Tunneilla tanssitaan pieniä tansseja, loruillaan sekä harjoitellaan perusliikuntataitoja leikin ja lapsilähtöisten mielikuvien kautta. Samalla harjoitellaan turvallisessa ilmapiirissä ryhmässä toimimista ja tutustutaan monipuoliseen musiikkiin ja välineisiin. Tanssileikki tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, ja sen kautta on helppo astua tanssin maailmaan ja aloittaa tanssiharrastus.
 
Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi liikkumiseen sopivat vaatteet ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni.

Opettajat

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tunneille Eepos-järjestelmässä.

Lue myös ohjeet ilmoittautumiseen.