Nykytanssinyky

Nykytanssi on monipuolinen taide- ja liikuntamuoto, joka yhdistelee ennakkoluulottomasti erilaisia tanssityylejä ja -tekniikoita, kehon hallintaa, parityöskentelyä, akrobatiaa ja luovaa tanssi-ilmaisua mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi. Nykytanssitunneilla liikutaan monipuolisesti, tehdään paljon erilaisia tanssisarjoja sekä luovia harjoitteita. Tunneilla treenataan liikkeen dynamiikkaa ja erilaisia liikelaatuja – sekä yksin, pareittain että ryhmissä. Nykytanssissa korostuvat luovuus, ilmaisu ja kokemuksellisuus.

Mininyky: yleinen tai laaja (7–9-vuotiaat)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tunnilla tutustutaan nykytanssin maailmaan ja tanssiopiskelun perusteisiin pienin askelin. Harjoittelussa hyödynnetään lasten omaa mielikuvitusta ja opitaan hahmottamaan musiikkia, omaa kehoa ja tilaa. Lasten perusliikuntataidot kehittyvät ja he oppivat toimimaan ryhmässä, parin kanssa ja itsenäisesti. Tanssivalmiuksia kehitetään positiivisten tanssikokemusten kautta.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Minipikkolo nyky: laaja (7–9-vuotiaat)

Ryhmä harjoittelee kaksi kertaa viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Nykytanssin minipikkolo on laajan linjan ryhmä, johon voivat tulla mukaan 2009–2011 syntyneet tytöt ja pojat. Tunnit on tarkoitettu erityisesti niille lapsille, jotka haluavat opiskella nykytanssia pääharrastuksenaan. Tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa sekä tanssi- ja esiintymistaitoja. Tanssia lähestytään niin tanssipelien, leikkien kuin lyhyiden tanssisarjojen kautta. Ketteryyttä kehitetään akrobaattisten harjoitusten avulla. Toisinaan opetellaan tanssin katsomista ja esiintymistä. Yhdessä tanssiminen tuottaa iloa ja yhteisiä kokemuksia.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Pikkolonyky 1: laaja, perusopinnot (alkaen 9 v.)
Pikkolonyky 2: laaja, perusopinnot (alkaen 11 v.)

Ryhmät harjoittelevat kolme kertaa viikossa: nykytanssia kaksi kertaa ja täydentävää ainetta kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Uudet oppilaat voivat tulla mukaan harrastukseen ottamalla yhteyttä toimistoon, josta heidät ohjataan oikeaan ryhmään.

Pikkolonyky-ryhmissä opitaan asteittain nykytanssissa tarvittavaa tanssitekniikkaa tarkkuudella ja rennonjämäkällä otteella sekä kehon- ja liikkeenhallintaa. Tanssillisuus, luovuus ja musikaalisuus ovat monipuolisesti läsnä tunneilla. Tanssia harjoitellaan tilassa ja eri tasoissa. Luovat harjoitteet opettavat ilmaisullisia taitoja ja tukevat tanssiälyn kehittymistä. Ryhmät esiintyvät säännöllisesti. Oppilaat opiskelevat itsenäistä työskentelyä ja oppivat pitämään huolta kehostaan ja terveellisistä elämäntavoista. Positiivisten tanssikokemusten myötä oppilaat sitoutuvat itsenäiseen ja pitkäjänteiseen tanssin harrastamiseen.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Takonyky, tanssin koulutuslinja nykytanssissa: laaja, syventävät (alkaen 15 v.)
Taikonyky, tanssitaiteen koulutuslinja jazztanssissa: laaja, syventävät (alkaen 17 v.)

Oppilaat harjoittelevat 3 – 6 kertaa viikossa: nykytanssia kaksi kertaa viikossa ja täydentäviä sekä valinnaisaineita oppilaan oman kiinnostuksen mukaan. Syventäviin opintoihin siirrytään nykytanssin perusopintojen jälkeen tai hakeudutaan valintatilaisuuden kautta tai tanssinopettajan suosituksella. Lisätietoja osallistumisesta saat ottamalla yhteyttä toimistoon.

Opetuksen perustan muodostavat kehon monipuolinen käyttö ja kehotietoisuus, tanssiminen eri tasoissa, liikkuvuus, liikemuistin kehittäminen, eri liikelaatujen käyttäminen ja improvisaatio. Tanssitaitoa laajennetaan erityylisten esitysten harjoittamisella sekä koreografisten välineiden opettelulla. Samalla kehitetään esiintymistaitoja ja kykyä olla läsnä. Edellytyksinä ovat hyvä motivaatio, kyky itsenäiseen harjoitteluun ja ryhmätyöskentelyyn, kehonhallinta sekä musikaalisuus. Opinnoissa painotetaan myös kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kannustetaan itsenäiseen ja omaehtoiseen työskentelyyn. Ryhmät esiintyvät paljon ja monipuolisissa yhteyksissä. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään lopputyö, joka on oppilaan kiinnostuksen kohteiden mukainen taiteellinen oppimisprosessi.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Nykytanssi alkeet, perus 1: yleinen (alkaen 9 v.)

Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Nykytanssin yleisen linjan tunneilla tutustutaan nykytanssin peruselementteihin ja tekniikkaan, jossa eri tasojen käyttö liikkeessä sekä kehon painon ja liikkeen virtauksen löytäminen korostuvat. Tunneilla hyödynnetään luovaa liikettä, rytmiikkaa ja tehdään erilaisia improvisaatioharjoituksia. Luovat harjoitteet opettavat ilmaisu- ja esiintymistaitoja. Tunnit ovat myös baletin laajan linjan oppilaiden täydentävän aineen tunteja ja lisäksi ne sopivat hyvin yleisen linjan oppilaille, jotka haluavat kehittää omaa tanssitekniikkansa nykytanssissa.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Nykytanssi avoin (nuoret ja aikuiset)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Avoimen tason nykytanssitunnilla tutkitaan liikettä erilaisten tanssisarjojen ja improvisaatioharjoitusten kautta. Tunneilla harjoitellaan kehon painon ja liikkeen välistä suhdetta, erilaisten liikedynamiikkojen käyttöä, eri tasoissa tanssimista, sekä kehon ja mielen läsnäoloa. Tunneilla opitaan tunnistamaan oman kehon mahdollisuuksia tanssissa ja vahvistamaan omaa tanssisuhdetta – kunkin osallistujan omista lähtökohdistaan käsin. Tunti soveltuu kaikille nykytanssista kiinnostuneille nuorille ja aikuisille – sekä miehille että naisille.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin.

Nykytanssi perus: yleinen (nuoret ja aikuiset)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tunnilla liikutaan ja tanssitaan kuunnellen omaa kehoa. Tunti on monipuolinen yhdistelmä tanssimista ylä- ja lattiatasoissa sekä tanssiakrobatiaa. Opetuksen lähtökohtana on, että jokaisella meistä on jo olemassa olevaa potentiaalia ja kehollisuutta. Tavoitteena on tutkia liikkeen mahdollisuuksia improvisaatioharjoitteiden ja opettajan antaman liikemateriaalin avulla. Tunne ja tanssi kehollasi!

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu, josta näkyy kehon linjaukset. Tunnilla tanssitaan paljain jaloin. Mukana on hyvä olla ohut pitkähihainen paita lattiatyöskentelyä varten. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Opettajat

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tunneille Eepos-järjestelmässä.

Lue myös ohjeet ilmoittautumiseen.