Opetussuunnitelma

Mikä sinua tanssittaa? Syksystä 2018 lähtien Keravan tanssiopistossa otettiin asteittain käyttöön tanssin perusopetuksen uusi paikallinen opetussuunnitelma. Se jatkaa tanssiopiston laadukasta linjaa samalla toimintaa uudistaen ja kehittäen. Tanssijan opintopolkua rakennetaan yhdessä oppilaan kanssa hyödyntäen tanssiopiston omaleimaisuutta, vahvuuksia ja paikallisen yhteistyön tuomia mahdollisuuksia. Tanssiopintoja tarjotaan niin laajalla kuin yleiselläkin linjalla. Varhaisiän tanssikasvatus kutsuu lapset tanssin maailmaan, nuorille löytyy runsaasti erilaisia laji- ja tavoitevaihtoehtoja ja aikuisten tanssin opetuksessa korostuu elinikäinen oppiminen sekä laadukkaat harrastusmahdollisuudet. Keravan tanssiopistossa on ilo tanssia!

 kysymysmerkki oranssi

Tarvitsetko apua sopivan lajin ja tason löytämisessä? Me autamme mielellämme. Ota yhteyttä sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai soittamalla toimistoon puh 0400 956 037 (soittoaika ma-pe klo 12-15)


Opintojen rakenne

Keravan tanssiopisto antaa taiteen perusopetusta tanssissa. Opinnot jakautuvat lapsille ja nuorille tarkoitettuun tanssin yleiseen ja laajaan opintolinjaan, varhaisiän tanssikasvatukseen sekä aikuisten tanssin opetukseen. Ikäryhmät ovat suuntaa antavia.

Varhaisiän tanssikasvatus (1–6-vuotiaat)

Varhaisiän tanssitunnit on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja ne soveltuvat sekä tytöille että pojille. Tanssimaan voi tulla sekä oman aikuisen kanssa (taaperotanssi) että itsenäisesti (tanssileikki ja lastentanssi). Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin iloa ja leikinomaisesti edistää lapsen tanssin perustaitoja, ryhmässä toimimista ja oppimisvalmiuksia. Tanssitunnit ovat elämyksellisiä ja lämminhenkisiä.

Miniryhmät (7-9 -vuotiaat) - Laaja ja yleinen opintolinja

Kouluikäisten miniryhmissä harjoittelu painottuu tanssin alkuopetukseen. Tanssilajin ja viikkotuntimäärän voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Osa ryhmistä harjoittelee jo automaattisesti kahdesti viikossa kuten minipikkolo baletti ja minipikkolo nyky. Jos omaa tanssilajia ei ole vielä löytänyt, suosittelemme dance hop -tuntia. Oheislajina 7-9 -vuotiaille on tarjolla akrobatiaa.

Pikkoloryhmät (9-14 -vuotiaat) - Perusopinnot, laaja opintolinja

Pikkolo-opinnoissa oppilas harjoittelee ja kehittää pitkäjänteisesti valitsemiensa tanssilajien liikesanastoa, tyyliä ja ilmaisua. Hyvinvointia tukevat harjoitteet, yhdessä ryhmän kanssa tanssiminen ja säännölliset esiintymiset kuuluvat opintoihin. Opintoihin kuuluu kolme viikkotuntia. Ne muodostuvat painotusaineesta (baletti, jazztanssi tai nykytanssi) sekä täydentävästä tanssiaineesta. Perusopintojen lopuksi oppilas saa todistuksen ja hän voi jatkaa syventäviin opintoihin. Uudet oppilaat ovat tervetulleita pikkoloryhmiin. Ota yhteyttä toimistoon, jos haluat mukaan pikkolo-opintoihin.

TAKO, tanssin koulutuslinja (15-17 -vuotiaat) - Syventävät opinnot, laaja opintolinja

TAKO-vaiheessa omaa painotusainetta opiskellaan vähintään kaksi kertaa viikossa, minkä lisäksi opintoihin kuuluu täydentävän aineen opinnot kerran tai kahdesti viikossa. Lisäksi oppilas voi valita valinnaisaineita oman kiinnostuksensa mukaan. Tanssiopintoihin syvennytään oppilaan valitsemalla tavalla, joten harjoituksia voi olla 3-6 päivänä viikossa. Kokonaisvaltainen harjoittelu ja aktiivinen esiintymistoiminta kuuluvat TAKO-opintoihin. Yleiseltä linjalta tai muualta tulevat oppilaat voivat hakeutua ryhmiin osallistumalla lukukauden alussa järjestettävään opintoinfoon tai ottamalla yhteyttä rehtoriin. Valitsemme yhdessä sinulle mieleisen tanssilajin ja sopivan tasoryhmän. 

TAIKO, tanssitaiteen koulutuslinja (alkaen 17-vuotiaat) - Syventävät opinnot, laaja opintolinja

TAIKO-vaiheessa opinnot etenevät kohti lopputyötä, jonka oppilas suunnittelee ja toteuttaa opettajan ohjauksessa. Oppilas rakentaa omakohtaisen suhteen tanssiin, kehittää luovuuttaan ja taiteellista ilmaisukykyään. Muiden taiteenalojen tarjoamia mahdollisuuksia voi halutessaan hyödyntää osana opintoja ja lopputyötä. Opinnoissa korostuu oma-aloitteisuus. Erilaiset oppimisprosessit, koreografinen työskentely ja esiintymiset kuuluvat opintoihin. Lopputyön tehtyään oppilas saa opinnostaan todistuksen.

Yleinen opintolinja (alkaen 9-vuotiaat)

Yleisen opintolinjan tunnit alkavat 9 vuoden iässä ja sekä tanssi- että oheislajeja löytyy useita. Mukaan tanssimaan voi tulla milloin vain – myös aikuisille on omia ryhmiä. Yleisen linjan tunteja voi valita yhdestä useampaan viikkotuntiin oman innostuksen ja kiinnostuksen mukaan. Opetus etenee tasolta toiselle niin, että yhtä tasoryhmää käydään 1-3 lukuvuotta yksilöllisen edistymisen ja harrastusaktiivisuuden mukaan.

Yleisen opintolinjan tasoryhmät, siirtyminen seuraavalle tasolle opettajan suosituksesta:

avoin taso = tunnin sisältö suunnitellaan osallistujien mukaan

alkeet 1 = aloittavat harrastajat

alkeet 2 = 1-2 vuotta harrastaneet

perus 1 = vähintään 2-3 vuotta harrastaneet tai vastaavat taidot

perus 2 = vähintään 3-4 vuotta harrastaneet tai vastaavat taidot

perus 3 = vähintään 4-5 vuotta harrastaneet tai vastaavat taidot

jatko = edistyneiden ryhmä, vähintään 5 vuoden säännölliset opinnot, suositellaan käyntiä kahdella viikkotunnilla

Aikuisten tanssin opetus

Aikuisten opetuksessa noudatetaan tanssin yleisen oppimäärän keskeisiä sisältöjä. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon aikuisten elämänkokemus ja mielenkiinnon kohteet. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus elinikäiseen tanssin harrastamiseen, olemassa olevien taitojen herättämiseen ja uusien taitojen löytämiseen. Aikuisten tuntivalikoimassa on sekä tanssi- että oheislajeja niin alkeet kuin perustasoillakin. Osa tunneista järjestetään yhdessä nuorten kanssa.