Sipoon tunnit

Keravan tanssiopisto antaa taiteen perusopetusta tanssissa myös Sipoossa. Tunteja on alle kouluikäisille, alakouluikäisille ja myös aikuisille kolmena päivänä kolmessa eri toimipaikassa, Jokipuiston koululla, Kyrkobyn koululla ja Söderkullan koulukeskuksessa.

Baletti

Baletti on esteettinen taidelaji ja monipuolinen liikuntalaji, joka säännöllisesti harjoiteltuna tukee erinomaisesti motorista kehitystä, esiintymistaitoja, musikaalisuutta, liikkuvuutta, voimaa ja kehon hallintaa.

Minibaletti: yleinen tai laaja (7–9-vuotiaat)

Ryhmä harjoittelee yhden kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tunnilla tutustutaan baletin maailmaan ja tanssiopiskelun perusteisiin pienin askelin. Harjoittelussa hyödynnetään lasten omaa mielikuvitusta ja opitaan hahmottamaan musiikkia, omaa kehoa ja tilaa. Lasten perusliikuntataidot kehittyvät ja he oppivat toimimaan ryhmässä, parin kanssa ja itsenäisesti. Tanssivalmiuksia kehitetään positiivisten tanssikokemusten kautta.

Miten pukeudun tunnille? Asuksi tytöille valkoinen balettipuku ja balettitrikoot, pojille valkoinen t-paita ja mustat tanssitrikoot, molemmilla valkoiset pehmeät balettitossut. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Baletti alkeet: yleinen (nuoret ja aikuiset)

Ryhmä harjoittee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Aikuisbaletin alkeet -ryhmässä aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita. Jokainen balettitunti sisältää lämmittelyosuuden sekä harjoituksia tangossa että keskilattialla. Tavoitteena on kehittää tasapainoisesti sekä kehon liikkuvuutta että voimaa kauniin klassisen musiikin säestyksellä. Erilaiset ojennukset, taivutukset, pidot ja tasapainoinen asennonhallinta ovat baletin harjoittelun keskeisiä tavoitteita. Liikesarjat tähtäävät sujuvuuteen ja sulavuuteen. Baletin liikkeisiin keskittyminen virkistää ja tarjoaa samalla esteettisen liikuntaelämyksen. Asuksi joustavat sisäliikuntavaatteet, jalkaan sukat tai pehmeät tossut. Tule haastamaan itseäsi – kuitenkin rennolla asenteella!

Miten pukeudun tunnille? Asuksi tanssipuku tai muu liikkumisen mahdollistava asu ja pehmeät balettitossut tai puuvillasukat. Pitkät hiukset kannattaa laittaa kiinni.

Dance hop

Hyppää tanssin maailmaan! Dance hop -tunnin avulla toivomme lapsen löytävän mieluisan tanssilajin, jossa myöhemmin voi jatkaa harrastustaan. Dance hop -tunnilla tutustutaan eri dancehoptanssilajeihin, kuten nyky-, jazz- ja showtanssiin. Mukana on elementtejä myös katutanssilajeista. Tunnilla oman kehon tuntemus ja motoriset taidot kehittyvät yhdessä tanssien.

Dance hop: yleinen (7-10 vuotiaat)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kenelle? Dance hop sopii hyvin sekä pojille että tytöille, jotka haluavat kokeilla erilaisia tanssilajeja.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi liikkumiseen sopivat vaatteet ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Lastentanssi

Lastentanssi on elämyksellistä ja kokonaisvaltaista tutustumista tanssin maailmaan. Turvallisessa ilmapiirissä lapselle tulevat tutuksi tanssin perusteet itse tanssien, luoden ja kokien. Samalla hän oppii toimimaan ryhmässä ja tutustuu tanssitunnin rutiineihin ja rakenteeseen. Itseilmaisu ja myönteinen minäkuva kehittyvät positiivisten tanssikokemusten kautta.

Tunneilla keskiössä ovat leikinomaisuus, luova liike ja lapsilähtöiset mielikuvat. Monipuoliset harjoitukset tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Lastentanssitunneilla käytetään monenlaista musiikkia ja erilaisia välineitä opetuksen apuna. Opetuksessa huomioidaan eri aistit ja muiden taiteenlajien antamat mahdollisuudet.

Lastentanssitunneilla liikutaan ja tanssitaan yksin, pareittain ja ryhmässä. Tunnit alkavat virittävillä ja kehoa lämmittävillä harjoituksilla. Tuntien sisältöjä ovat esimerkiksi luova tanssi sekä tanssin peruselementtien kuten kehon muotojen, tilankäytön ja liikelaatujen harjoittelu. Musiikkikasvatuksellista sisältöä tanssitunneille tuovat muun muassa rytmiikka ja lorut sekä musiikkiliikunta. Perusliikuntataitoja kuten hyppyjä, tasapainoja ja pyörimisiä eri tasoissa harjoitellaan joka tunnilla. Kehonosien nimeäminen, kehonhallinta ja liikkuvuus kehittyvät leikillisissä harjoituksissa. Tanssitunneilla tehdään myös pieniä tansseja, jotka kehittävät liikemuistia ja opettavat tanssitekniikan alkeita. Usein tunti päättyy yhteisen tanssihetken kokoavaan rauhoittumiseen.

LT Säteet 4-5 v.

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Säteet tutustuvat tanssin maailmaan iloisesti kokeillen ja yhdessä oivaltaen. Luovuuden, liikemielikuvituksen, motoriikan ja tanssillisten taitojen monipuolista harjoittelua leikkien ja mielikuvien välityksellä.

Kenelle? Pienille tanssijoille, jotka nauttivat luovasta liikkeestä ja tanssillisista leikeistä.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi liikkumiseen sopivat vaatteet ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

LT Pikkujoutsenet 5-6 v.

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Pikkujoutsenten tunneilla mielikuvat baletin maailmasta yhdistyvät luovaan liikkeeseen, pieniin tanssiharjoituksiin sekä tanssillisiin leikkeihin. Tuntien painotus on balettiin suuntaavien perustaitojen kuten vartalon asennon, liikkuvuuden sekä käsien ja jalkojen asentojen harjoittelussa unohtamatta perusliikuntataitoja. Samalla keskittymiskyky ja ryhmässä toimimisen taidot kehittyvät.

Kenelle? Tunti sopii baletin maailmasta kiinnostuneille lapsille.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii tanssipuku tai muu liikkumisen mahdollistava asu ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Taaperotanssi, yhdessä aikuisen kanssa 1-4 v. (s. 2014-2017)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Taaperotanssi on aikuisen ja 1-4–vuotiaan lapsen yhteinen elämyksellinen ja lämminhenkinen tanssituokio, jonka keskiössä ovat yhteinen tekeminen sekä liikkeen ja leikin riemu. Tunneilla liikutaan lasten ehdoilla tukien lapsen kokonaisvaltaista kehitystä siten, että myös aikuisella on aktiivinen rooli. Leikkien, lorujen, musiikin ja monipuolisen liikkumisen avulla harjoitellaan perusliikuntataitoja ja tutustutaan tanssin peruselementteihin. Kehokontakti ja vuorovaikutus syventävät lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. Harjoituksia on helppo hyödyntää myös omassa arjessa lapsen kanssa.

Kenelle? Tunti soveltuu jo kävelemään oppineille lapsille.

Miten pukeudun tunnille? Liikkumiseen sopivat vaatteet ja sukat tai paljaat jalat.
 

Showtanssishow sipoo

Showtanssi yhdistelee rohkeasti kaikenlaisia tanssilajeja ja -tekniikoita esim. jazz, street, nyky, steppi, musikaalit, baletti tai vaikkapa akrobatia muodostaen aina uudenlaisia ja kiinnostavia fuusioita. Eri lajeja yhdistelemällä saadaan aikaan monipuolinen tunti ja päästään tutustumaan lajien mahtavaan kirjoon. Tunneilla harjoitellaan tanssitekniikan lisäksi myös ilmaisua. Showtanssille tyypillistä on tavoite saada yleisö viihtymään näyttävillä ja ilmaisuvoimaisilla koreografioilla. Tunnit sisältävät rytmiikkaa, eläytymistä ja oman esiintyjyyden löytämistä. Sarjat ja harjoitukset ovat vauhdikkaita ja mukaansatempaavia, joten liikettä ja hikeä ei tunnilta tule puuttumaan.

Show alkeet 1 ja alkeet 2: yleinen (alkaen 9v.)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miten pukeudun tunnille? Tanssiasuksi sopii liikkumisen mahdollistava asu ja paljaat jalat. Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja korut jätetään kotiin. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

 

Street

Tunti on iloinen sekoitus eri katulajeista ja niiden tyyleistä, mm. old school hip hop, break, new style hip hop, locking, popping jne. Tunti rakentuu alkulämmittelyistä, street-lajien tekniikkaharjoitteista, liikkuvista sarjoista ja loppukoreografiasta, sekä katulajeille tyypillisestä yhdessä tanssimisesta ja improvisaatiosta. Tule nauttimaan rennosta meiningistä ja hyvästä tanssiporukasta!

Ministreet: yleinen tai laaja (7–9-vuotiaat)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Alakouluikäisille lapsille suunnatulla vauhdikkaalla tanssitunnilla tulevat tutuiksi eri katutanssilajit. Tunnit koostuvat lämmittelystä, leikeistä ja peleistä sekä sopivasti haastavista tanssiharjoituksista. Rentoa menoa ja hauskanpitoa ei unohdeta ja toisia kannustetaan, kuten katutanssien yhteisölliseen meininkiin kuuluu.

Miten pukeudun tunnille? Tunnille tarvitset rennot vaatteet, joissa on helppo liikkua. Jalkaan sukat tai sisäkengät. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Street alkeet 1, alkeet 2: yleinen (alkaen 9 v.)

Ryhmä harjoittelee kerran viikossa. Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
Alkeet tunnilla tutustutaan lajin perusteisiin ja rytmiikkaan. Tunti sopii uusille harrastajille tai uutena tanssilajina. Perustasolla tehdään jo pidempiä ja tanssillisempia sarjoja ja harjoitellaan eri tyylisiä koreografioita. Tunneilla nautitaan liikkumisesta ja tanssitaan hyvän musiikin tahtiin omaa tyyliä kehittäen. Street-tunneilla on groovea.

Miten pukeudun tunnille? Tunnille tarvitset rennot vaatteet, joissa on helppo liikkua. Jalkaan sukat tai sisäkengät. Tunnilla voi olla mukana juomapullo.

Opettajat

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tunneille Eepos-järjestelmässä.

Lue myös ohjeet ilmoittautumiseen.